TOÁN LỚP 5 TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT

  -  

Bài 3: Mỗi dòng áo may không còn 1,15m vải vóc ; từng loại quần may không còn 1,35m vải. Hỏi may 4 dòng áo và 2 mẫu quần như vậy hết toàn bộ bao nhiêu mét vải vóc ?

Bài 4: Một tín đồ đi xe đạp trường đoản cú A dịp 7 giờ đồng hồ nửa tiếng và mang đến B thời điểm 8 tiếng 15 phút ít cùng với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng mặt đường AB.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 tính bằng cách thuận tiện nhất

Tuần 31 – Đề 2

Bài 1: Tính bằng phương pháp dễ ợt độc nhất :

a) 12,75 – 7,28 – 1,72 ;

b) 16,34 – 12,45 + 8,45 ;

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532.

Bài 2: Tìm x :

Bài 3: Một người mua 1,5kg gạo nếp hết 10 800 đồng. Người đó download thêm một lượng gạo tẻ vội rưỡi lượng gạo nếp với giá tiền 1kg gạo tẻ chỉ bằng 

*
 chi phí 1kg gạo nếp. Hỏi tín đồ kia cài gạo hết toàn bộ từng nào tiền ?

Bài 4: Tìm số bị phân chia với số phân tách vào một phnghiền phân tách bao gồm số dư bằng 0, hiểu được trường hợp phân chia số bị chia mang đến 3 lần số phân chia thì được 0,75 ; nếu như phân chia số bị phân chia mang đến gấp đôi tmùi hương thì cũng được 0,75.

Đáp án tuần 31 – Đề 1

Bài 1:

a) (2,468 + 1,057) x 0,72 = 3,525 x 0,72

= 2 538.

b) (2,468 – 1,057) x 0,72 = 1,411 x 0,72

= 1,01592.

Bài 2:

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7 = (12,3 + 7,7) x 4,5

= trăng tròn x 4,5 = 90.

b) 2,5 x 3,6 x 4 = 2,5 x 4 x 3,6

= 10 x 3,6 = 36.

c) 3,75 x 6,8 – 6,8 x 3,74 = (3,75 – 3,74) x 6,8

= 0,01 x 6,8 = 0,068.

Xem thêm: Bài 9: Số Thập Phân Hữu Hạn Số Thập Phân Vô Hạn Tuần Hoàn, Lý Thuyết Bài 9: Số Thập Phân Hữu Hạn

d) 7,89 x 0,5 x đôi mươi = 7,89 x 10

= 78,9.

Bài 3:

Bài giải :

May 4 áo hết số vải là :

1,15 x 4 = 4,6 (m)

May 2 quần hết số vải là :

1,35 x 2 = 2,7 (m)

May 4 áo cùng 2 quần không còn số vải là :

4,6 + 2,7 = 7,3 (m)

Đáp số : 7,3m.

Bài 4:

Bài giải:

Thời gian bạn đó đi từ bỏ A đến B là :

8 tiếng 15 phút ít – 7 giờ đồng hồ 1/2 tiếng = 45 phút

45 phút = 0,75 giờ

Quãng con đường AB dài là :

12,6 x 0,75 = 9,45 (km)

Đáp số : 9,45km

Đáp án tuần 31 – Đề 2

Bài 1:

a)12,75 – 7,28 – 1,72=12,75 – (7,28 + 1,72)
=12,75 – 9 = 3,75.
b)16,34 – 12,45 + 8,45=16,34 – (12,45 – 8,45)
=16,34-4 = 12,34.

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5)

= 1 + 1 x 1 = 2

Bài 2:

Bài 3:

Bài giải:

Gấp rưỡi là cấp 1,5 lần.

Người đó cài số gạo tẻ là :

1,5 x 1,5 = 2,25 (kg)

Giá chi phí 1 kilogam gạo nếp lả :

10800 : 1,5 = 7200 (đồng)

Giá chi phí 1 kg gạo tẻ là :

7200 x 

*
 = 4800 (đồng)

Số tiền sở hữu gạo tẻ là :

4800 x 2,25 = 10800 (đồng)

Toàn bộ số chi phí cài gạo là :

10800 + 10800 = 21600 (đồng)

Đáp số : 21 600 đồng.

Xem thêm: Bài 1,2,3 Trang 135 Sách Toán Lớp 4 Trang 135: Tìm Phân Số Của Một Số Của Một Số

Bài 4:

Bài giải:

khi số bị phân tách ko thay đổi, trường hợp số phân tách vội vàng 3 lần thì tmùi hương sút lần. Tmùi hương bớt 3 lần được 0,75, đề xuất tmùi hương yêu cầu tìm là :

0,75 x 3 = 2,25.

Lúc số bị chia không đổi, ví như thương thơm cấp gấp đôi thì số phân chia giảm gấp đôi. Số chia sút 2 lần được 0,75, buộc phải số phân tách yêu cầu kiếm tìm là :