tiên quốc đại đế

 • Reads 86,534
 • Votes 532
 • Parts 28

Complete, First published Jun đôi mươi, 2016

Bạn đang xem: tiên quốc đại đế

Table of contents

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • VII ( Quyển 3 [101-150] )

  Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • X ( Quyển 5 [51-77] - Quyển 6 [ 1-50] )

  Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • XIII ( Quyển 7 [51-65] - Quyển 8 )

  Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

  Xem thêm: đọc truyện thần mộ

 • XVII ( Quyển 10 [51-100] )

  Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • XVIII ( Quyển 10 [101-152] )

  Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • XXI ( Quyển 11 [101-150] )

  Tue, Jun 21, 2016

 • Tue, Jun 21, 2016

 • XXIII ( Quyển 12 [51-100] )

  Tue, Jun 21, 2016

 • XXIV ( Quyển 12 [101-150] )

  Tue, Jun 21, 2016

 • XXV ( Quyển 12 [151-200] )

  Tue, Jun 21, 2016

 • XXVI ( Quyển 12 [201-272] )

  Tue, Jun 21, 2016

 • XXVII ( Quyển 13 [1-50] )

  Xem thêm: truyện gió xuân rực lửa

  Tue, Jun 21, 2016

 • Tue, Jun 21, 2016

Tác giả: Quan Kỳ
  Cùng tác giả: [- Vạn Cổ Tiên Khung - Cái Thế Thiên Tôn - Ngự Đạo - Trường Sinh Bất Tử-]
  Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Dị Giới
  Tình Trạng: FULL
  -----o0o-----
  Thiên hạ to lớn rộng lớn, duy tớ chủ yếu thống! Dùng khí thế của thiên triều nhưng mà quét tước ngang toàn bộ Tiên môn vô thiên hạ! Một cường fake tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một trái đất sở hữu vô số Tiên môn, làm cho một vương vãi triều thế tục bị người tu hành coi thường thông thường từng bước tiến cho tới vị thế ngang vày với toàn bộ đại đỉnh cấp cho Tiên môn. Pháp tắc của Vương triều là: "dưới khung trời ko ở đâu ko nên là khu đất của Vương, mặc dù sinh sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!" Thiên hạ chủ yếu thống có duy nhất một, toàn bộ Tiên môn đều là tổ chức triển khai không phù hợp pháp!
  ----oxo----
  ~~enjoy~~

#40phiêulưu