Unit 10: staying healthy

  -  
... a) Is your house big? b) Is your school big? No, it isn"t It is small Yes, it is Question words (Từ để h i) a) Where is your house? It is on Mai Dich Street b) How many floors does it have? It ... past nine c) It is half past four/ four thirty d) It is twelve o"cloông chồng (It"s noon ) e) It is fifteen to lớn two/ a quarter lớn two It is one forty-five sầu d) It is ten to lớn nine/ eight fifty 3 Adjectives ... sau học?) I watch television (T i xem truyền họa.) Ba watches television (Ba xem vô tuyến.) I the housework (T i thao tác làm việc nhà.) Lan does the housework (Lan thao tác đơn vị.) I listen to lớn music (T i nghe nhạc.)...

Bạn đang xem: Unit 10: staying healthy


*

... floor 7C 2nd 6A 1st 6C 1st Write (Viết.) Write three sentences about you (Hãy viết tía câu bạn.) I"m in grade (Mình học tập lớp 6. ) I"m in class 6C (Mình học tập lớp 6C) My classroom is on the first floor ... học lớp mấy? Phong: Mình học tập lớp Thu: Và bạn học lớp nào? Phong: 6A Còn bạn sao? Thu: Mình học lớp 7, lớp 7C Trường bạn có tầng? Phong: Hai Nó ngôi trường nhỏ Thu: Trường gồm tư tầng lớp tầng nhì Lớp ... đường phố Street in the city Đường đô thị Rethành viên (Ghi ghi nhớ.) B My class (Phần 1 -6 trang 47 -48 SGK Tiếng Anh 6) Listen and repeat Then practice the dialogue with a partner (Lắng nghe tái diễn...
*

... there a park near your house? Yes, there is Work in pairs Look at the pictures Choose one of the houses Don’t tell your partner which house Ask questions to lớn find which house your partner chooses ... a yard in front of your house? Yes, there is There’s a small yard in front of my house - Are there any flowers in the yard? No, there aren’t - Is there a school near your house? No, there isn’t ... with a partner Ask questions about his/her house (Bây thao tác làm việc cùng với bàn sinh hoạt Hỏi thắc mắc bên cậu/cô ấy.) A: Is your house big? B: Yes, it is A: Is your house new? B: Yes, it is A: Is there a yard?...
*

... Cô cao Anh rẻ Cô tí hon Anh Khủng Cô nhẹ Anh nặng trĩu Nhưng cô không yếu hèn Anh khỏe mạnh Cô khỏe Practice with a partner (Thực hành cùng với bàn sinh hoạt.) Describe the pictures in exercise A5 (Miêu tả tranh tập A5.) ... gầy.) d) He is fast (Anh ta to.) e) He is heavy (Anh nặng.) f) She is light (Chị dịu.) Which picture? Listen và choose the right picture (Bức ttrẻ ranh nào? Lắng nghe lựa chọn ttinh ma đúng.) VnDoc - Tải ... She"s fat (Cô cô nàng phải chăng Cô phệ.) b He"s a fat man He"s tall (Anh ta người Khủng Anh ta cao.) c He"s a short man He"s fat (Anh tín đồ rẻ Anh béo.) d She"s a thin woman She"s tall (Bà tín đồ đàn bà...
*

... as fertilizer Read (Trang 92-93 SGK Tiếng Anh 8) Recycling Facts Let us know We are delighted that you are interested in protecting the environment Share your recycling story with our readers! ... glassware Drink cans are brought baông chồng for recycling Household and garden waste is made into compost Write (Trang 93-94 SGK Tiếng Anh 8) Complete the recycling instructions Use the verbs in the ... Listen (Trang 91 SGK Tiếng Anh 8) You will hear four questions during the recording Check (√) the correct answers (Em nghe thắc mắc đánh dấu (√) vào câu vấn đáp đúng.) Gợi ý: Đáp án greed color nhé: a)...
*

... Task2: Nghe vấn đáp câu hỏi Writing Unit Lớp 11 Trang 72 WRITING (VIẾT) Writing a letter of reply Task Đọc tìm thông tin (những kinh nghiệm đưa ra tiết) thi nói giờ Anh - The number of participants (Số ... -mail ) Task Đóng vai Kate Johnson thỏng ký kết kỳ thi hùng biện giờ đồng hồ Anh, viết thỏng vấn đáp Thu Trang nhờ vào những hiểu biết cụ thể thi nói tiếng Anh ĐÁP ÁN GỢI Ý October 28, 2006 Dear Thu Trang, Thank you ... đội, dựa vào thắc mắc gợi nhắc nhằm nói chuyển động cùa thi nhưng bàn thân tđam mê gia chứng kiến Listening Unit Lớp 11 Trang 70 LISTENING (NGHE) Before you listen Theo cặp, thào luận nhừng câu hỏi sau: Cuộc...

