nắm tay người kéo người đi

 • Reads 163,970
 • Votes 5,252
 • Parts 60

Ongoing, First published Jul 03, 2018

Bạn đang xem: nắm tay người kéo người đi

Table of contents

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Chương 20:ngoại truyện:Một ngày thông thường

  Wed, Jul 4, 2018

 • Thu, Jul 5, 2018

 • Thu, Jul 5, 2018

 • Thu, Jul 5, 2018

 • Thu, Jul 5, 2018

 • Thu, Jul 5, 2018

 • Thu, Jul 5, 2018

 • Sun, Jul 8, 2018

 • Sun, Jul 8, 2018

 • Sun, Jul 8, 2018

  Xem thêm: nữ phụ ba tuổi rưỡi hắc hóa

 • Sun, Jul 8, 2018

 • Sun, Jul 8, 2018

 • Sun, Jul 8, 2018

 • Sun, Jul 8, 2018

 • Sun, Jul 8, 2018

 • Sun, Jul 8, 2018

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • C47: Ngoại truyện: kiếp trước

  Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Thu, Sep 6, 2018

 • Thu, Sep 6, 2018

 • Mon, Sep 10, 2018

 • Mon, Sep 10, 2018

 • Sat, Sep 22, 2018

 • Mon, Oct 1, 2018

 • Mon, Oct 1, 2018

 • Sat, Oct 13, 2018

 • Sat, Oct 13, 2018

  Xem thêm: ta ở taobao tính nhân duyên

 • Sat, Oct 13, 2018

 • Sat, Oct 13, 2018

tác giả: Thiên hạ vô dịch 
  thể loại: xuyên ko, cổ kính, hài, - HE 
  
  VĂN ÁN :
  
  Ta là 1 vị công chúa, lại là 1 vị công chúa ngốc.
  
  Sinh ở Hoàng cung, tướng tá mạo của tao thực thông thường, tựa như củ cải Trắng nằm trong khu đất cơ.
  
  Một năm tư mùa, đường nét mặt mày của tao luôn luôn ngờ nghệch, vô ánh nhìn luôn luôn hàm chứa chấp chết mệt đem.
  
  Nhưng thiệt đi ra tao biết kín vô Hoàng cung này.
  
  Là của nường, của hắn, còn tồn tại bọn họ.
  
  Ta cứ vì vậy thư giãn mến ý ở vô cung nhưng mà sinh sống, tao tin cẩn tưởng vững chãi tao tiếp tục vẫn tiếp tục nối tiếp ngốc vì vậy.
  
  Nắm tay người, kéo người cút. Người thưa ko cút, chất lượng tốt lắm, tạm dừng hoạt động thả chó!
  
  _____

#258hài