Toán Lớp 7 Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau

  -  
- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp Q những số hữu tỉBài 2: Cộng, trừ số hữu tỉBài 3: Nhân, phân tách số hữu tỉBài 4: Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phânBài 5: Lũy thừa của một vài hữu tỉBài 6: Lũy vượt của một trong những hữu tỉ (tiếp)Bài 7: Tỉ lệ thứcBài 8: Tính chất của hàng tỉ số bởi nhauBài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 10: Làm tròn sốBài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về cnạp năng lượng bậc haiBài 12: Số thựcÔn tập chương thơm 1

Sách Giải Sách Bài Tập Tân oán 7 Bài 8: Tính hóa học của dãy tỉ số cân nhau khiến cho bạn giải những bài xích tập trong sách bài bác tập tân oán, học xuất sắc toán 7 sẽ giúp các bạn tập luyện khả năng suy đoán phù hợp cùng phù hợp logic, xuất hiện tài năng vận dụng kết thức tân oán học tập vào đời sống với vào các môn học khác:

Bài 74 trang 21 sách bài xích tập Toán 7 Tập 1: Tìm nhị số x với y biết:

*

Lời giải:

Giải theo tính chất dãy tỉ số đều bằng nhau ta có:

*

Bài 75 trang 21 sách bài tập Toán thù 7 Tập 1: Tìm 2 số x cùng y biết, 7x= 3y với x – y = 16

Lời giải:

Ta có:

*

Theo đặc thù dãy tỉ thức ta có:

*

y-7= -4 => y=7.(-4)=-28

Bài 76 trang 21 sách bài xích tập Toán thù 7 Tập 1: Tính độ dài những cạnh của tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ thành phần với các số 2; 4 ;5

Lời giải:

gọi x, y, z lần lượt là độ dài 3 cạnh của tam giác

(x. y, z > 0)

Theo đề bài ta có:

*

Theo tính chất hàng tỉ số đều nhau ta có:

*

Vậy độ dài tía cạnh của tam giác theo lần lượt là 4centimet, 8cm với 10 cm

Bài 77 trang 22 sách bài xích tập Toán thù 7 Tập 1: Tính số học sinh của lớp 7A cùng 7B biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học viên cùng tỉ số học viên của 2 lớp là 8:9

Lời giải:

Điện thoại tư vấn x, y lấn lượt là số học sinh của lớp 7A và 7B

(x,y ∈ N*)

Theo đề bài bác ta có: x : y = 8: 9 và y –x =5

Suy ra:

*

Vậy lớp 7A tất cả 40 học sinh, lớp 7B tất cả 45 học tập sinh

Bài 78 trang 22 sách bài bác tập Toán thù 7 Tập 1: So sánh những số a, b, c hiểu được

*

Lời giải:

Ta có:

*

Theo đặc thù dãy tỉ số bằng nhau ta có:


*

Vậy a= b = c

Bài 79 trang 22 sách bài xích tập Tân oán 7 Tập 1: Tìm các số a, b, c, d biết rằng: a : b : c : d = 2 : 3 : 4 :5 và a + b + c + d = -42

Lời giải:

Ta có: a : b : c : d = 2 : 3 : 4 :5 và a + b + c + d = -42

Suy ra:

*

Theo đặc điểm hàng tỉ số bằng nhau ta có;

*

Ta có:

*

Bài 80 trang 22 sách bài xích tập Toán 7 Tập 1: Tìm những số a.b .c biết rằng:

*

Lời giải:

Ta có:

*

Theo tính chất hàng tỉ số đều bằng nhau ta có:

*

Ta có:

*

Bài 81 trang 22 sách bài tập Toán thù 7 Tập 1: Tìm các số a,b,c biết rằng:

*

Lời giải:

Ta có:

*

Suy ra:

*

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

Ta có:

*

Bài 82 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm những số a,b,c biết rằng:

*

Lời giải:

Ta có:

*

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

Ta có:

*

Vậy ta kiếm được những số a1=4; b1=6; c1=8; a2 = -4; b2 = -6 cùng c2 = -8

Bài 83 trang 22 sách bài tập Toán thù 7 Tập 1: Có 16 tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ và 10000đ. Trị giá chỉ mỗi loại chi phí trên đều bằng nhau. Hỏi mỗi nhiều loại gồm mấy tờ

Lời giải:

gọi x, y, z theo thứ tự là số tờ giấy bạc cac loại 2000đ, 5000đ, với 10000đ

Ta có: x + y = z = 16

2000x + 5000y + 10000z

Suy ra:

*

Theo đặc điểm hàng tỉ số đều nhau ta có:

*

Vậy gồm 10 ờ các loại 2000đ , 4 tờ các loại 5000d cùng 2 tờ một số loại 10000đ

Bài 84 trang 22 sách bài xích tập Toán 7 Tập 1: Chứng minch rằng:

Nếu a2 = bc (với a ≠ b với a ≠ c)thì

*

Lời giải:

Ta có:

*

Theo đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

Bài 8.1 trang 22 sách bài bác tập Tân oán 7 Tập 1: Nếu x/3 = y/8 và x + y = -22 thì:

(A) x = 3; y = 8;

(B) x = -6; y = -16;

(C) x = -16; y = -6;

(D) x = 6; y = -28.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Hãy chọn đáp án đúng.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn, Bài Tập Cơ Bản Về Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

Lời giải:

Chọn (B) x = -6; y = -16.

Xem thêm: Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Bài 2 trang 22 sách bài xích tập Tân oán 7 Tập 1:

*

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

*

Bài 8.3 trang 23 sách bài bác tập Tân oán 7 Tập 1:

*

Lời giải:

*

Bài 8.4 trang 23 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: Cho a/b = c/d. Chứng minh:

*

Lời giải:

*

Bài 8.5 trang 23 sách bài tập Toán thù 7 Tập 1: Tìm x, y biết: 2/x = 3/y và xy = 96.

Lời giải: