sau khi kết hôn cùng tà thần

 • Reads 856,834
 • Votes 91,483
 • Parts 117

Complete, First published Sep 14, 2021

Bạn đang xem: sau khi kết hôn cùng tà thần

Table of contents

 • Fri, Aug 5, 2022

 • Phần I: Tuyết white - Chương 1: Tuyết Thần

  Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Phần II: Tinh quang đãng - Chương 21: Điều tra

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Phần III: Biển sâu sắc - Chương 47: Tây Hải

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Phần IV: Mặt trời lặn - Chương 57: Xì gà

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

  Xem thêm: trầm vụn hương phai truyện tranh

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Phần V: Hồng vũ - Chương 70: Mưa đỏ

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Phần VI: Đêm thâm - Chương 81: Thần điện

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 104: Đêm Tuyết (Hoàn chủ yếu văn)

  Sun, Sep 4, 2022

 • Phần VII: Phiên nước ngoài - Chương 105: Hâm mộ

  Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 106: Đại ca trường

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

  Xem thêm: chinh phục nam chính hắc hóa

 • Chương 116: Hạ mùng (Toàn văn hoàn)

  Sun, Sep 4, 2022

Tên Hán Việt: Hòa Tà Thần Kết Hôn Hậu
  
  Tác giả: Phù Bạch Khúc (浮白曲)
  
  Editor: Mẫn Hạ Trấn
  
  Tình trạng:
       + Bản gốc: Hoàn (104 chương + 12 pn)
       + Bản edit: Đã trả _ Đang beta
  
  Nguồn: Tấn Giang
  
  Phần giới thiệu:
  
  Thích Bạch Trà là thần minh ở đầu cuối của trần thế, sinh sống cho tới thời đại xã hội mái ấm nghĩa ngày này, cảm nhận thấy quá buồn tẻ vô vị, mới nhất đi kiếm thăm dò một người thông thường thì thầm yêu thương, tiếp sau đó thiệt sự bị rung động người tao, thường ngày đều lo ngại đối phương sau đây bị tiêu diệt già cả thì tiếp tục thế nào là, thành quả phân phát hiện tại lão công mái ấm tôi cũng là thần tương tự bản thân, thường ngày cũng lo ngại bức sắng yếu tố tương tự cậu......
   
  Sau Lúc Thích Bạch Trà sẵn sàng tư tưởng sẵn sàng, ra quyết định trình bày thực sự mang lại ái nhân của mình: "Anh yêu thương, em mong muốn trình bày với anh một chuyện."
   
  Phó Dã Minh khẩn trương nói: "Em yêu thương, anh cũng có thể có một chuyện mong muốn trình bày với em, thực rời khỏi anh ko nên phàm nhân, anh là Tà Thần. Đừng nghe chữ 'tà' tuy nhiên cảm nhận thấy kinh sợ hãi, đám thần cơ đều tự động xưng bản thân là thần minh chính đạo, thực ra chỉ là một trong những đám tự động rời khỏi vẻ đạo mạo tuy nhiên thôi... Đúng rồi, em mong muốn thì thầm gì?"
   
  Thích Bạch Trà: "Thật rời khỏi em cũng ko nên người phàm."
   
  Phó Minh Dã: "... Thế em là gì?"
   
  Thích Bạch Trà: "Một trong mỗi bộ phận ở kiểu đám chỉ biết rời khỏi vẻ đạo mạo cơ." 
  
  . . . . . .
  
  "Ta nguyện chuồn ngược với cùn tính nhằm yêu thương em." 
   
  Trong trẻo rét lùng ôn nhu Tuyết Thần thụ x Mé ngoài cuồng ngạo bá đạo ở trong nhà bị phu nhân quản lí nghiêm cẩn Tà Thần công

#25tinhcam