Toán 8 chia đa thức một biến đã sắp xếp

  -  

Giải bài 9: Chia đa thức một biến hóa đã bố trí - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 26. Phần dưới đã giải đáp vấn đáp cùng câu trả lời các thắc mắc trong bài học. Các bước làm cụ thể, dễ dàng nắm bắt. Hi vọng các em học viên vắt xuất sắc kỹ năng và kiến thức bài học kinh nghiệm.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. B. Hoạt cồn khởi hễ với sinh ra loài kiến thức

1. a) Thực hiện tại các kinh nghiệm sau

Thực hiện nay phxay nhân nhiều thức: (3x$^2$ - 2x – 3).(x$^2$ - 4x + 2);(9x$^2$ + 6x + 4).(3x – 2).

Bạn đang xem: Toán 8 chia đa thức một biến đã sắp xếp

Trả lời:

(3x$^2$ - 2x – 3).(x$^2$ - 4x + 2) = 3x$^4$ - 12x$^3$ + 6x$^2$ - 2x$^3$ + 8x$^2$ - 4x – 3x$^2$ + 12x – 6

= 3x$^4$ - 14x$^3$ + 11x$^2$ + 8x - 6;

(9x$^2$ + 6x + 4).(3x – 2) = 27x$^3$ + 18x$^2$ + 12x – 18x$^2$ - 12x – 8 = 27x$^3$ - 8.

Thực hiện tại phép chia 962 đến 26 theo cột dọc.

Trả lời:

*

 

Xét phxay phân tách đa thức 3x$^4$ - 14x$^3$ + 11x$^2$ + 8x – 6 mang lại nhiều thức. Tương từ phxay chia số tự nhiên, hãy điền vào địa điểm trống (...) nhằm xong xuôi phxay chia:

Trả lời:

*

*

*

c) Làm phnghiền chia:

(x$^3$ - x$^2$ - 7x + 2) : (x – 3);(36x + 12x$^5$ - 8x$^4$ + 10x$^3$ - 6x$^2$ + 2x – 1) : (x$^4$ + 4x$^3$ - 3x$^2$ + 2x – 1).

Trả lời:

*

Có: 36x + 12x$^5$ - 8x$^4$ + 10x$^3$ - 6x$^2$ + 2x – 1 = 12x$^5$ - 8x$^4$ + 10x$^3$ - 6x$^2$ + 38x – 1

Nên (36x + 12x$^5$ - 8x$^4$ + 10x$^3$ - 6x$^2$ + 2x – 1) : (x$^4$ + 4x$^3$ - 3x$^2$ + 2x – 1)

= (12x$^5$ - 8x$^4$ + 10x$^3$ - 6x$^2$ + 38x – 1) : (x$^4$ + 4x$^3$ - 3x$^2$ + 2x – 1).

*

2. a) Thực hiện tại các theo yêu thương cầu 

Xét phxay chia 27x$^3$ + 5x - 6 cho đa thức 9x$^2$ + 6x + 4. Điền vào chỗ trống (....) để triển khai phnghiền chia.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Lớp 10

Trả lời:

*

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Phnghiền phân chia nhị nhiều thức đã bố trí được triển khai giống như nhỏng phnghiền phân tách hai sô trường đoản cú nhiên:

Chia hạng tử bậc cao nhất của đa thức bị phân tách mang đến hạng tử bậc tối đa của đa thức phân tách, được hạng tử bậc cao nhất của tmùi hương.Chia hạng tử bậc cao nhất của dư trước tiên cho hạng tử bậc cao nhất của nhiều thức phân tách, được hạng tử sản phẩm hai của tmùi hương.Quá trình bên trên được tiếp tục lúc được dư sau cuối bởi 0 (phxay phân chia hết) hoặc dư sau cuối khác 0 gồm bậc rẻ rộng bậc của đa thức chia (phnghiền phân tách gồm dư).

c) Cho nhị nhiều thức A = 3x$^4$ + x$^3$ - 6x – 4 với B = x$^2$ + 1. Tìm dư R trong phnghiền chia A đến B rồi viết A bên dưới dạng A = B.Q + R.

Xem thêm: Điều Kiện Xảy Ra Phản Xạ Toàn Phần, Lý Thuyết Phản Xạ Toàn Phần

Trả lời:

*

Bởi vậy, ta tất cả R = -7x – 1 với Q = 3x$^2$ + x – 3 cần A = (x$^2$ + 1).(3x$^2$ + x – 3) + (-7x – 1).