Ở CHÍ TUYẾN BẮC NGÀY 22-6 VÀ NGÀY 22-12 ĐỘ DÀI NGÀY ĐÊM THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO

  -  
- Chọn bài -Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái ĐấtBài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồBài 3: Tỉ lệ bản đồBài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa líBài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồBài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp họcBài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt TrờiBài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùaBài 10: Cấu tạo bên trong của Trái ĐấtBài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Mục lục


Giải Sách Bài Tập Địa Lí 6 – Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:

Câu 1 trang 31 SBT Địa Lí 6: Dựa vào hình 23 và 24 trong SGK, hãy cho biết:– Độ dài giữa ngày và đêm chênh lệch nhau như thế nào nếu càng xa Xích đạo.

Bạn đang xem: ở chí tuyến bắc ngày 22-6 và ngày 22-12 độ dài ngày đêm thay đổi như thế nào

– Những ngày nào trên Trái Đất mọi nơi đều có độ dài ngày đêm bằng nhau.

Lời giải:

– Càng xa Xích đạo, độ dài ngày và đêm chênh lệch nhau càng lớn.

– Ngày 21/3 và 23/9 trên Trái Đất mọi nơi đều có độ dài ngày đêm bằng nhau.

Câu 2 trang 31 SBT Địa Lí 6: Dựa vào hình 24 trang 28 SGK và hình 9, hãy cho biết: ở vĩ độ nào có một ngày dài 24 giờ, ở vĩ độ nào có một đêm dài 24 giờ.

Lời giải:

– Ngày 22/6: các địa điểm ở vĩ độ 66o33’B có ngày dài 24 giờ, vĩ độ 66o33’N có đêm dài 24 giờ

– Ngày 22/12: các địa điểm ở vĩ độ 66o33’B có đêm dài 24 giờ, vĩ độ 66o33’N có ngày dài 24 giờ

Câu 3 trang 31 SBT Địa Lí 6: Dựa vào hình 23, trang 25 SGK, hãy tính số ngày đêm từ 21 – 3 đến 23 – 9; từ 23 – 9 đến 21 – 3.

Lời giải:

– Từ 21/3 đến 23/9 có 186 ngày – đêm.

– Từ 23/9 đến 21/3 có 179 ngày – đêm.

Câu 4 trang 32 SBT Địa Lí 6: Dựa vào kết quả tính được ở câu 3, kết hợp hình 9, hãy cho biết:

– Số ngày ở cực Bắc tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Bắc Bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là bao nhiêu. Số ngày ở cực Nam là bao nhiêu.

– Số ngày và số đêm ở từng cực có bằng nhau không.

Lời giải:

– Số ngày ở cực Bắc tương ứng với 180 ngày đêm ở Bắc bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với 180 ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là 180 ngày. Số ngày ở cực Nam là 180 ngày.

– Số ngày và số đêm ở từng cực khác nhau

Câu 1 trang 32 SBT Địa Lí 6: Đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là sai.

Do “trục” Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi chuyển động quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng

a) độ dài ngày đêm bằng nhau vào các ngày 21 – 3 và 23 – 9.
b) càng gần cực sự chênh lệch ngày đêm càng rõ rệt.
c) ngày đêm chênh lệch lớn nhất vào các ngày 22 – 12 và 22 – 6.
d) mỗi chí tuyến có hai lần Mặt Trời chiếu thẳng góc.

Lời giải:

a) độ dài ngày đêm bằng nhau vào các ngày 21 – 3 và 23 – 9.
b) càng gần cực sự chênh lệch ngày đêm càng rõ rệt.
c) ngày đêm chênh lệch lớn nhất vào các ngày 22 – 12 và 22 – 6.
d) mỗi chí tuyến có hai lần Mặt Trời chiếu thẳng góc. X
Câu 2 trang 32 SBT Địa Lí 6: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Xem thêm: Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Công Nghệ 9, Lý Thuyết Công Nghệ 9: Bài 6

Từ 66o33’ trở về hai cực là khu vực có ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.


Lời giải:

Đúng

Câu 1 trang 33 SBT Địa Lí 6: Dựa vào hình 9, hãy:

– Cho biết sự thay đổi thời gian chiếu sáng trong các ngày 22 – 6, 21 – 3, 23 – 9 và 22 – 12 ở các khu vực chí tuyến và xích đạo.

