Số nguyên tố p sao cho p; p + 10 và p + 14 đều là số nguyên tố là số

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

a) Tìm p là số thoải mái và tự nhiên thế nào cho p+1;p+2;p+4 phần nhiều là số ngulặng tố.

Bạn đang xem: Số nguyên tố p sao cho p; p + 10 và p + 14 đều là số nguyên tố là số

b) Tìm số ngulặng tố p sao để cho 2p2+1 cũng chính là số nguim tố.

Xem thêm: Soạn Bài Chuyển Đổi Câu Chủ Động Thành Câu Bị Động (Tiếp Theo) Siêu Ngắn

c) Tìm số nguim tố p thế nào cho p+10 cùng p+14 cũng chính là số nguyên ổn tố


*

b) +) Nếu p = 3k + 1 (ktrực thuộc N)=> 2p2+ 1 = 2.(3k + 1)2+ 1 = 2.(9k2+ 6k + 1) + 1 = 18k2+ 12k + 2 + 1 = 18k2+ 12k + 3 phân tách không còn cho 3 cùng lớn hơn 3 => 2p2+ một là thích hợp số (loại)

+) Nếu p = 3k + 2 (k thuộc N) => 2p2+ 1 =2.(3k + 2)2+ 1 = 2.(9k2+ 12k + 4) + 1 = 18k2+ 24k + 8+ 1 = 18k2+ 24k + 9phân tách không còn đến 3 và lớn hơn 3 => 2p2+ 1 là đúng theo số (loại)

Vậy p = 3k, mà p là số ngulặng tố => k = 1 => p = 3


*

a) +) Nếu p = 1 => p + 1 = 2; p + 2 = 3; p + 4 = 5 là số ngulặng tố

+) Nếu p > 1 :

p chẵn => p = 2k => p + 2= 2k + 2 phân tách hết mang lại 2 => p+ 2 là hợp số => loại

p lẻ => p = 2k + 1 => p + 1 = 2k + 2 phân tách không còn mang lại 2 => p+một là thích hợp số => loại

Vậy p = 1

c) p = 2 => p + 10 = 12 là vừa lòng số => loại

p = 3 => p + 10 = 13; p+ 14 = 17 phần nhiều là số nguim tố => p = 3 thỏa mãn

Nếu p > 3 , p rất có thể tất cả dạng

+ p = 3k + 1 => p + 14 = 3k + 15 phân chia không còn đến 3 => một số loại p = 3k + 1

+ p = 3k + 2 => p + 10 = 3k + 12 là phù hợp số => các loại p = 3k + 2

Vậy p = 3


Đúng 0
Bình luận (0)

câu a là p ko có mức giá trị chớ


Đúng 0
Bình luận (0)

Tìm số nguyên tố p sao cho:

p+10 với p+14 các là số nguim tố

p+6,p+8 và p+14 phần đa là số nguyên tố


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi Hủy

vi p la so nguyen to

đặt p = tất cả dạng 3k, 3k+1, 3k+2

Tgiỏi vào

+>p+10=3k+10

p+14=3k+14(chọn)

+>p+10=3k+1+10=3k+11

p+14=3k+1+14=3k+15=>loại

+>p+10=3k+2+10=3k+12=>loại

Từ những bt trên suy ra snt bắt buộc tra cứu là 3

Các câu sau làm cho tuong tu


Đúng 0

Bình luận (0)

Tìm số nguyên tố p sao cho p+10 và p+14 là số nguim tố.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Tóm Tắt Vb Tự Sự (Chi Tiết), Soạn Văn Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự (Lớp 8)


Lớp 6 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

Tìm số ngulặng tố làm sao cho p+10 và p+14 số đông là số nguim tố


Lớp 6 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

Nếup=2(Rightarrow)p+10=12,là vừa lòng số (loại)

Nếup=3(Rightarrow)p+10=13,p+14=17, hầu như là số nguyên ổn tố nênp=3 thỏa mãn

Nếu p>3,p hoàn toàn có thể gồm dạng :

