3 mt ca hng c 600 b qun o

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 3 mt ca hng c 600 b qun o

*

Một shop có 600 cỗ áo quần đồng phục học viên. Lần đầu tiên người ta bán tốt 40% số bộ quần áo kia, lần thiết bị nhì bán được 55% số cỗ áo quần sót lại. Hỏi cả hai lần, cửa hàng bán tốt từng nào bộ quần áo?


*

một cửa hàng bao gồm 600 cỗ quần áo đồng phục học viên .Lần thứ nhất bạn ta bán được 40%số bộ xống áo đó,lần máy nhị bán được 55%số quần áo còn lại .Hỏi cả nhị lần ,shop bán được bao nhiêu cỗ quần áo


*

Bài giải

Lần thứ nhất bán được số áo xống là :

600 : 100 x 40 = 240 ( bộ )

Lần đồ vật nhị bán được số xống áo là :

600 : 100 x 55 = 330 ( bộ )

Cả nhì lần siêu thị bán tốt số áo quần là :

240 + 330 = 570 ( bộ )

Đáp số : 570 bộ quần áo .


một siêu thị tất cả 600 cỗ áo quần đồng phục học sinh. Lần thứ nhất tín đồ ta bán được 40% số bộ xống áo kia, lần vật dụng hai bán được 55% số cỗ áo quần sót lại. Hỏi cả nhị lần, cửa hàng bán tốt từng nào cỗ quần áo ?


Lần đầu tiên bán số bộ là :

600 : 100 x 40 = 240 ( bộ )

Số cỗ quần áocòn sót lại là :

600 - 240 = 360 ( cỗ )

Lần vật dụng nhì bán số cỗ là :

360 : 100 x 55 = 198 ( cỗ )

Cả nhì lần bán được số cỗ là :

198 + 240 = 438 ( bộ )

Tíchồng nha


Một shop gồm 600 bộ xống áo đồng phục học sinh . Lần trước tiên người ta bán được 40% số cỗ xống áo kia , lần đồ vật nhì bán tốt 55% số cỗ quần áo còn sót lại . Hỏi cả hai lần , cửa hàng bán được bao nhiêu cỗ áo xống ?


Số % sót lại sau thời điểm chào bán lần trước tiên là :

100% - 40% = 60%

Số % buôn bán lần 2 là :

60%x 55% = 33%

Số % sau 2 lần cung cấp :

60 + 33 = 93%

Số bộ quần áo đã cung cấp :

600 x 93/100 = 558 bộ


Một shop gồm 600 bộ xống áo đồng phục học viên . lần thứ nhất người ta bán được 40% số bộ áo quần kia, lần máy hai bán được 55%số bộ quần áo sót lại . Hỏi cả nhị lần siêu thị bán tốt bao nhiêu cỗ xống áo.
Xem thêm: Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 6 Lớp 6, Viết Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 6

bạn Le Thi Tam đúng mực rồi

Lần đầu bán:600x40/100= 240 bộ

còn lại: 600-240=360 bộ

Lần thứ hai bán: 360x55/100= 198 bộ

cà 2 lần bán: 240+198=438 bộ


chúng ta Le Thi Tam đúng đắn rồi

Lần đầu bán:600x40/100= 240 bộ

còn lại: 600-240=360 bộ

Lần thứ 2 bán: 360x55/100= 198 bộ

cà gấp đôi bán: 240+198=438 bộ


Một siêu thị bao gồm 600 bộ áo xống đồng phục học viên . Lần trước tiên người ta bán tốt 40% số bộ quần áo kia, lần trang bị nhì bán được 55% số cỗ áo quần sót lại. Hỏi cả hai lần, cửa hàng bán tốt từng nào bộ xống áo ?


một shop có 600 cỗ xống áo đồng phục học viên . lần đầu tiên tín đồ ta bán 40 % số bộ áo xống kia , lần thứ hai bán được 55% số bộ xống áo còn sót lại . hỏi cả hai lần , shop bán tốt bao nhiêu cỗ áo quần ?


MỘT CỬA HÀNG CÓ 600 BỘ QUẦN ÁO ĐỒNG PHỤC HỌC SINH LẦN THỨ NHẤT NGƯỜI TA BÁN ĐƯỢC 40 %SỐ BỘ QUẦN ÁO ĐÓ LẦN THỨ HAI BÁN ĐƯỢC 55% SỐ BỘ QUẦN ÁO CÒN LẠI HỎI CẢ HAI LẦN CỬA HÀNG BÁN ĐƯỢC BAO NHIÊU BỘ QUẦN ÁO?


Lần trước tiên bán tốt là :

600 : 100 x 40 = 240 ( cỗ )

Sau lần phân phối thứ nhất, cửa hàng còn lại là:

600 - 240 = 360 ( cỗ )

Lần thứ hai bán tốt là:

360 : 100 x 55 = 198 ( cỗ )

Cả nhì lần bán được là:

240 + 198 = 438 ( cỗ )

Đáp số:438 cỗ áo quần


Số áo quần phân phối thứ 1 là:

600x40:100=240(bộ)

Số bộ áo xống cung cấp lần nhị là:

(600-240)x55:100=198(bộ)

Cả hai lần cung cấp số áo xống là:

240+198=438(bộ)

Đáp số: 438 cỗ.


Một cửa hàng bao gồm 600 cỗ áo quần đồng phục học sinh .Lần trước tiên fan ta bán tốt 40% số cỗ áo xống .Lần thứ hai người ta bán được 55% bộ áo quần còn lại .Hỏi cả hai lần ,shop bán được từng nào bộ quần áo?


Lan thu nhat ban duoc la: 600:100x40=240 (bo)

Sau lan ban thu nhat cua hang con lai la: 600-240=360 (bo)

Lan thu nhì ban duoc la: 360:100x55=198 (bo)

Ca nhì lan ban duoc la: 240+198=438 (bo)

Dap so: 438 bo quan lại ao

Nho tiông chồng đến minh nhe


Một siêu thị bao gồm 600 cỗ quần áo đông phục học viên. Lần trước tiên bạn ta bán tốt 40% số bộ áo quần đó, lần vật dụng nhì bán được 55% số cỗ áo quần còn sót lại. Hỏi cả nhì lần, shop bán tốt từng nào cỗ quần áo?
Xem thêm: Bài 1,2,3,4 Trang 100,101 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung Diện Tích Hình Tròn

Số cỗ áo quần chào bán lần thứ nhất là:

*
=240(cỗ quần áo)

Số bộ quần áo còn sót lại sau khoản thời gian phân phối lần thiết bị nhất:

600 – 240 = 360 (bộ quần áo)

Số cỗ quần áo buôn bán lần đồ vật nhì là:

*
=198(cỗ quần áo)

Số bộ xống áo cả hai lần phân phối được:

240 + 198 = 438 (cỗ quần áo)

Đáp số: 438 (bộ quần áo)