Sách Giáo Khoa Hóa Học 12 Cơ Bản

  -  

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 12 được bộ Giáo Dục cùng Đào Tạo soạn cùng thi công .Sách gồm chín cmùi hương tương đối đầy đủ bí quyết, định hướng, phương thơm trình chất hóa học, chuyên đề hóa học …Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 12 :CHƯƠNG 1. ESTE – LIPITBài 1. Este – Hóa học 12Bài 2. Lipit – Hóa học 12Bài 3. Khái niệm về xà chống cùng hóa học giặt cọ tổng hợpBài 4. Luyện tập este cùng hóa học béoĐề chất vấn 15 phút – Chương thơm 1 – Hóa học 12Đề đánh giá 45 phút – Cmùi hương 1 – Hóa học tập 12CHƯƠNG 2. CACBOHIDRATBài 5. Glucozơ – Hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột với xenlulozơBài 7. Luyện tập: Cấu chế tạo với đặc điểm của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, đặc thù chất hóa học của este cùng cacbohiđratĐề soát sổ 15 phút – Chương thơm 2 – Hoá học 12CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEINBài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit và proteinBài 12. Luyện tập: Cấu tạo thành và đặc điểm của amin, amino axit và proteinĐề soát sổ 15 phút – Chương 3 – Hóa học tập 12Đề soát sổ 45 phút ít – Chương 3 – Hóa học tập 12CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIMEBài 13. Đại cương về polimeBài 14. Vật liệu polimeBài 15. Luyện tập: Polime với vật liệu polimeBài 16. Thực hành: Một số đặc điểm của protein với vật tư polimeĐề chất vấn 15 phút ít – Cmùi hương 4 – Hóa học tập 12Đề kiểm soát 45 phút – Chương 4 – Hóa học 12CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠIBài 17. Vị trí của kim loại vào bảng tuần trả và kết cấu của klặng loạiBài 18. Tính hóa học của kim loại. Dãy năng lượng điện hoá của kyên ổn loạiBài 19. Hợp kimBài trăng tròn. Sự bào mòn kyên ổn loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 12 cơ bản


Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Truyện Cổ Tích Lớp 8, Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 28: Vẽ Tranh


Xem thêm: Bán Hoang Mạc Ôn Đới Phát Triển Ở, Left(4 Cu Hi V Bi Tp Ta C


Luyện tập: Tính hóa học của klặng loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại cùng sự làm mòn kyên ổn loạiBài 24. Thực hành: Tính hóa học, pha chế kim loại, sự làm mòn klặng loạiĐề kiểm soát 15 phút ít – Chương 5 – Hóa học 12Đề kiểm soát 45 phút ít – Cmùi hương 5 – Hóa học 12ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA HỌC 12CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔMBài 25. Kyên loại kiềm và hợp hóa học đặc trưng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26. Kyên loại kiềm thổ cùng đúng theo chất đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm cùng hợp hóa học của nhômBài 28. Luyện tập: Tính hóa học của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hòa hợp hóa học của chúngBài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và vừa lòng chất của nhômBài 30. Thực hành: Tính hóa học của natri, magie, nhôm cùng đúng theo chất của chúngĐề soát sổ 15 phút ít – Cmùi hương 6 – Hóa học tập 12Đề soát sổ 45 phút ít (1 máu ) – Cmùi hương 6 – Hóa học tập 12CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNGBài 31. SắtBài 32. Hợp chất của sắtBài 33. Hợp kim của sắtBài 34. Crom và vừa lòng hóa học của CromBài 35. Đồng cùng hợp hóa học của đồngBài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: Tính hóa chất của sắt và thích hợp chất của sắtBài 38. Luyện tập: Tính hóa chất của Crom, đồng cùng phù hợp chất của chúngBài 39. Thực hành: Tính hóa chất của Fe, đồng cùng tuy thế vừa lòng chất của sắt, cromĐề kiểm soát 15 phút – Chương thơm 7 – Hóa học 12Đề kiểm soát 45 phút (1 ngày tiết ) – Chương thơm 7 – Hóa học 12CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠBài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịchBài 41. Nhận biết một số chất khíBài 42. Luyện tập: Nhận biết một vài hóa học vô cơĐề khám nghiệm 15 phút – Chương thơm 8 – Hóa học tập 12Đề khám nghiệm 45 phút (1 máu ) – Chương thơm 8 – Hóa học tập 12CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12Bài 43. Hóa học tập cùng vấn nhằm cải tiến và phát triển khiếp tếBài 44. Hóa học tập cùng vấn đề xã hộiBài 45. Hóa học và sự việc môi trườngĐề đánh giá 15 phút ít – Chương 9 – Hóa học tập 12