ôm em đi diệp tư viễn

Tác fake : Hàm Yên

Bạn đang xem: ôm em đi diệp tư viễn

Convert : Watery ( Tangthuvien) và ss Ngocquynh520

Thể loại : Hiện đại , HE

Độ dài : 90 chương +  Vĩ thanh + 16 phiên ngoại

Nguồn edit : Http://Bichsongcac.wordpress.com

Văn án

Tiết tử

Phần I – Cánh cửa ngõ ngăn cơ hội đang được sụp đổ

Chương 1

Chương 2      Chương 3

Chương 4      Chương 5     Chương 6

Chương 7     Chương 8     Chương 9     Chương 10

Chương 11     Chương 12

Phần II – Những khoảnh tự khắc ngọt ngào

Chương 13     Chương 14     Chương 15

Chương 16     Chương 17     Chương  18     Chương 19     Chương 20     Chương 21

Chương 22     Chương 23     Chương 24     Chương 25

Phần III – Khi tình thương trở thành loà quáng

Chương 26     Chương 27     Chương 28

Chương 29     Chương 30     Chương 31     Chương 32     Chương 33     Chương 34     Chương 35

Chương 36     Chương 37     Chương 38     Chương 39     Chương 40     Chương 41

Chương 42

Xem thêm: ngôn tình sủng hoàn full

Phần IV – Vì yêu thương nên …

    Chương 43     Chương 44     Chương 45     Chương 46

Chương 47     Chương 48    Chương 49     Chương 50

Chương 51     Chương 52      Chương 53

Chương 54     Chương 55

Chương 56     Chương 57     Chương 58     Chương 59

Phần V – Cánh cửa ngõ uộc sinh sống con quay tròn

  Chương 60     Chương 61

Chương 62     Chương 63     Chương 64     Chương 65

Chương 66     Chương 67     Chương 68     Chương 69     Chương 70     Chương 71

Phần VI – Chờ đợi nhằm hát

  Chương 72     Chương 73     Chương 74      Chương 75     Chương 76

Chương 77      Chương 78

Phần VII – Có lẽ là nhất con kiến cộng đồng tình

  Chương 79     Chương 80     Chương 81     Chương 82     Chương 83      Chương 84

Chương 85     Chương 86     Chương 87     Chương 88     Chương 89     Chương 90

Phần VIII – End

 Vĩ thanh

~~~ Http://Bichsongcac.wordpress.com ~~~

Phiên ngoại

Xem thêm: bình tĩnh làm phi

Một     Hai     Ba     Bốn     Năm     Sáu     Bảy     Tám

Chín     Mười     Mười một    Mười hai     Mười ba     Mười bốn     Mười lăm      Mười sáu

_HOÀN_

Tác giả

Bình luận

https://new88.blue/