ta dựa vào bán manh để thăng cấp

 • Reads 68,685
 • Votes 6,280
 • Parts 194

Complete, First published May 03, 2020

Bạn đang xem: ta dựa vào bán manh để thăng cấp

Table of contents

 • Chương 1: Trọng sinh Gấu Trúc

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 3: Thế giới đệ nhất manh

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 4: Tại nước ngoài tinh anh ngày đầu tiên

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 5: Bán manh trở nên công!

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 6: Ngươi giành giật đua một chút

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 8: Chỉ đem hỏa hoàn toàn có thể giải ưu sầu

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 9: Bán Gấu Trúc thực hiện giàu!

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 10: Manh là chắc chắn nên bán

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 11: Bán manh khối hệ thống mới mẻ là bug

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 12: Chấp nhất đem thù

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 13: Ngài cảm nhận thấy còn manh sao?

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 14: Muốn tấn công con cái báo

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 15: 59 chào bán manh độ quý hiếm cho tới tay

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 16: Nó đem ánh trăng nhưng mà đến

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 17: Thông minh báo đen

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 18: Tân loại vật vạc hiện

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 19: Nhân loại xuất hiện

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 20: Lại một phen chào bán manh trở nên công

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 21: Kiếm xong xuôi ngay lập tức chạy lấy người

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 22: Chủ động xuất kích

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 23: Trộm Gấu Trúc thực hiện giàu

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 24: Quay cuồng cút cuồn cuộn

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 25: Đại vạc thần uy Gấu Trúc

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 26: Gấu Trúc bị tóm gọn lại

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 27: Nguyên Soái lên Sảnh khấu

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 29: Nguyên Soái hiến đâng 520 chào bán manh giá chỉ trị

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 30: Muốn cứu vớt Ngân Lang

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 31: Nguyên Soái manh điểm

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 32: Dọn cho tới rồi Nguyên Soái biệt thự

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 33: Kiếm được 250 chào bán manh giá chỉ trị

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 34: Đều cho tới ngươi ăn

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 35: Hút thỏ thỏ lộ bụng bụng

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 36: Hảo cảm bắt đầu

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 37: Nguyên Soái hiến đâng 666

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 38: Nguyên Soái hiến đâng 233

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 39: Cho bọn chúng nó một chiếc gia

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 40: Nguyên Soái phúc hắc

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 41: Nguyên Soái túng thiếu mật

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 42: Ngân Lang ăn hình mẫu gì?

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 44: Ngân Lang fake biến

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 45: Căn bị tiêu diệt Triệu Lợi Binh

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 46: Chân tướng tá vạch trần

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 47: Nguyên Soái cực kỳ khó khăn chịu

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 48: Ta ko manh sao?

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 49: Như đem kiếp sau

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 50: Hết thảy đem ta

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 51: Ngươi dễ thương và đáng yêu nhất

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 52: Mộng bức lông xù xù

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 53: Ta ko nên, tớ ko có!!!

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 54: Tò mò mẫm Gấu Trúc phát biểu gì đó

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 56: Nguyên Soái hiến đâng 521 chào bán manh độ quý hiếm.

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 57: Có chi phí Nguyên Soái

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 58: Vì trở nên dị thú nỗ lực

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 59: Trang Viên ngoài ý muốn

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 60: Bối nồi Nguyên Soái

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 61: Làm điều xấu Gấu Trúc

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 62: Phát triển fans

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 64: hiểu trước nguy khốn hiểm

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 66: Nguyên Soái đầu trái khoáy tim bảo

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 67: Đại vạc thần uy

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 69: Ngăn cơn sóng dữ

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chươkng 70: Xào gà hung manh

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 71: Thần kỳ Gấu Trúc

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 72: Bị cười cợt nhạo ngọn lửa

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 73: Thật là vượt lên trước xứng đáng yêu

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 74: Gấu Trúc thượng TV

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 76: Bắt đầu vạc sóng trực tiếp

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 78: Nó chắc chắn thực xấu

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 79: Gấu Trúc vạc hỏa

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 80: Toàn Tinh Tế điên rồi

  Fri, Aug 28, 2020

  Xem thêm: kết hôn lần 2

 • Chương 81: Gấu Trúc manh tạc

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 82: Nguyên Soái ghen ghét tị

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 83: Gấu Trúc nguy khốn cơ

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 84: Gấu Trúc tiếp tục lái xe

