MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT CÔNG NGHỆ 11

  -  

Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

Câu hỏi thân bài

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 22 Công nghệ 11: Thế như thế nào là mặt phẳng giảm, hình giảm, mặt phẳng cắt.

Bạn đang xem: Mặt cắt và hình cắt công nghệ 11

Trả lời:

-Mặt phẳng giảm là măt phẳng tuy nhiên tuy vậy với mặt phẳng chiếu, trải qua trung ương của đồ thể, chia trang bị thể ra làm cho 2 phần.

-Hình màn trình diễn các đường bao của trang bị thể nằm cùng bề mặt phẳng cắt Hotline là mặt phẳng cắt.

-Hình màn trình diễn mặt phẳng cắt và những đường bao của thiết bị thể sau mặt phẳng cắt Gọi là hình giảm.

Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 23 Công nghệ 11: Mặt cắt chập và mặt phẳng cắt tránh khác biệt như thế nào?

Trả lời:

-Mặt cắt chập được vẽ ngay lập tức trên hình chiếu khớp ứng, con đường bao của mặt phẳng cắt được vẽ bởi nét ngay thức thì mhình họa. Còn mặt phẳng cắt rời được vẽ làm việc xung quanh hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt phẳng cắt được vẽ bằng nét ngay tức thì đậm.

-Mặt cắt chập dùng làm biểu diễn đồ thể bao gồm kiểu dáng đơn giản dễ dàng. Còn mặt cắt rời được vẽ ngay sát hình chiếu cùng contact cùng với hình chiếu bởi đường nét gạch ốp chnóng mhình họa.

Câu hỏi và Bài tập

Câu 1 trang 24 Công nghệ 11: Hình giảm và mặt phẳng cắt sử dụng để gia công gì?

Trả lời:

Hình giảm và mặt phẳng cắt dùng để trình diễn dạng hình và cấu trúc phía bên trong của thiết bị thể. Đối với đồ thể có rất nhiều phần trống rỗng phía bên trong, nếu như không thực hiện hình cắt và mặt cắt thì mẫu vẽ có nhiều nét đứt làm cho phiên bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa.

Câu 2 trang 24 Công nghệ 11: Phân biệt các mô hình cắt: Hình giảm tổng thể, hình cắt một ít, hình cắt tổng thể.

Trả lời:

-Hình cắt toàn bộ: Sử dụng một phương diện phẳng cắt với dùng làm màn biểu diễn những thiết kế bên trong của vật dụng thể.

Xem thêm: Giải Toán 6 Bài 12: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 3 Và 9, Các Dạng Toán Về Dấu Hiệu Chia Hết Cho 3, Cho 9

-Hình cắt một nửa: Gồm một nửa hình giảm ghép với một nửa hình chiếu, mặt đường chia cách là trục đối xứng vẽ bởi đường nét gạch ốp chnóng mảnh. Dùng để biểu diễn thứ thể đối xứng.

-Hình giảm viên bộ: Biển diễn một trong những phần vật thể bên dưới làm ra cắt, con đường giới hạn phần hình cắt vẽ bởi đường nét lượn sóng.

Hình giảm toàn bộ Hình cắt một nửaHình giảm viên bộ
Thành phần cấu thànhSử dụng một mặt phẳng cắt. Gồm một phần hình cắt ghép cùng với một nửa hình chiếu, con đường chia cách là trục đối xứng vẽ bởi đường nét gạch ốp chnóng mảnh.Dưới hình dạng giảm cùng con đường giới hạn phần hình cắt vẽ bởi đường nét lượn sóng.
Biểu diễn đồ thể.Biểu diễn mẫu mã bên phía trong của trang bị thể.

Xem thêm: Giải Sinh 11 Bài 14 : Thực Hành Phát Hiện Hô Hấp Ở Thực Vật

Biểu diễn thiết bị thể đối xứng.Biển diễn một trong những phần vật dụng thể

Bài 1 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ hình giảm cục bộ của giá đỡ vào hình 4.8

*

Trả lời:

*

Bài 2 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ hình giảm một phần hai của gối cột mang đến trong hình 4.9

*

Trả lời:

*

Bài 3 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ mặt cắt phần tất cả rãnh của trục mang đến trong hình 4.10