+, p=3k +1(Rightarrow)p+14=3k+15chia hết đến 3, nhiều loại p=3k+1

+, p=3k+2(Rightarrow)p+10=3k+12, là vừa lòng số , loai vệ p=3k+2

Vậy p=3


Đúng 0

Bình luận (0)

Tìm số nguim tố làm thế nào để cho p+10 với p+14 cũng chính là số nguim tố


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi Hủy

search p là số nguim tố làm sao để cho p+10 và p+14 là một số ngulặng tố


Lớp 6 Toán Ôn tập toán thù 6
7
0
Gửi Hủy

Ta tất cả : p = 3 => p + 10 = 13 cơ mà 13 là số nguyên ổn tố => p + 10 là số nguim tố

p = 3 => p + 14 = 17 mà 17 là số ngulặng tố => p + 14 là số ngulặng tố

+) Với p > 3 . Khi kia p chia mang lại 3 ta tất cả 2 năng lực

- Trường đúng theo 1 : p = 3k + 1 => p + 14 = 3k + 1 + 14 = 3k + 15 = 3 ( k + 5 )

Mà : p + 14 > 3 => 3 ( k + 5 ) > 3 => 3 ( k + 5 ) là đúng theo số ( Vô lý )

- Trường hợp 2 : p = 3k + 2 => p + 10 = 3k + 2 + 10 = 3k + 12 = 3 ( k + 4 )

Mà : p + 10 > 3 => 3 ( k + 4 ) > 3 => 3 ( k + 4 ) là hợp số ( Vô lý )

Vậy p = 3 thì p + 10 cùng p + 14 là số nguyên tố .


Đúng 0

Bình luận (0)

p=3 nha p Ngô Thu Hiền


Đúng 0
Bình luận (0)

p=3


Đúng 0
Bình luận (0)

Tìm số nguyêntố psao cho:

p+10 cùng p+14 phần đông là số nguim tố

p+6,p+8,p+12 cùng p+14 rất nhiều là số ngulặng tố


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi Hủy

tìm số nguyên tố p làm thế nào để cho p+10 cùng p+14 mọi là số nguyên tố


Lớp 6 Tân oán
2
0
Gửi Hủy

Nếu p là snt to hơn 3 thì p=3k+1 hoặc 3k+2

Nếu p=3k+1 thì p+14=3k+1+14=3k+15=3(k+5) phân tách không còn cho 5 ko thỏa mãn nhu cầu là snt

p=3k+2 thì p+10=3k+2+10=3k+12=3(k+4) chia hết đến 3 ko vừa lòng là snt

Vậy p=2 hoặc 3

Nếu p=2 thì p+10 cùng p+14 phân tách không còn cho 2

Vậy p=3

100% đúng


Đúng 0

Bình luận (0)

Đó là số 3 vì 10+3=13 3+14=17 phải 3 là số đúng 100%


Đúng 0
Bình luận (0)

Tìm số ngulặng tố p làm thế nào để cho p+10 với p+14 phần đông là số nguyên ổn tố


Lớp 6 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

kiếm tìm số ngulặng tố p làm thế nào để cho p+10 và p+14 cũng chính là số nguyên ổn tố ?


Lớp 6 Tân oán
2
0
Gửi Hủy

xét p=2=>p+10=12 phân chia hết mang đến 2

=>p+10 là hòa hợp số(loại)

xét p=3=>p+10 cùng p+14 ần lượt bằng 13 với 17 là những số nguyên ổn tố(thỏa mãn)

xét p>3=>p=3k+1;3k+2

xét p=3k+1=p+14=3k+1+14=3k+15=3(k+5) phân tách hết cho 3

=>p+14 là thích hợp số(loại)

xét p=3k+2=>p+10=3k+2+10=3k+12=3(k+4) phân chia hết đến 3

=>p+10 là hòa hợp số(loại)

vậy p=3


Đúng 0

Bình luận (0)

P=3 BẠN NHA

CHÚC BẠN HỌC GIỎI


Đúng 0
Bình luận (0)
pgdtxhoangmai.edu.vn