Xem thêm: Soạn Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Chứng Minh Ngắn Gọn, Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Chứng Minh


... có ích C Tại anh nói vậy? VnDoc - Tải tài liệu, văn uống điều khoản, biểu mẫu mã miễn phí B Anh không nghĩ là lời khuyên cung ứng đến số thông báo tốt học ư? A Ừ Tôi gật đầu Speaking Unit Lớp 12 Trang 65 Task ... and previous jobs keenness - quan tâm quan trọng A special interest B very quick understanding C sense of responsibility jot down - ghi xuống A mention B note down VnDoc - Tải tài liệu, văn uống pháp ... Xem lại đoạn văn uống khoanh tròn nghĩa A, B C vacancy - địa điểm trống A a part of a newspaper where jobs are advertised B a job that is available C a seat that is available résumé - sơ yếu lí định kỳ A...
... rỗi Chương trình TV tốt coi chương trình giáo dục giải trí Mình ko nhằm TV mngơi nghỉ không coi hy vọng tiết kiệm ngân sách và chi phí điện Mình suy nghĩ gồm kiến thức coi TV tốt Còn các bạn sao? LOOKING BACK - PROJCET LOOKING ... enjoy watching Tiếng Việt - Tớ không coi TV nhiều/ Tớ ham mê coi TV TV - I lượt thích /I usually watch - Tớ ưng ý / Tớ liên tiếp coi - I usually leave the TV on / turn off the TV - Tớ hay ... the following information: (Kể mang đến team chúng ta nghe chương thơm trình TV mếm mộ các bạn Bài nói chúng ta nên có ý sau:) SKILLS CÁC KỸ NĂNG (Tr 13 SGK) VnDoc - Tải tài liệu, vnạp năng lượng luật pháp, biểu mẫu mã miễn tổn phí...

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Cmùi hương trình new Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2


... programme: There are so many kinds of sport activities on it Animal programme: Animals are the main characters TV schedule: Listing date, time and names of TV programmes Listen and repeat the ... sau cùng với thương hiệu giang sơn ô) nhật bản Vietphái nam Icelvà the USA Finl& Britain Do you agree with the following statements? Student"s answer (Quý Khách gồm đồng ý cùng với report sau) (Học sinc từ bỏ trà soát lời) 3a Read ... mồi tranh) national television news programme local television comedy cuộc chơi animal programme Use suitable words khổng lồ complete the sentences (Sử dụng từ bỏ tương thích nhằm dứt câu) national competition...

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương thơm trình bắt đầu Unit 8: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2


... tự sau) a ball goggles sports shoes a racket a boat a skateboard, skis a bicycle Now write the words under the pictures (Viết trường đoản cú vào tranh) bicycle ball a boat a racket sport shoes a skateboard ... câu sau chọn trường đoản cú đúng) fairplaying hear square idea nearly cheered A CLOSER LOOK XEM KỸ HƠN GRAMMAR Complete the sentences with did, was, were (Hoàn thành câu sau với did, was, were) were was VnDoc ... 3 -a 4-e 7-b 8-f PRONUNCIATION Listen and repeat Pay attention to the sounds /eə/ and /ɪə/ (Nghe lặp lại Chú ý âm /eə/ và/ɪə/.) ɪə eə where, there, fair, pair, prepare here, fear, nearly, idea,...

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương thơm trình bắt đầu Unit 8: COMMUNICATION, SKILL 1, SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT


... say mê Vẽ hình tả anh cô Nói anh ta/ cô ta cùng với chúng ta em Sử dụng gợi ý sau:) - Tên anh ây/ cô - Môn thể thao anh ấy/ cô chơi - Những thắng lợi khứ anh ấy/ cô - Tại em mê say anh ấy/ cô ấy? SKILL CÁC KỸ ... soccer vui xuất sắc cho sức khỏe LOOKING BACK - PROJECT XEM LẠI (Tr 24 SGK) VOCABULARY Find one odd word or phrase in each line (Tìm trường đoản cú nhiều từ không giống một số loại dòng) VnDoc - Tải tư liệu, văn quy định, ... báo môn thể dục VnDoc - Tải tư liệu, văn luật pháp, biểu mẫu miễn phí hâm mộ chúng ta Các cmùi hương trình thể dục thể thao phổ cập ngày chúng ta xem điều độc đáo Những mẩu truyện người tiếng giới thể dục thể thao thường xuyên...
... and size Process - conical form - diameter: 45 - 50 cm; 25 - 30 centimet high - covering the khung with leaves/sewing leaves around ribs Conclusion: - protecting people from sun rain - girls/women look ... superior to lớn the other Both have their corresponding responsibilities for his /her own Writing - Unit trang 25 Tiếng Anh 12 Task 1: You are going khổng lồ write about the conical leaf hat or the “ nón lá”, ... Conical Leaf Hat Introduction: - symbol of Vietnamese girls/women - part of the spirit of the Vietnamese nation Main body: - special kind of bamboo và young/soft palm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp...

Xem thêm: Giải Sinh Học 8 Bài 20 Hô Hấp Và Cơ Quan Hô Hấp, Giải Bài Tập Sinh Học 8


... things you’ve lost, but when you thua thảm your family, you thua kém everything Writing - Unit trang 28 giờ đồng hồ Anh 11 Writing a personal letter about a past experience (Viết thỏng cá nhân điều trải qua khđọng.) ... How did the experience affect vou? B: It made me appreciate my health more Listening - Unit trang 27 giờ Anh1 1 Before you listen Work in goups Look at the picture and say what is happening in ... get on the same bus next day và look for the boy lớn return hyên ổn the money Speaking - Unit trang 25 giờ Anh 11 Task Work in pairs Match the things you might have sầu done or epxerienced in box A with...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu new đăng sinh sản cv xin câu hỏi cunghocvui tra cứu kiếm giao thương mua bán nhà đất Giỏi tin học tập Documento lớn Dokument cầm tắt vnạp năng lượng bản trong tâm bà mẹ hành động cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em thuộc cha mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết Điểm lưu ý phổ biến và vai trò của ngành ruột vùng ttiết minch về con trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập thiết bị lý 8 cthị xã cũ vào lấp chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài cô nhỏ xíu buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve nhỏ trau củ