ngày đẹp tháng 11 âm năm 2022

Bạn đang được mò mẫm tìm kiếm ngày đẹp mắt mon 11 năm 2022 nhằm hoàn toàn có thể triển khai được những điều như: Xuất hành, xây nhà ở, cưới chất vấn,… World Land Corp tiếp tục tổ hợp tiếp sau đây top 15 ngày đẹp tuyệt vời nhất – tốt nhất có thể nhập mon 11 năm 2022 sẽ giúp quý khách hàng triển khai được yếu tố cần thiết trả lời nhé!

Bạn đang xem: ngày đẹp tháng 11 âm năm 2022

thu thân phụ ngay lập tức 1 thang 11 phái mạnh 2022

 • Thứ Ba, ngày 1/11/2022 dương lịch – 8/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi:
  • Dần
  • Tuất
  • Mùi
 • Nên thực hiện những việc như:
  •  Xuất hành
  • Đính hôn
  • Ăn hỏi
  • Cưới gả
  • Chữa bệnh
  • Thẩm mỹ
  • Động thổ
  • Đổ mái
  • Sửa kho
  • Khai trương
  • Ký kết
  • Giao dịch
  • Nạp tài
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc:
  • Tý (23:00-0:59)
  • Sửu (1:00-2:59)
  • Mão (5:00-6:59)
  • Ngọ (11:00-13:59)
  • Thân (15:00-17:59)
  • Dậu (17:00-19:59)

Thứ Tư ngày 2 mon 11

 • Thứ Tư, ngày 2/11/2022 dương lịch – 9/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Hợi, Mão, Ngọ
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài, bới khu đất, táng, cải táng
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Bảy ngày 5 mon 11

 • Thứ bảy, ngày 5/11/2022 dương lịch – 12/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dần, Ngọ, Mão
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám cưới, cưới gả, giải trừ, trị căn bệnh, ụp cái, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài, banh kho, xuất hàng
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Chủ Nhật ngày 6 mon 11

 • Chủ Nhật, ngày 6/11/2022 dương lịch – 13/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Quý Hợi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Mùi, Mão, Dần
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, san đường
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Ba ngày 8 mon 11

 • Thứ Ba, ngày 8/11/2022 dương lịch – 15/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Ất Sửu, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tỵ, Dậu, Tý
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, san lối, bới khu đất, táng, cải táng
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Sáu ngày 11 mon 11

thu sau ngay lập tức 11 thang 11 phái mạnh 2022 2

 • Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 dương lịch – 18/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Mậu Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Thân, Tý, Dậu
 • Nên thực hiện những việc như: Giải trừ, thẩm mỹ và làm đẹp, trị bệnh
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Chủ Nhật ngày 13 mon 11

 • Chủ Nhật, ngày 13/11/2022 dương lịch – 20/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Canh Ngọ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dần, Tuất, Mùi
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám cưới, cưới gả, giải trừ, động thổ, ụp cái, sửa kho, bới khu đất, táng, cải táng
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Hai ngày 14 mon 11

 • Thứ Hai, ngày 14/11/2022 dương lịch – 21/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Tân Mùi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Hợi, Mão, Ngọ
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, đính ước, đám cưới, cưới gả, động thổ, ụp cái, sửa phòng bếp, thành lập khai trương, thỏa thuận, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Năm ngày 17 mon 11

 • Thứ Năm, ngày 17/11/2022 dương lịch – 24/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Giáp Tuất, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dần, Ngọ, Mão
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, giải trừ, san lối, sửa tường
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Sáu ngày 18 mon 11

 • Thứ Sáu, ngày 18/11/2022 dương lịch – 25/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Ất Hợi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Mùi, Mão, Dần
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, giải trừ
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Chủ Nhật ngày đôi mươi mon 11

chu nhat ngay lập tức đôi mươi thang 11 phái mạnh 2022

 • Chủ Nhật, ngày 20/11/2022 dương lịch – 27/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Đinh Sửu, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tỵ, Dậu, Tý
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, san lối, sửa tường, toá nhà
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Tư ngày 23 mon 11

