Sự Xác Định Đường Tròn Tính Chất Đối Xứng Của Đường Tròn

  -  
*
Trả lời thắc mắc 1 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 98 SGK Tân oán 9 Tập 1. Trên hình 53, điểm H ở bên phía ngoài con đường tròn (O)


*
Trả lời thắc mắc 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hai điểm A với B. Hãy vẽ một con đường tròn...

Bạn đang xem: Sự xác định đường tròn tính chất đối xứng của đường tròn


*
Trả lời thắc mắc 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán thù 9 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 Bài 1 trang 98 SGK Tân oán 9 Tập 1. Cho tía điểm A, B, C không thẳng mặt hàng. Hãy vẽ con đường tròn trải qua bố đặc điểm này.


*
Trả lời câu hỏi 4, 5 Bài 1 trang 99 SGK Tân oán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc 4, 5 Bài 1 trang 99 SGK Toán thù 9 Tập 1. Cho con đường tròn (O), A là 1 trong điểm bất kể ở trong mặt đường tròn.


*
Bài 1 trang 99 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài xích 1 trang 99 SGK Toán 9 tập 1. Cho hình chữ nhật ABCD gồm AB=12cm, BC=5cm. Chứng minch rằng bốn điểm A, B, C, D ở trong cùng một con đường tròn...


*
Bài 2 trang 100 sgk tân oán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 100 SGK Toán thù 9 tập 1. Hãy nối mỗi ô sinh sống cột trái cùng với từng ô sinh sống cột phải để được xác định đúng.

Xem thêm: Soạn Bài Kể Chuyện Lời Ước Dưới Trăng Lớp 4 Tập 1, Lời Ước Dưới Trăng


*
Bài 3 trang 100 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài bác 3 trang 100 SGK Tân oán 9 tập 1. Chứng minch những định lý sau:


*
Bài 4 trang 100 SGK Toán thù 9 tập 1

Giải bài 4 trang 100 SGK Toán thù 9 tập 1. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác xác định trí của từng điểm A(-1;-1), B(-1;-2),


*
Bài 5 trang 100 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài bác 5 trang 100 SGK Tân oán 9 tập 1. Đố. Một tấm bìa hình trụ không hề dấu vết của trung tâm. Hãy tìm lại trung ương của hình tròn đó.


*
Bài 6 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài xích 6 trang 100 SGK Tân oán 9 tập 1. Trong những đại dương báo giao thông sau, biển lớn nào tất cả trọng điểm đối xứng, đại dương làm sao tất cả trục đối xứng?


*
Bài 7 trang 101 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài bác 7 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Hãy nối từng ô sống cột trái với 1 ô ngơi nghỉ cột phải để được xác minh đúng:


*
Bài 8 trang 101 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài 8 trang 101 SGK Tân oán 9 tập 1. Cho góc nhọn xAy và nhị điểm B, C trực thuộc Ax. Dựng mặt đường tròn (O) trải qua B với C làm thế nào cho trung tâm O nằm trong tia Ay.

Xem thêm: Công Nghệ 12 Bài 13 Khái Niệm Về Mạch Điện Tử Điều Khiển (Hay, Chi Tiết)


*
Bài 9 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài xích 9 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ lại hình.


*
Đề đánh giá 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 1 - Chương thơm 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Cmùi hương 2 - Hình học 9


*
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương thơm 2 - Hình học 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương thơm 2 - Hình học tập 9


*
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 9


*
Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 1 - Chương thơm 2 - Hình học 9

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 9