sài gòn đau lòng quá lyrics

Bạn đang xem: sài gòn đau lòng quá lyrics

Original lyrics

Swap languages

Cầm tấm vé bên trên tay

Em cất cánh cho tới điểm xa

Sài Gòn nhức lòng quá

Toàn kỷ niệm bọn chúng ta

Phải ra đi cho tới đâu?

Thời gian trá quên mất mặt bao lâu?

Để trái ngược tim em bình yên tĩnh như ngày thứ nhất...

Mình từng hứa cùng cả nhà không còn mon năm dài

Yêu cho tới khi ngừng khá thở cho tới khi ngừng mơ...

Nắm chặt tay cút không còn nhân thế này

Chân trời hằn chân tớ vô vàn là tất cả chúng ta...

Mình từng hứa trải qua không còn bao thăng trầm

Cho dẫu mai này xa vời rời vẫn ko hề thay đổi dời...

Có nào ngờ, đang được sớm vỡ tan tành

Nhặt từng miếng vỡ xếp nhập vali...

Cứ càng yêu thương, cứ càng đau

Cứ càng quên rồi lại ham muốn cút thiệt nhiều

Tokyo hoặc Seoul

Paris hoặc New York

Đi càng xa vời, càng ko thể quên...

Cầm tấm vé bên trên tay

Em cất cánh cho tới điểm xa

Sài Gòn nhức lòng quá

Toàn kỷ niệm bọn chúng ta

Phải ra đi cho tới đâu?

Thời gian trá quên mất mặt bao lâu?

Để trái ngược tim em bình yên tĩnh như ngày thứ nhất...

Mình từng hứa trải qua không còn bao thăng trầm

Cho dẫu mai này về đâu vẫn luôn luôn còn nhau

Nào đâu ai biết sớm cơ hội phân tách lìa

Nào đâu ai biết sớm vỡ tan tành

Nhặt từng miếng vỡ xếp nhập vali...

Cứ càng yêu thương, cứ càng đau

Cứ càng quên rồi lại ham muốn cút thiệt nhiều

Tokyo hoặc Seoul

Paris hoặc New York

Đi càng xa vời, càng ko thể quên...

Cầm tấm vé bên trên tay

Em cất cánh cho tới điểm xa

Sài Gòn nhức lòng quá

Toàn kỷ niệm bọn chúng ta

Phải ra đi cho tới đâu?

Thời gian trá quên mất mặt bao lâu?

Để trái ngược tim em bình yên tĩnh như ngày thứ nhất...

Ngày tôi trước đó chưa từng biết tôi tiếp tục yêu thương em nhiều như vậy này

Để rồi khi tớ rời ra tim này nát nhừ ra

Ngày người chưa tới đem theo gót niềm mơ ước, rồi lại vứt rơi khi tôi đang được ngóng...

Chờ người cho tới vơi xoa tổn hại tôi từng...

Cầm tấm vé bên trên tay

Anh cất cánh cho tới điểm xa

Sài Gòn nhức lòng quá

Toàn kỷ niệm bọn chúng ta

Phải ra đi cho tới đâu?

Thời gian trá quên mất mặt bao lâu?

Để trái ngược tim em bình yên tĩnh như ngày thứ nhất...

Phải ra đi cho tới đâu?

Thời gian trá quên mất mặt bao lâu?

Để trái ngược tim em bình yên tĩnh như ngày....

Đầu tiên...

Xem thêm: hình cô gái cute

Translation

Saigon is ví heartbroken (full memories of us)

Hold the ticket in hand

I fly đồ sộ far away place

Saigon is ví heartbroken

Full memories of us

How far đồ sộ go?

How long does time forget?

Leave my heart as peaceful as the first day ...

We promised đồ sộ be together for the over of a long year

Love until we stop breathing, until we stop dreaming ...

Hand in hand go through lượt thích this

The horizon stands in our way, endless is us ...

We promised đồ sộ go through all the ups and downs

Even though we're far apart, we still won't change

Unexpectedly, it was soon shattered

Pick up each piece of debris and put it into the suitcase ...

Just love more, just hurting more

The more I forget, the more I want đồ sộ go

Tokyo or Seoul

Paris or New York

The farther I go, the more can't forget ..

Hold the ticket in hand

I fly đồ sộ far away place

Saigon is ví heartbroken

Full memories of us

How far đồ sộ go?

How long does time forget?

Leave my heart as peaceful as the first day ...

We promised đồ sộ go through all the ups and downs

No matter where we go tomorrow, there will always be each other

But unexpectedly we separate

But unexpectedly it was shattered

Pick up each piece of debris and put it into the suitcase ...

Just love more, just hurting more

The more I forget, the more I want đồ sộ go

Tokyo or Seoul

Paris or New York

The farther I go, the more can't forget ..

Hold the ticket in hand

I fly đồ sộ far away place

Saigon is ví heartbroken

Full memories of us

How far đồ sộ go?

How long does time forget?

Leave my heart as peaceful as the first day ...

The day I never knew I'd love you this much

Then when we are away from this heart crumbles

The day you haven't come, bring your dream, and then leave while I'm waiting ...

Waiting for someone đồ sộ come and heal the hurts I used đồ sộ be ..

Hold the ticket in hand

I fly đồ sộ far away place

Saigon is ví heartbroken

Full memories of us

How far đồ sộ go?

How long does time forget?

Leave my heart as peaceful as the first day ...

How far đồ sộ go?

How long does time forget?

Leave my heart as peaceful..

as the first day ...

Xem thêm: hình vẽ hoa sen phật giáo