Toán lớp 6 bài 1 tập hợp phần tử của tập hợp

  -  
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 6 Tân oán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 Tân oán 6 Tập 1. Viết tập đúng theo D các số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại rộng 7


*
Trả lời thắc mắc 2 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 Bài 1 trang 6 Tân oán 6 Tập 1. Viết tập hợp những vần âm trong tự “NHA TRANG”.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 1 tập hợp phần tử của tập hợp


*
Bài 1 trang 6 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập đúng theo A các số tự nhiên to hơn 8 cùng nhỏ hơn 14 bởi nhì cách, tiếp đến điền kí hiệu tương thích vào ô vuông:


*
Bài 2 trang 6 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài xích 2 trang 6 SGK Toán thù 6 tập 1. Viết tập đúng theo các chữ cái vào từ bỏ "TOÁN HỌC".

Xem thêm: Bài 9 Trang 12 Sgk Toán 7 Tập 2 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 9 Trang 12


*
Bài 3 trang 6 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài bác 3 trang 6 SGK Toán thù 6 tập 1. Cho nhị tập hợp:


*
Bài 4 trang 6 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài bác 4 trang 6 SGK Tân oán 6 tập 1. Nhìn các hình 3, 4 với 5, viết những tập vừa lòng A, B, M, H.

Xem thêm: Ý Nghĩa Sự Lớn Lên Và Phân Chia Của Tế Bào Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Thực Vật ?


*
Bài 5 trang 6 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài xích 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Một năm có tứ quý. Viết tập hòa hợp A những tháng của quý nhì trong năm.


*
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 1 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6


*
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Đại số 6