lời bài hát sài gòn đau lòng quá

Bạn đang xem: lời bài hát sài gòn đau lòng quá

Original lyrics

Swap languages

Cầm tấm vé bên trên tay

Em cất cánh cho tới điểm xa

Sài Gòn nhức lòng quá

Toàn kỷ niệm bọn chúng ta

Phải ra đi cho tới đâu?

Thời gian dối quên rơi rụng bao lâu?

Để ngược tim em bình yên lặng như ngày thứ nhất...

Mình từng hứa cùng mọi người trong nhà không còn mon năm dài

Yêu cho tới Khi ngừng tương đối thở cho tới Khi ngừng mơ...

Nắm chặt tay chuồn không còn nhân thế này

Chân trời hằn chân tao vô vàn là tất cả chúng ta...

Mình từng hứa trải qua không còn bao thăng trầm

Cho dẫu mai này xa thẳm rời vẫn ko hề thay đổi dời...

Có ai ngờ, đang được sớm vỡ tan tành

Nhặt từng miếng vỡ xếp nhập vali...

Cứ càng yêu thương, cứ càng đau

Cứ càng quên rồi lại ham muốn chuồn thiệt nhiều

Tokyo hoặc Seoul

Paris hoặc New York

Đi càng xa thẳm, càng ko thể quên...

Cầm tấm vé bên trên tay

Em cất cánh cho tới điểm xa

Sài Gòn nhức lòng quá

Toàn kỷ niệm bọn chúng ta

Phải ra đi cho tới đâu?

Thời gian dối quên rơi rụng bao lâu?

Để ngược tim em bình yên lặng như ngày thứ nhất...

Mình từng hứa trải qua không còn bao thăng trầm

Cho dẫu mai này về đâu vẫn luôn luôn còn nhau

Nào đâu ai biết sớm cơ hội phân chia lìa

Nào đâu ai biết sớm vỡ tan tành

Nhặt từng miếng vỡ xếp nhập vali...

Cứ càng yêu thương, cứ càng đau

Cứ càng quên rồi lại ham muốn chuồn thiệt nhiều

Tokyo hoặc Seoul

Paris hoặc New York

Đi càng xa thẳm, càng ko thể quên...

Cầm tấm vé bên trên tay

Em cất cánh cho tới điểm xa

Sài Gòn nhức lòng quá

Toàn kỷ niệm bọn chúng ta

Phải ra đi cho tới đâu?

Thời gian dối quên rơi rụng bao lâu?

Để ngược tim em bình yên lặng như ngày thứ nhất...

Ngày tôi trước đó chưa từng biết tôi tiếp tục yêu thương em nhiều như vậy này

Để rồi Khi tao xa cách tim này nát nhừ ra

Ngày người không tới đem theo gót niềm mơ ước, rồi lại quăng quật rơi khi tôi đang được ngóng...

Chờ người cho tới vơi xoa thương tổn tôi từng...

Cầm tấm vé bên trên tay

Anh cất cánh cho tới điểm xa

Sài Gòn nhức lòng quá

Toàn kỷ niệm bọn chúng ta

Phải ra đi cho tới đâu?

Thời gian dối quên rơi rụng bao lâu?

Để ngược tim em bình yên lặng như ngày thứ nhất...

Phải ra đi cho tới đâu?

Thời gian dối quên rơi rụng bao lâu?

Để ngược tim em bình yên lặng như ngày....

Đầu tiên...

Xem thêm: tranh tô màu xe tải

Translation

Saigon is so sánh heartbroken (full memories of us)

Hold the ticket in hand

I fly to tướng far away place

Saigon is so sánh heartbroken

Full memories of us

How far to tướng go?

How long does time forget?

Leave my heart as peaceful as the first day ...

We promised to tướng be together for the kết thúc of a long year

Love until we stop breathing, until we stop dreaming ...

Hand in hand go through lượt thích this

The horizon stands in our way, endless is us ...

We promised to tướng go through all the ups and downs

Even though we're far apart, we still won't change

Unexpectedly, it was soon shattered

Pick up each piece of debris and put it into the suitcase ...

Just love more, just hurting more

The more I forget, the more I want to tướng go

Tokyo or Seoul

Paris or New York

The farther I go, the more can't forget ..

Hold the ticket in hand

I fly to tướng far away place

Saigon is so sánh heartbroken

Full memories of us

How far to tướng go?

How long does time forget?

Leave my heart as peaceful as the first day ...

We promised to tướng go through all the ups and downs

No matter where we go tomorrow, there will always be each other

But unexpectedly we separate

But unexpectedly it was shattered

Pick up each piece of debris and put it into the suitcase ...

Just love more, just hurting more

The more I forget, the more I want to tướng go

Tokyo or Seoul

Paris or New York

The farther I go, the more can't forget ..

Hold the ticket in hand

I fly to tướng far away place

Saigon is so sánh heartbroken

Full memories of us

How far to tướng go?

How long does time forget?

Leave my heart as peaceful as the first day ...

The day I never knew I'd love you this much

Then when we are away from this heart crumbles

The day you haven't come, bring your dream, and then leave while I'm waiting ...

Waiting for someone to tướng come and heal the hurts I used to tướng be ..

Hold the ticket in hand

I fly to tướng far away place

Saigon is so sánh heartbroken

Full memories of us

How far to tướng go?

How long does time forget?

Leave my heart as peaceful as the first day ...

How far to tướng go?

How long does time forget?

Leave my heart as peaceful..

as the first day ...

Xem thêm: tranh tô màu con cá