TÍNH GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC SAU

  -  
1. Định nghĩa : Với từng góc a (0° ≤ a ≤ 180°) ta xác định được một điểm M bên trên nửa con đường tròn đơn vị (h. 2.1) làm sao cho
*

**

2. Các hệ thức lượng giác

a) Giá trị lượng giác của nhị góc bù nhau

sin α = sin (180° – α)

cos α= -cos (180° – α)

tan α = -rã (180° – α)

cot α = -cot (180° – α).Bạn vẫn xem: Tính giá trị lượng giác của những góc sau

b) Các hệ thức lượng giác cơ bản

Từ đinh nghĩa giá trị lượng giác của góc α ta suy ra các hệ thức :

4. Góc giữa nhì vectơ

Cho nhị vectơ
).

Bạn đang xem: Tính giá trị lượng giác của các góc sau

B. DẠNG TOÁN CƠ BẢN

Vấn đề 1

Tính giá trị lượng giác của một số trong những góc đặc biệt.

1. Phương thơm pháp

Dựa vào có mang, tìm kiếm tung độ
= α cùng từ bỏ kia ta bao gồm những giá chỉ tri=ị lượng giác :

Dựa vào đặc thù : Hai góc bù nhau tất cả sin cân nhau cùng tất cả côsin, tang, côtang đối nhau.

2. Các ví dụ

lấy ví dụ như 1: Cho góc α = 135º. Hãy tính sinα, cosα, tanα và cotα.

GIẢI

Do đó cot 135º = -1.

lấy một ví dụ 2. . Cho tam giác cân nặng ABC gồm
cần ta có:

a) sin A = sin(180º – A) sin (B + C);

Vấn đề 2

Cho biết một quý giá lượng giác của góc α, tìm kiếm cốc quý giá lượng giác còn sót lại của α

1. Phương pháp

Sử dụng có mang quý hiếm lượng giác của góc α với các hệ thức cơ bạn dạng contact thân những quý giá kia nlỗi :

2. Các ví dụ

lấy ví dụ như 1. Cho biết cos α = -2/3, hãy tính sin α cùng tan α.

GIẢI

Vì cos α 0 và tan α


 α = 1 yêu cầu thay giá trị cos α = -2/3 vào ta có:

lấy ví dụ như 2.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận Sgk Ngữ Văn 10 Tập 2

Cho góc α, biết 0º

GIẢI

lấy ví dụ như 3. Cho góc α, biết cos α = 3/5. Hãy tính sin α, tan α, cot α.

GIẢI

lấy ví dụ như 4. Cho góc α biết tanα = -2. Tính cos α cùng sin α.

Vì tan α = -2

nên

Vậy cos α = -1/
như sau:

Vấn đề 3.

Cho biết một đưa trị lượng giác của góc a, hãỵ khẳng định góc a đó

1. Phương thơm pháp

Sử dụng định nghĩa quý hiếm lượng giác của góc α để dựng góc α và vào một trong những trường đúng theo có thể thực hiện tỉ số lượng giác của góc nhọn nhằm dựng góc α.

Tập thực hiện máy tính xách tay đuc rút để xác minh góc α.

2. Các ví dụ.

Cách 1. Trên trục Oy của nửa đường

tròn đơn vị chức năng ta mang điểm I = (0;
) và

qua đó vẽ mặt đường thẳng d tuy vậy song cùng với trục Ox (h.2.3).

Xem thêm: Câu Chuyện Người Đi Săn Và Con Vượn, Kể Chuyện Lớp 3: Kể Lại

Đường trực tiếp này giảm nửa mặt đường tròn đơn vị trên nhị điểm M với N trong những số ấy

Cách 3. Dùng máy tính bỏ túi (Casio fx-500MS).

Chọn đơn vị đo : Sau Lúc mở thứ ấn phím MODE những lần để screen hiện hữu loại chữ ứng cùng với những số dưới đây :