TOÁN 7 TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

  -  

Trả lời câu hỏi Tân oán 7 Tập 1 Bài 8 trang 29

Dùng hàng tỉ số cân nhau để thể hiện lời nói sau: Số học sinh của cha lớp 7A, 7B, 7C tỉ trọng với các số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: call số học viên của tía lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (học tập sinh)

Theo trả thiết gồm hàng tỉ số sau:

Bài 54 (trang 30 SGK Toán thù 7 Tập 1)

Tìm nhì số x cùng y biết


với x + y = 16.

Bạn đang xem: Toán 7 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải:

Theo tính chất của hàng tỉ số cân nhau ta có:

=> x = 3.2 = 6

y = 2.5 = 10

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1)

Tìm nhị số x, y biết x : 2 = y : (-5) và x – y = -7.

Lời giải:

Theo đặc thù dãy tỉ số cân nhau ta có

=> x = 2.(-1) = -2

y = (-1) .(-5) = 5

Bài 56 (trang 30 SGK Tân oán 7 Tập 1)

Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng tỉ số thân 2 cạnh của nó là 2/5 cùng chu vi là 28m.

Lời giải:

hotline x (m) là chiều rộng lớn, y (m) là chiều lâu năm (x, y > 0)

Ta bao gồm (x + y).2 = 28 => x + y = 14

=> x = 2.2 = 4 (m)

=> y = 2.5 = 10 (m)

Vậy diện tích S hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Bài 57 (trang 30 SGK Toán thù 7 Tập 1)

Số viên bi của cha bạn Minch, Hùng, Dũng tỉ lệ cùng với những số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của từng chúng ta hiểu được tía các bạn bao gồm 44 viên bi.

Xem thêm: Ý Nghĩa Câu Chuyện Sự Tích Cây Vú Sữa, Kế Hoạch Bài Học Sự Tích Cây Vú Sữa

Lời giải:

Gọi x, y, z theo thứ tự là số viên bi của cha bạn Minc, Hùng,Dũng (x, y, z ∈ N*)


Theo đề bài bác ta có

=> x = 2.4 = 8

y = 4.4 = 16

z = 5.4 = 20

Vậy số viên bi của Minh Hùng Dũng theo thứ tự là 8, 16, đôi mươi viên.

Bài 58 (trang 30 SGK Tân oán 7 Tập 1)

Hai lớp 7A cùng 7B đi lao cồn tLong cây. Biết rằng tỉ số thân số cây trồng được của lớp 7A là 0,8 và lớp 7B tLong nhiều hơn thế trăng tròn cây. Tính số lượng km từng lớp đang tdragon.

Lời giải:

Điện thoại tư vấn x, y theo lần lượt là số cây cỏ được của lớp 7A, 7B (0 x = đôi mươi.4 = 80 (cây)

y = 20.5 = 100 (cây)

Bài 59 (trang 31 SGK Toán thù 7 Tập 1)

Tgiỏi tỉ số giữa các số hữu tỉ bởi tỉ số thân những số nguyên:

Lời giải:


Bài 60 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1)

Tìm x trong những tỉ trọng thức sau:

Lời giải:

Bài 61 (trang 31 SGK Tân oán 7 Tập 1)

Tìm ba số x, y, z biết

Lời giải:

Ta có:

Nên x = 2.8 = 16

y = 2.12 = 24

z = 2.15 = 30

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1)

Tìm nhì số x, y biết

Lời giải:

=> x = 2k cùng y = 5k

Từ xy = 10 suy ra

2k.5k = 10 => 10k2 = 10 => k = ±1

- Với k = 1 ta được x = 2; y = 5

- Với k = -1 ta được x = -2; y = -5

Bài 63 (trang 31 SGK Toán thù 7 Tập 1)

Chứng minch tỉ lệ thành phần thức

(a - b ≠0, c - d ≠0) ta hoàn toàn có thể suy ra tỉ trọng thức

Lời giải:

Theo tính chất của dãy tỉ số cân nhau ta có


Bài 64 (trang 31 SGK Tân oán 7 Tập 1)

Số học sinh tư kân hận 6, 7, 8, 9 tỉ lệ thành phần với những số cửu, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối hận 9 thấp hơn số học sinh kăn năn 7 là 70 học sinh. Tìm số học viên từng khối hận.

Xem thêm: Giải Bài Tập Trong Sách Bài Tập Toán 8, 9 Trang 6 Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1

Lời giải:

điện thoại tư vấn x, y, z, t thứu tự là số học sinh các khối hận 6, 7, 8, 9

Theo đề bài ta có

Theo đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau:

=> y = 35.8 = 280

=> t = 6.35 = 210

Trên đây, pgdtxhoangmai.edu.vn vẫn giới thiệu tới thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Giải bài bác tập SGK Tân oán lớp 7 bài bác 8: Tính hóa học của hàng tỉ số cân nhau. Dường như, mời chúng ta tìm hiểu thêm các tài liệu môn Tân oán 7 khác như: Giải Vsinh sống BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi thân kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng rất được update liên tục trên pgdtxhoangmai.edu.vn nhằm học tập tốt Toán 7 hơn.