– Nhận xét chung về sự thay đổi số giờ chiếu sáng và góc chiếu sáng từ Xích đạo về hai cực.

*

Lời giải:

– Sự thay đổi thời gian chiếu sáng trong các ngày 22 – 6, 21 – 3, 23 – 9 và 22 – 12 ở các khu vực chí tuyến và xích đạo:

+ Ở chí tuyến: ngày 21/3 và 23/9 có ngày đêm bằng nhau; ngày 22/6 có ngày dài hơn đêm ở chí tuyến Bắc, đêm dài hơn ngày ở chí tuyến Nam; ngày 22/12 có ngày ngắn hơn đêm ở chí tuyến Bắc và ngày dài hơn đêm ở chí tuyến Nam.

+ Xích đạo luôn luôn có ngày đêm dài bằng nhau.

– Từ xích đạo về hai cực: số giờ chiếu sáng ngày – đêm chênh lệch nhau ngày càng lớn và góc chiếu sáng trong ngày giảm dần.

Câu 2 trang 33 SBT Địa Lí 6: Hãy giải thích vì sao vào các ngày 22 – 6 và 22 – 12 ở vòng cực Bắc và vòng cực Nam có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.

Lời giải:

Vì Trái Đất quay quanh Mặt Trời luôn nghiêng một góc 66o33’ không đổi. Vào hai ngày 22/6 và 22/12, hai nửa cầu lần lượt chúc về phía Mặt Trời: nửa cầu chúc về phía Mặt Trời có đường phân chia sáng tối đi qua trước vòng cực Bắc và Nam có ngày dài 24 giờ, nửa cầu chúc về phía Mặt Trời có đường phân chia sáng tối đi qua sau vòng cực Bắc và Nam có đêm dài 24 giờ.

Câu 3 trang 34 SBT Địa Lí 6: Giả sử Trái Đất vẫn tự quay quanh trục và vẫn di chuyển quanh Mặt Trời, nhưng trục Trái Đất vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo thì:

– Hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất sẽ diễn ra như thế nào?

– Góc chiếu sáng ở các vĩ độ sẽ như thế nào?

Lời giải:

– Lúc này đường phân chia sáng tối sẽ trùng với trục Trái Đất và mọi địa điểm trên Trái Đất đều có ngày đêm dài bằng nhau.

– Các vĩ độ đều có góc chiếu sáng là 90o.

Câu 1 trang 34 SBT Địa Lí 6: Đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là sai.

Do trục Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi di chuyển quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng

a) ở các chí tuyến có một lần góc chiếu sáng là 90o.
b) giữa hai chí tuyến có hai lần góc chiếu sáng là 90o.
c) ngoài chí tuyến trở về hai cực không bao giờ có góc chiếu sáng lên tới 90o.
d) giữa chí tuyến và vòng cực góc chiếu sáng tối đa là 23o27’.

Lời giải:

a) ở các chí tuyến có một lần góc chiếu sáng là 90o.
b) giữa hai chí tuyến có hai lần góc chiếu sáng là 90o.
c) ngoài chí tuyến trở về hai cực không bao giờ có góc chiếu sáng lên tới 90o.
d) giữa chí tuyến và vòng cực góc chiếu sáng tối đa là 23o27’. X
Câu 2 trang 35 SBT Địa Lí 6: Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Sở dĩ vào hai ngày 21 – 3 và 23 – 9 ở mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày và đêm dài bằng nhau là do “trục” Trái Đất hoàn toàn nằm trong mặt phẳng phân cách sáng tối của Trái Đất.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Lớp 9 Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình, Soạn Văn 9: Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình

b) Nếu trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất không nghiêng như hiện nay mà vuông góc với mặt quỹ đạo thì sẽ có hệ quả là mọi địa điểm trong năm chỉ có một mùa.

Lời giải:

a) Đúngb) Đúng

*

- Chọn bài -Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái ĐấtBài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồBài 3: Tỉ lệ bản đồBài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa líBài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồBài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp họcBài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt TrờiBài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùaBài 10: Cấu tạo bên trong của Trái ĐấtBài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất