Mẫu Báo Cáo Bài 23 Thực Hành Đo Nhiệt Độ

  -  
... (4đ) Đánh giá bán cách biểu hiện, tác phong: (2đ) BÀI 23: THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ I Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ thể 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế 420C 350C 0,10C 370C C o BÀI 23: THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ I Dùng nhiệt ... hết để nhiệt kế va đập xuống thai nhiệt kế chưa, ống vào vật không giống quản cố gắng vào phần thân nhiệt kế, vẩy mạnh mang đến tdiệt ngân tụt xuống C o BÀI 23: THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ I Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ ... khỏi bị văng ý không nhằm nhiệt kế va đập lệ vật không giống Chụ ý: Đặt nhiệt xúc thẳng chặt cùng với domain authority Crúc ý: Không nắm vào thai nhiệt kế gọi nhiệt độ BÀI 23: THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ I Dùng nhiệt kế đo...


Bạn đang xem: Mẫu báo cáo bài 23 thực hành đo nhiệt độ

*

*

*

bài giảng vật 7 bài 27 thực hành đo cường độ chiếc điện và hiệu năng lượng điện thế so với đoạn mạch mắc tiếp liền
Xem thêm: Thực Hành Về Sử Dụng Một Số Kiểu Câu Trong Văn Bản, Soạn Bài (Chi Tiết)

... Hai điểm Vị trí mắc U = U12 a + U12b + U12c U 23a + U 23b + U 23c 12 U 23 = vôn kế 3 Hiệu năng lượng điện U12a= U12b= U12c= U23a= U12= U23b= U23c= U23= Hai điểm U +U +U U13 = 13a 13b 13c U13a= U13b= U13= ... tiếp: - Mắc mạch điện theo sơ thiết bị, đóng công tắc nguồn đến mạch điện Đọc ghi số I1 Ampe kế vào bảng bảng báo cáo *Lưu ý: Ứng với địa điểm đóng công tắc nguồn lần, lưu lại số I 1a, I1b,I1c ampe kế mắc địa chỉ tính ... = I1a + I1b + I1c - Làm tương tự như, mắc ampe kế vào địa chỉ 3, ghi số I2 , I3 tương ứng vào bảng báo cáo II - NỘI DUNG THỰC HÀNH: 1, Đo cường độ cái năng lượng điện đoạn mạch nối tiếp: Bảng Vị trí ampe kế...
*

bài giảng vật 7 bài 28 thực hành đo cường độ loại điện với hiệu điện nạm so với đoạn mạch mắc tuy vậy tuy nhiên


... hiểu ghi quý giá I1 vào báo cáo 3 Đo cường độ dòng năng lượng điện đoạn mạch mắc song tuy vậy K + A b)Tương từ : Mắc ampe kế nối tiếp cùng với đèn Đóng công tắc nguồn gọi ghi quý giá I2 vào báo cáo 3 Đo cường độ cái ... vào mạch nhằm đo cường độ loại điện mạch Đóng công tắc nguồn đọc ghi cực hiếm I vào báo cáo Hoàn thành dìm xét 3c) vào báo cáo Đo cường độ dòng năng lượng điện đoạn mạch song tuy nhiên a) Vẽ sơ đồ cho mạch năng lượng điện hình ... song tuy vậy K + V M N Đo hiệu năng lượng điện đoạn mạch mắc song tuy nhiên K + V M N Hoàn thành dìm xét 2c) vào báo cáo Đo hiệu điện đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên a) Vẽ sơ đồ cho mạch năng lượng điện hình 28.1a vào size phía trên, vẽ thêm...


Xem thêm: Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận Lớp 11, Học Tốt Ngữ Văn

*