Toán 8 những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

  -  

Giải bài xích 5: Những hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp) - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 15. Phần dưới đã chỉ dẫn vấn đáp với giải đáp những thắc mắc trong bài học kinh nghiệm. Cách thức làm chi tiết, dễ dàng nắm bắt. Hi vọng những em học viên cố xuất sắc kỹ năng và kiến thức bài học kinh nghiệm.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. B. Hoạt hễ khởi cồn và xuất hiện con kiến thức

1. a) Với a, b là nhì số tùy ý, hãy tính: (a + b)(a$^2$ - ab + b$^2$). So sánh tác dụng vừa tính được cùng với a$^3$ + b$^3$.

Bạn đang xem: Toán 8 những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

Trả lời:

Có: (a + b)(a$^2$ - ab + b$^2$) = a$^3$ - a$^2$b + ab$^2$ + a$^2$b - ab$^2$ + b$^3$ = a$^3$ + b$^3$.

do đó, (a + b)(a$^2$ - ab + b$^2$) = a$^3$ + b$^3$.

b) Đọc kĩ nội dung sau

Tổng hai lập phương: Với A và B là các biểu thức tùy ý, ta có:

A$^3$ + B$^3$ = (A + B)(A$^2$ - AB + B$^2$)

Lưu ý: Ta quy ước gọi A$^2$ - AB + B$^2$ là bình phương thơm thiếu thốn của A - B.

c) Thực hiện tại theo các yêu cầu:

- Viết 8x$^3$ + 27 bên dưới dạng tích.

- Viết (x + 3)(x$^2$ - 3x + 9) bên dưới dạng tổng.

Trả lời:

- Có: 8x$^3$ + 27 = (2x)$^3$ + 3$^3$ = (2x + 3)<(2x)$^2$ - 2x.3 + 3$^2$> = (2x + 3)(4x$^2$ - 6x + 9).

- Có: (x + 3)(x$^2$ - 3x + 9) = (x + 3)(x$^2$ - 3x + 3$^2$) = x$^3$ + 3$^3$ = x$^3$ + 27.

Xem thêm: Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Điện Tích Vật Lý 11, Bài Tập Vật Lý Lớp 11 Định Luật Culong, Thuyết E

2. a) Với a, b là hai số tùy ý, hãy tính: (a - b)(a$^2$ + ab + b$^2$). So sánh hiệu quả vừa tính được cùng với a$^3$ - b$^3$.

Trả lời:

Có: (a - b)(a$^2$ + ab + b$^2$) = a$^3$ + a$^2$b + ab$^2$ - a$^2$b - ab$^2$ - b$^3$ = a$^3$ - b$^3$.

Bởi vậy, (a - b)(a$^2$ + ab + b$^2$) = a$^3$ - b$^3$.

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Hiệu hai lập phương: Với A cùng B là những biểu thức tùy ý, ta có:

A$^3$ - B$^3$ = (A - B)(A$^2$ + AB + B$^2$)

Lưu ý: Ta quy ước gọi A$^2$ + AB + B$^2$ là bình phương thơm thiếu thốn của A + B.

c) Thực hiện những trải nghiệm sau:

- Viết 8x$^3$ - 27y$^3$ dưới dạng tích.

- Hãy ghi lại x vào ô trống có đáp số đúng của tích: (2 - x)(4 + 2x + x$^2$).

Xem thêm: Bài Soạn Bài Treo Biển│Ngữ Văn Lớp 6 Tập 1 Sgk Trang 124, Soạn Bài Treo Biển

8 + x$^3$ 
8 - x$^3$ 
(x + 2)$^2$ 
(x - 2)$^2$ 

Trả lời:

- Có: 8x$^3$ - 27y$^3$ = (2x)$^3$ - (3y)$^3$ = (2x - 3y)<(2x)$^2$ + 2x.3y + (3y)$^2$> = (2x - 3y)(4x$^2$ + 6xy + 9y$^2$).