Unit 4 lớp 9: listen and read

  -  

Quý Khách học tập sẽ tiến hành nghe một đoạn hội thoại kế tiếp kiếm tìm hồ hết thắc mắc xuất hiện thêm vào bài xích nghe. Phần này sẽ giúp bạn làm việc tập luyện tài năng nghe lấy ý thiết yếu với phần nên kiếm tìm. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 4 lớp 9: listen and read

*

LISTEN AND READ – UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam?Lan: Yes ..., I have.Paola: Were the questions difficult?Lan: Well, they were quite hard.Paola: Did you pass?Lan: I’m not sure. The examiner didn’t tell me.Paola: What questions did she ask you?Lan: First she asked me what my name was, and where I came from. Paola: They were easy for you, weren"t they?Lan: ... Then she asked me why I was learning English, ... và if I spoke any other languages.Paola: Go on.Lan: ... Then she asked me how I learned English in my country.... And she asked how I would use English in the future.Paola: What else did she ask you?Lan: Oh, Paola! Let me try to remember! ... Ah, she asked me what aspect of learning English I found most difficult.Paola: Is that all, Lan?Lan: Oh. There were a lot of other questions. She also asked me to lớn read a passage.Paola: What did she say in the end?Lan: I’m trying to lớn rethành viên...Oh, yes! Exactly she said “If you want lớn attend the course, you must pass the written examination.Good luck!”Paola: It’s terrible. Lan. I don’tthink I will be able khổng lồ pass the exams.Lan: Don’t worry, Paola.

Xem thêm: Soạn Bài Tổng Quan Văn Học Việt Nam (Ngắn Gọn), Soạn Bài Tổng Quan Văn Học Việt Nam


Xem thêm: Công Thức Tính Đường Cao Trong Tam Giác Vuông, Đều, Công Thức Tính Đường Cao Trong Tam Giác Vuông Cân


Everything will be all right.

Dịch bài:

Paola: Chào Lan! quý khách hàng thi dứt chưa?Lan: Xong rồi.Paola: Các câu hỏi có khó không?Lan: À, chúng rất khó khăn.Poola: Quý khách hàng đỗ chứ?Lan: Mình lừng chừng (chắc). Giám khảo không nói.Paola: Cô ấy hỏi các bạn những thắc mắc gì vậy?Lan: Thứ nhất bà ấy hỏi bản thân thương hiệu bản thân là gì với mình quê chỗ nào.Paola: Chúng dễ đối với bạn, cần không?Lan: Sau đó bà ấy hỏi bản thân vì sao bản thân học tập tiếng Anh, ... và mình có muốn áp dụng ngữ điệu như thế nào khác nữa ko sau này.Paola: Cô ấy còn hỏi gì nữa?Lan: Cô ấy hỏi sinh hoạt nước của chính bản thân mình học tập tiếng Anh như thế nào. Và cô ấy hỏi lại bản thân thực hiện tiếng Anh ra làm sao sau này.Paola: Cô ấy còn hỏi các bạn gì không giống nữa không?Lan: Oh, Paola! Đế bản thân ghi nhớ lại xem! À, cô ấy hỏi mình nhận ra kỹ lưỡng làm sao của câu hỏi học giờ Anh hết sức nặng nề.Paola: Có bấy nhiêu hả Lan?Lan: Oh. Có tương đối nhiều thắc mắc khác. Cô ấy trải đời bản thân phát âm một quãng văn.Paola: Vậy cuối cùng cô ấy nói gì?Lan: Mình đã nỗ lực lưu giữ ..., à đúng rồi! Chính xác cô ấy nói là "Nếu em mong tsi gia khóa đào tạo này em rất cần phải đỗ kì thi viết. Chúc em may mắn!"Paola: béo khiếp thật, Lan ạ. Mình không nghĩ mình đang rất có thể thi đậu.Lan: Đừng lo, Paola ạ. Mọi vấn đề đã ổn định thôi.

a. Practice the dialogue with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại cùng với bạn)

b. Answer. What exactly did the examiner ask Lan? Look at the danh mục of questions và kiểm tra (x) the boxes. (Trả lời câu hỏi. Giám khảo sẽ hỏi Lan hồ hết gì? Nhìn vào bảng liệt kê dưới đây cùng điền lốt (x) vào khung.)