 • Thứ Tư, ngày 23/11/2022 dương lịch – 30/10/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Canh Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Thân, Tý, Dậu
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám cưới, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ và làm đẹp, trị căn bệnh, ụp cái, táng, cải táng
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Sáu ngày 25 mon 11

 • Thứ Sáu, ngày 25/11/2022 dương lịch – 2/11/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dần, Tuất, Mùi
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, họp mặt mũi, san đường
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Chủ Nhật ngày 27 mon 11

 • Chủ Nhật, ngày 27/11/2022 dương lịch – 4/11/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Giáp Thân, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tý, Thìn, Tỵ
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám cưới, cưới gả, giải trừ, động thổ, ụp cái, sửa kho, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài, bới khu đất, táng, cải táng
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

Thứ Hai ngày 28 mon 11

 • Thứ Hai, ngày 28/11/2022 dương lịch – 5/11/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Ất Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tỵ, Sửu, Thìn
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám cưới, cưới gả, giải trừ, động thổ, ụp cái, sửa kho, thành lập khai trương, thỏa thuận, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài, banh kho, xuất hàng
 • Giờ chất lượng tốt mang đến từng việc: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Đừng bỏ qua hãy coi tiếp: Top 17 Ngày đẹp mắt mon 12 thời điểm cuối năm 2022

Xem thêm: hình đại diện cute

Top 17 Ngày đẹp mắt mon 12 thời điểm cuối năm 2022

Bạn đang được mò mẫm coi những ngày đẹp mắt mon 12 nhập thời điểm cuối năm 2022 để: Xuất hành, xây nhà ở, cưới chất vấn, … World Land Corp tiếp tục tổ hợp tiếp ngay lập tức những ngày tiếp sau đây canh ty việc coi ngày đẹp mắt chất lượng tốt mon 12 năm 2022 trở nên đơn giản rộng lớn.

Thứ Năm – Ngày 1 Tháng 12

ngay 1 thang 12 2022

 • Ngày 1/12/2022 – 8/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Mậu Tý, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Bính Ngọ, Giáp Ngọ
 • Nên thực hiện những việc như Cúng tế, thẩm mỹ và làm đẹp, trị căn bệnh, bới khu đất, táng, cải táng

Thứ Sáu – Ngày 2 mon 12

 • Ngày 2/12/2022 – 9/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Đinh Mùi, Ất Mùi
 • Nên thực hiện những việc như Cúng tế, giải trừ, giao dịch thanh toán, ạp tài, san lối, bới khu đất, táng, cải táng

Chủ Nhật – Ngày 4 mon 12

 • Ngày 4/12/2022 – 11/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Tân Mão, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, ất Mùi
 • Nên thực hiện những việc như Xuất hành, đính ước, đám cưới, cưới gả, động thổ, ụp cái, sửa kho, thành lập khai trương, thỏa thuận, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài, bới khu đất, táng, cải táng

Thứ Tư – Ngày 7 mon 12

 • Ngày 7/12/2022 – 14/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Canh Thân
 • Nên thực hiện những việc như Cúng tế, đính ước, đám cưới, cưới gả, sửa phòng bếp, thỏa thuận, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài, táng, cải táng

Thứ Sáu – Ngày 9 mon 12

 • Ngày 9/12/2022 – 16/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Bính Thân, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
 • Nên thực hiện những việc như Xuất hành, đính ước, đám cưới, cưới gả, gửi mái ấm, giải trừ, thẩm mỹ và làm đẹp, trị căn bệnh, ụp cái, thành lập khai trương, thỏa thuận, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài, táng, cải táng

Thứ Bảy – Ngày 10 mon 12

 • Ngày 10/12/2022 – 17/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Ất Mão, Quý Mão, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi
 • Nên thực hiện những việc như Cúng tế, thỏa thuận, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài

Thứ Ba – Ngày 13 mon 12

 • Ngày 13/12/2022 – 20/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Canh Tý, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần
 • Nên thực hiện những việc như Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám cưới, cưới gả, động thổ, ụp cái, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài

