Tính chất hóa học của oxit và axit

  -  

Nội dung bài bác giảng ôn tập lại toàn bộ đặc điểm hóa học của nhị team chất cơ bạn dạng của chất hóa học vô sinh là Oxit với Axit. Vậy giữa oxit với axit contact với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài xích hoc sau:


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tính Hóa chất của Oxit

1.2. Tính Hóa chất của Axit

1.3. Tổng kết

2. Bài tập minch hoạ

3. Luyện tập Bài 5 Hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. bài tập SGK và Nâng cao 

4. Hỏi đáp về Bài 5 chương thơm 1 Hóa học 9


*

Hình 1: Mối contact thân oxit axit và oxit bazơ

Các bội phản ứng minh họa đặc điểm chất hóa học của Oxit

(1). CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O 

(2) .CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

(3). CaO + CO2 → CaCO3

(4). Na2O + H2O → 2NaOH 

(5). P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


*

Hình 2: Tính chất hóa học của Axit

Các phản bội ứng minc họa tính chất chất hóa học của Axit

(1). 2HCl + Mg → MgCl2 + H2 .

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của oxit và axit

(2). 3H2SO4 + Fe2O3 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(3). 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3+ 3H2O


*

Hình 2: Sơ đồ tứ duy bài xích rèn luyện đặc điểm chất hóa học của Oxit

*

Hình 3: Tính Hóa chất của Axit


Bài 1:

Cho những chất sau : SO2, Fe2O3, K2O, BaO, P2O5 . Hãy cho biết phần đông chất làm sao tính năng được với:

a. Nước

b. Axit clohiđric 

c. Kalihđroxit .

Hướng dẫn:

a. Những hóa học tác dung với nước là: SO2, K2O, BaO, P2O5 .

SO2 + H2O → H2SO3 

K2O + H2O → 2KOH

BaO + H2O → Ba(OH)2 

P2O5 +3H2O → 2H3PO4 

b. Những chất công dụng với HCl là: Fe2O3, K2O, BaO .

6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3+ 3H2O 

2HCl + K2O → 2KCl+ H2O

2HCl + BaO → BaCl2 + H2O 

c. Những hóa học công dụng cùng với dd KOH: SO2, P2O5 .

Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, 83 Bài Toán Giải Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình

2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O 

6KOH + P2O5 → 2K3PO4 + 3H2O 

Bài 2:

Cho 1,12 lít khí CO2(đktc) tính năng vừa không còn với 100ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 và H2O.

Viết pmùi hương trình hóa học xẩy ra.Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã cần sử dụng.Tính cân nặng hóa học kết tủa thu được.Hướng dẫn:

a. CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3  + H2O

b. (n_CO_2 = fracV22,4 = frac1,1222,4 = 0,05(mol))

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

1mol 1mol 1mol

0,05mol 0,05mol 0,05mol

(C_M = fracnV = frac0,050,1 = 0,5M)

c. Khối lượng BaCO3 thu được:

(m_BaCO_3 = n.M = 0,05.197 = 9,85(g))

Bài 3:

Lập cách làm hóa học của một oxit kim loại hóa trị II hiểu được cứ đọng 30ml hỗn hợp HCl nồng độ 14,6% thì hòa tan không còn 4,8g oxit kia.

Hướng dẫn:

Đặt cách làm hóa học của kim loại đề nghị tìm là: RO.

Xem thêm: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu Từ Năm 1945, Bài 1: Đến Giữa Những Năm 70 Của Thế Kỉ Xx

Pmùi hương trình chất hóa học của phản nghịch ứng: RO + 2HCl → RCl2 + H2O

Số mol axit HCl: nHCl = 30.14,6100.36,5 = 0,12 mol 

Số mol oxit : nRO = 0,12 : 2 = 0,06 mol 

Khối lượng mol của oxit là 4,8 : 0,06 = 80g

Phân tử khối của oxit là RO = 80 

Nguyên tử khối của R bằng: 80 – 16 = 64 đvc. 

Bài 4:

Cho 14,5 gam hỗn hợp (sắt, Zn, Mg) tan hết vào H2SO4 loãng , chiếm được 6,72 lít khí (đktc) cùng dung dịch A.Cô cạn hỗn hợp A nhận được m (gam) muối.

a) Tính m = ?

b) Tính V lkhông nhiều H2SO4 2M

Hướng dẫn:

a. Số mol khí H2 hiện ra là: (n = fracV22,4 = frac6,7222,4 = 0,3(mol))

(n_H_2 = n_H_2SO_4 = 0,3(mol))

áp dụng định chính sách bảo toàn điện tích ta có:

mlếu hợp kim loại + maxit = mmuối + mH2

⇔ 14,5 + 0,3.98 = m + 0,3.2

⇒ m = 43,3 (gam)

b. Thể tích H2SO4 sẽ cần sử dụng là:

(C_M = fracnV Rightarrow V = fracnC_M = frac0,32 = 0,15(lit))