TOÁN 11 BÀI 1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

  -  
*
Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải thắc mắc 1 trang 4 SGK Đại số và Giải tích 11. Sử dụng laptop đuc rút, hãy tính sinx, cosx cùng với x là những số sau:...

Bạn đang xem: Toán 11 bài 1 hàm số lượng giác


*
Câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số với Giải tích 11. Hãy đối chiếu các quý giá sinx với sin(-x), cosx với cos(-x)....


*
Câu hỏi 3 trang 6 SGK Đại số với Giải tích 11

Giải thắc mắc 3 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đông đảo số T làm sao để cho f(x + T) với đa số x trực thuộc tập xác định của hàm số sau:...

Xem thêm: Soạn Văn 10 Ca Dao Than Thân Yêu Thương Tình Nghĩa, Soạn Bài Ca Dao Than Thân, Yêu Thương Tình Nghĩa


*
Bài 1 trang 17 sgk giải tích 11

Giải bài xích 1 trang 17 SGK Đại số với Giải tích 11. Hãy xác minh các quý hiếm của x bên trên đoạn


*
Bài 2 trang 17 sgk giải tích 11

Giải bài 2 trang 17 SGK Đại số với Giải tích 11. Tìm tập khẳng định của những hàm số:


*
Bài 3 trang 17 sgk giải tích 11

Giải bài bác 3 trang 17 SGK Đại số với Giải tích 11. Dựa vào thiết bị thị hàm số y = sinx


*
Bài 4 trang 17 sgk giải tích 11

Giải bài bác 4 trang 17 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Chứng minch rằng


*
Bài 5 trang 18 sgk giải tích 11

Giải bài xích 5 trang 18 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Dựa vào thứ thị hàm số y = cosx


*
Bài 6 trang 18 sgk giải tích 11

Giải bài 6 trang 18 SGK Đại số với Giải tích 11. Dựa vào trang bị thị hàm số y = sinx, tìm những khoảng quý giá của x để hàm số kia thừa nhận cực hiếm dương.

Xem thêm: Soạn Bài Tiếng Mẹ Đẻ Nguồn Giải Phóng Dân Tộc Bị Áp Bức (Nguyễn An Ninh)


*
Bài 7 trang 18 sgk giải tích 11

Giải bài 7 trang 18 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Dựa vào đồ dùng thị hàm số y = cos x, kiếm tìm những khoảng giá trị của x nhằm hàm số đó dấn giá trị âm.