Tìm Số Hạng Không Chứa X Trong Khai Triển

  -  pgdtxhoangmai.edu.vnôn Toán thù - Lớp 11 40 bài tập trắc nghiệpgdtxhoangmai.edu.vn nhị thức Newton pgdtxhoangmai.edu.vnức độ phân biệt, tiếp liền


Câu hỏi: Tìpgdtxhoangmai.edu.vn số hạng không cất (x) trong knhị triển (left( x - dfrac1x^2 ight)^45).

Bạn đang xem: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển

A (C_45^15)B ( - C_45^5)C ( - C_45^15)D (C_45^30)

Ppgdtxhoangmai.edu.vnùi hương pháp giải:

Sử dụng knhị triển nhị thức Niu-tơn: (left( a + b ight)^n = supgdtxhoangmai.edu.vnlipgdtxhoangmai.edu.vnits_k = 0^n C_n^ka^n - kb^k ).


Lời giải đưa ra tiết:

(left( x - dfrac1x^2 ight)^45 = supgdtxhoangmai.edu.vnlipgdtxhoangmai.edu.vnits_k = 0^45 C_45^kx^45 - kleft( - dfrac1x^2 ight)^k )( = supgdtxhoangmai.edu.vnlipgdtxhoangmai.edu.vnits_k = 0^45 C_45^kleft( - 1 ight)^kx^45 - 3k )

Số hạng ko cất (x) trong khai triển bên trên ứng cùng với (45 - 3k = 0 Leftrightarrow k = 15).

Xem thêm:

Vậy số hạng không đựng (x) vào khai triển bên trên là (C_45^15left( - 1 ight)^15 = - C_45^15).

Chọn C.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Cảnh Sân Trường Giờ Ra Chơi Lớp 6 Hay Nhất 2 Phép So Sánh


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để nhấn giải pgdtxhoangmai.edu.vnã hay cùng tài liệu pgdtxhoangmai.edu.vniễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.copgdtxhoangmai.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải tuyệt cũng như tư liệu pgdtxhoangmai.edu.vniễn pgdtxhoangmai.edu.vnức giá.