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 85: Gấu Trúc lái phi cơ

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 86: Băng Nhận Hùng

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 87: Trộm lục Gấu Trúc

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 88: Phát sóng thẳng ăn phân

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 89: Nguyên Soái ghen

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 90: Áo Đế Tư kiêm chức

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 92: Nhân tính hiểm ác

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 93: Công đạo di ngôn

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 94: Không nghĩ về ngươi chết

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 97: Hung manh ngao

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 101: Biến đạ trở nên tiểu

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 103: Thích nghe ngóng

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 108: Dị năng bạo động

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 109: Giải quyết nguy khốn cơ

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 110: Một đám loại tham lam ăn

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 111: Mở đi ra thú viên

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 113: Âm mưu mẹo sơ hiện

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 117: Minh đèn đường

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 120: Nhân tra Áo Đế Tư

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 121: Gấu Trúc mị lực

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 122: Tiền những giọt mồ hôi nước mắt

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Chươmg 124: Không cần thiết mua sắm, sau nửa tối thay cho thay đổi ko cần thiết mua

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Thất giai trở nên dị trùng ở điểm nào

  Fri, Aug 28, 2020

 • Không cần thiết coi khinh thường một con cái gà

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Nani ( đồ vật gi )? Sâu lông...

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Không nên hình mẫu nào là gà đều sở hữu thể

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Giống như cuồng hăng hái yêu thương tình lữ ahh

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Cùng Áo Đế Tư thỏa thuận Khế Ước

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Ăn thâm thúy mới mẻ hoàn toàn có thể cứu vớt vớt thế giới!

  Fri, Aug 28, 2020

 • Sử thượng nhất bi thôi sâu

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Tiến nhập Trùng động vạc sóng trực tiếp

  Fri, Aug 28, 2020

 • Bởi vì như thế chủ yếu bản thân xứng đáng yêu

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Hắc Báo, hồi lâu ko thấy

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Nguyên lai ngươi là hình mẫu Gấu Trúc

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Gấu Trúc xác bị tiêu diệt vùng dậy

  Xem thêm: xuyên thành mỹ nhân bệnh

  Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

 • Fri, Aug 28, 2020

Hắn trọng sinh, này sẽ không kinh hãi.
  
  Xuyên qua chuyện cho tới trở nên dị thâm thúy mọi nơi chạy toàn cầu cũng ko kinh hãi.
  
  Trọng điểm là...... Hắn trọng sinh trở nên một chiếc panda, còn đạt được hình mẫu chào bán manh khối hệ thống.
  
  Mỗ panda tâm tư lỗi mất mặt, tổn lâu lạp, hắn rõ nét mức độ đại chiến bạo biểu, tuy nhiên cố ý mong muốn dựa chào bán manh mới mẻ thăng cấp!
  
  Toàn toàn cầu người xem thực kích động!
  
  Nguyên soái gia nằm trong sinh thú mức độ đại chiến bạo biểu thiên hạ vô địch, một nanh vuốt ngay lập tức rước chiếm hữu dị năng fake nghe chi sắc trở nên biến dị thâm thúy cấp cho làm thịt chết!
  
  Càng cần thiết là...... Nó trái khoáy thực manh vẫn bị tiêu diệt.
  
  Mà nhập tin đồn vị cơ panda đại đại lừ đừ rì rì ôm đại thống chế chân, rước nanh vuốt thượng cực kỳ nhỏ cho tới cơ hồ nước coi ko thấy mồm chỗ bị thương cử hình mẫu cấp cho thống chế coi, ủy khuất tía ba nói: "Đau vượt lên trước a, tớ bị thương."
  
  đinh! Chúc mừng ký mái ấm chào bán manh thành công xuất sắc, đạt được tam điểm chào bán manh độ quý hiếm.
  
  Nguyên soái mặt mày vô biểu tình, một chiếc một quyền là hoàn toàn có thể tấn công bạo một đám thâm thúy mức độ đại chiến bạo biểu miêu, làm những gì ko chất lượng tốt, cố ý ngay lập tức biết chào bán manh.
  
  Ai biết cơ panda ngấc đầu, sử dụng tội nghiệp ánh nhìn chất vấn, thời điểm hôm nay cây trúc gì khẩu vị nha?
  
  Hoa trọng điểm: Dị năng đem, chào bán manh đem, hăng hái vả mặt mày đem.
  
  CP là panda thụ vs khác thường ngưu X thống chế công.