môi súng truyện chữ

(Thần thương)

Mình trình bày mang đến vuông luôn luôn nhé, truyện ko giành cho dân sủng thụ, cả thụ và công rất có thể tiếp tục khiến cho cho chính mình ko mến, gọi truyện rất có thể tiếp tục khiến cho các bạn khắc chế, truyện sở hữu thật nhiều bom mìn… Nếu ko Chịu đựng được, thì hy vọng né cấp, rời đi mọi nơi trình bày bừa bãi, ko nên gu của người tiêu dùng, tuy nhiên ko Chắn chắn dường như không nên gu của những người không giống. Thân!

MhRw9Uj

Bạn đang xem: môi súng truyện chữ

Đặc biệt cảm ơn các bạn Thu Khuu đã hỗ trợ bản thân thực hiện hình họa bìa ❤

Tác giả: Kim Lăng Thập Tứ Sai

Thể loại: Hiện đại, bao dưỡng

QT & Raw: Kho tàng đam mỹ – Fanfic

Edit & Beta: Direct Kill

Lưu ý: Bản edit phi thương nghiệp, ko đáp ứng tính đúng chuẩn, chưa tồn tại sự được chấp nhận của người sáng tác, hí hửng lòng ko mang theo điểm không giống.

Gợi ý pass: Tên ngôi nhà bản thân ghi chép ngay tắp lự ko vết, ko ghi chép hoa.

Mục lục

Chương 1           Chương 2           Chương 3

Chương 4           Chương 5           Chương 6

Chương 7           Chương 8           Chương 9

Chương 10        Chương 11        Chương 12

Chương 13        Chương 14        Chương 15

Chương 16        Chương 17        Chương 18

Chương 19        Chương 20        Chương 21

Chương 22        Chương 23        Chương 24

Chương 25        Chương 26        Chương 27

Chương 28        Chương 29         Chương 30

Chương 31        Chương 32        Chương 33

Chương 34        Chương 35        Chương 36

Chương 37        Chương 38        Chương 39

Xem thêm: thời gian tuyệt vời bl

Chương 40        Chương 41        Chương 42

Chương 43        Chương 44        Chương 45

Chương 46        Chương 47        Chương 48

Chương 49        Chương 50        Chương 51

Chương 52        Chương 53        Chương 54

Chương 55        Chương 56        Chương 57

Chương 58        Chương 59        Chương 60

Chương 61        Chương 62        Chương 63

Chương 64        Chương 65        Chương 66

Chương 67        Chương 68        Chương 69

Chương 70        Chương 71         Chương 72

Chương 73        Chương 74         Chương 75

Chương 76       Chương 77         Chương 78

Chương 79        Chương 80        Chương 81

Chương 82        Chương 83        Chương 84

Chương 85        Chương 86        Chương 87

Chương 88        Chương 89        Chương 90

Chương 91        Chương 92        Chương 93

Chương 94        Chương 95        Chương 96

Chương 97        Chương 98        Chương 99

Xem thêm: tiên sinh em muốn ly hôn

Chương 100

_Hoàn chủ yếu văn_

Phiên ngoại: 1  2  3  4  5

Tác giả

Bình luận

https://new88.blue/