Thứ Tư – Ngày 14 mon 12

 • Ngày 14/12/2022 – 21/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Tân Sửu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, ất Mão
 • Nên thực hiện những việc như Cúng tế, cầu phúc, đính ước, đám cưới, cưới gả, nhận người, giải trừ, thẩm mỹ và làm đẹp, trị căn bệnh, thỏa thuận, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài, táng, cải táng

Thứ Sáu – Ngày 16 mon 12

 • Ngày 16/12/2022 – 23/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Quý Mão, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão
 • Nên thực hiện những việc như Cúng tế, đính ước, đám cưới, cưới gả, thỏa thuận, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài

Thứ Hai – Ngày 19 mon 12ngay 19 thang 12 2022

 • Ngày 19/12/2022 – 26/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Mậu Tý, Canh Tý
 • Nên thực hiện những việc như Cầu phúc, đính ước, đám cưới, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ và làm đẹp, trị căn bệnh, thỏa thuận, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài, táng, cải táng

Thứ Tư – Ngày 21 mon 12

 • Ngày 21/12/2022 – 28/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Mậu Thân, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Canh Dần, Giáp Dần
 • Nên thực hiện những việc như Xuất hành, đính ước, đám cưới, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ và làm đẹp, trị căn bệnh, ụp cái, thành lập khai trương, thỏa thuận, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài

Thứ Năm – Ngày 22 mon 12

 • Ngày 22/12/2022 – 29/11/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Tân Mão, ất Mão
 • Nên thực hiện những việc như Chữa căn bệnh, thẩm mỹ và làm đẹp, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài

Thứ Sáu – Ngày 23 mon 12

 • Ngày 23/12/2022 – 1/12/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất, Giáp Thìn
 • Nên thực hiện những việc như Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, họp mặt mũi, giải trừ, động thổ, ụp mái

Thứ Bảy – Ngày 24 mon 12

 • Ngày 24/12/2022 – 2/12/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Tân Hợi, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi, Ất Tỵ
 • Nên thực hiện những việc như Cúng tế, san đường

Thứ Ba – Ngày 27 mon 12

 • Ngày 27/12/2022 – 5/12/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Giáp Dần, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý
 • Nên thực hiện những việc như Xuất hành, giải trừ, trị căn bệnh, động thổ, ụp cái, thành lập khai trương, thỏa thuận, giao dịch thanh toán, hấp thụ tài, san lối, bới khu đất, táng, cải táng

Thứ Tư – Ngày 28 mon 12

 • Ngày 28/12/2022 – 6/12/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Ất Mão, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu
 • Nên thực hiện những việc như Cúng tế, đính ước, đám cưới, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ

Thứ Sáu – Ngày 30 mon 12

 • Ngày 30/12/2022 – 8/12/2022 âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
 • Tuổi xung tự khắc với ngày: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Mùi, Quý Tỵ, Quý Sửu
 • Nên thực hiện những việc như Cúng tế, san lối, sửa tường

Ngày đẹp mắt và lịch âm mon 12 năm 2022

Ngày đẹp mắt ( Chấm cam ) và lịch âm mon 12 năm 2022
Ngày đẹp mắt ( Chấm cam ) và lịch âm mon 12 năm 2022

Kết luận

Trên đó là TOP 15 ngày đẹp tuyệt vời nhất mon 11 năm 2022 và 17 ngày đẹp tuyệt vời nhất mon 12 năm 2022 nhưng mà WorldLandCorp vẫn tổ hợp lại ! Mong qua chuyện nội dung bài viết này công ty chúng tôi hoàn toàn có thể canh ty quý người hâm mộ lựa chọn cho chính bản thân được ngày chất lượng tốt đẹp tuyệt vời nhất nhập mon 11 mon 12 năm 2022 nhằm từng việc đều thuận buồm xuôi dông tố nhé! Đừng quên share những vấn đề hữu ích này cho tới với người thân trong gia đình và bè bạn nằm trong biết!

Xem thêm: vẽ ảnh bác hồ

Related posts