Lũy thừa với số mũ tự nhiên nhân hai lũy thừa cùng cơ số

  -  

Giải Toán thù lớp 6 bài xích 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số

Bài 56: Viết gọn các tích sau bằng bí quyết dùng lũy thừa.

Bạn đang xem: Lũy thừa với số mũ tự nhiên nhân hai lũy thừa cùng cơ số


a) 5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10 Lời giải

am.an = am+n

Trong đó:

a là cơ số

m, n là số mũ

a) 5.5.5.5.5 = 55b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64c) 2.2.2.3.3 = 23.32d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105 Bài 57: Tính giá chỉ trị những lũy thừa sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64 Lời giải

a)

23 = 2.2.2 = 8; 24 = 23.2 = 8.2 = 1625 = 24.2 = 16.2 = 32; 26 = 25.2 = 32.2 = 6427 = 26.2 = 64.2 = 128; 28 = 27.2 = 128.2 = 25629 = 28.2 = 256.2 = 512; 210 = 29.2 = 512.2 = 1024 b)

32 = 3.3 = 933 = 32.3 = 9.3 = 2734 = 33.3 = 27.3 = 8135 = 34.3 = 81.3 = 243 c)

42 = 4.4 = 1643 = 42.4 = 16.4 = 6444 = 43.4 = 64.4 = 256 d)

52 = 5.5 = 2553 = 52.5 = 25.5 = 12554 = 53.5 = 125.5 = 625 e)

62 = 6.6 = 3663 = 62.6 = 36.6 = 21664 = 63.6 = 216.6 = 1296 Bài 58:

a) Lập bảng bình phương những số tự nhiên từ 0 đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh 11: Bài 5 Dinh Dưỡng Nitơ Ở Thực Vật Sgk Trang 25 27

Lời giải

a) Bảng bình phương những số tự nhiên từ 0 đến 20

*
*
*

Bài 64: Viết kết quả phnghiền tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 23.22.24 ; b) 102.103.105c) x.x5 ; d) a3.a2.a5 Lời giải

am.an = am+n

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010

c) Lưu ý vào câu này x là cơ số và x1 = x

x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

d) Lưu ý trong câu này a là cơ số

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Bài 65: Bằng cách tính, em hãy mang đến biết số làm sao lớn hơn trong nhì số sau?

a) 23 và 32 ; b) 24 với 42c) 25 và 52 ; d) 210 cùng 100 Lời giải

a)

23 = 832 = 9Vì 8 3 2 b)

24 = 1642 = 16Nên 24 = 42 c)

25 = 3252 = 25Vì 32 > 25 bắt buộc 25 > 52 d)

210 = 1024Vì 1024 > 100 cần 210 > 100 Bài 66: Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Kiều Ở Lầu Ngưng Bích (Chi Tiết), Soạn Bài Kiều Ở Lầu Ngưng Bích

Hãy dự đân oán 11112 bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại dự đoán thù đó.

Lời giải

Nhận xét: khi nhân một số gồm nhị chữ số với 11, chúng ta giữ ngulặng hai số đầu với cuối, sau đó cộng nhì số đầu cùng cuối để ra những số ở giữa. Ví dụ:

11.11 = 121 - Giữ ngulặng số đầu (số 1) và số cuối (số 1), sau đó cộngnhì số đầu cùng cuối (1+1 = 2) để ra số giữa12.11 = 131 - Giữ nguyên ổn số đầu (số 1) với số cuối (số 2), sau đó cộnghai số đầu cùng cuối (1+2 = 3) để ra số giữa Phát triển tiếp qui luật trên Khi nhân một số gồm 3, 4 chữ số với 11, bạn sẽ thấy rằng: Trong kết quả thì

số ở chủ yếu giữa của là số lớn nhất

sau đó sẽ giảm dần đồng đều về nhì phía của số chủ yếu giữa

Ví dụ như trong 1112 = 12321 thì số bao gồm giữa là số 3 (lớn nhất), sau đó giảm dần về cả hai phía (giảm dần thành 2, 1)

Bài giải

Dự đoán: 11112 = 1234321Kiểm tra:- Bạn tất cả thể sử dụng laptop bỏ túi để kiểm tra kết quả.- Hoặc thực hiện phép nhân: 1111 x 1111 1111 1111 1111 1111 1234321(bạn sẽ thấy vào kết quả số lớn nhất là số 4, sau đó giảm dần về cảnhì phía là 3, 2, 1)