HẰNG ĐẲNG THỨC (A+B+C)^3

  -  

Hằng đẳng thức bậc 3 sẽ là câu hỏi được rất nhiều các bạn học sinh, sinch viên search kiếm. Chính chính vì như thế bài viết dưới đây của Phạm Vũ Dương Sơn sẽ giúp chúng ta hiểu rằng hằng đẳng thức bậc 3 nhé.

Bạn đang xem: Hằng đẳng thức (a+b+c)^3

A3+ B3= (A + B)3-3AB(A + B)A3+ B3= (AB)3+3AB(AB)(A+B+C)3= A3+ B3+ C3+3(A+B)(A+C)(B+C)A3+ B3+ C3-3ABC = (A+B+C)(A2+ B2+ C2-AB-BC-CA)(AB)3+(BC)3+(CA)3= 3(AB)(BC)(CA)(A+B)(B+C)(C+A) – 8ABC = A(BC)2+ B(CA)2+ C(AB) 2(A+B)(B+C)(C+A) = (A+B+C)(AB+BC+CA)-ABC
7 hằng đẳng thức kỷ niệm lớp 8Cách nhân đa thức với nhiều thức lớp 8bài tập nhân nhiều thức với nhiều vật dụng lớp 8

7 hằng đẳng thức kỷ niệm lớp 8

Bình phương thơm của một tổng

(a + b) ² = a² + 2ab + b² = (a – b) ² + 4ab

Diễn giải: Bình phương thơm của một tổng hai số bằng bình phương của số trước tiên, cộng với nhị lần tích của số đầu tiên nhân với số lắp thêm hai, cộng với bình phương của số thứ nhì.

Bình pmùi hương của một hiệu

(a – b) ² = a² – 2ab + b² = (a + b) ² – 4ab

Diễn giải: Bình pmùi hương của một hiệu hai số bằng bình phương thơm của số thứ nhất, trừ đi hai lần tích của số thứ nhất nhân với số lắp thêm nhì, cộng với bình phương thơm của số máy nhì.

*
*

Bên cạnh đó, ta có 7 hàng đẳng thức lớp 8 trên bên trên. Thường thực hiện trong lúc biến đổi lượng giác chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức,..

Cách nhân nhiều thức với nhiều thức lớp 8

Qui tắc nhân đa thức cùng với đa thức

Muốn nhân một đa thức với 1 đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của nhiều thức này cùng với từng hạng tử của nhiều thức cơ rồi cộng những tích cùng nhau.

Công thức

Cho A,B,C,DA,B,C,D là những nhiều thức ta có:

(A+B).(C+D)(A+B).(C+D)

=A(C+D)+B(C+D)=A(C+D)+B(C+D)

=AC+AD+BC+BD.=AC+AD+BC+BD.

Các dạng toán cơ bản

Dạng 1: Thực hiện phép tính (hoặc rút gọn gàng biểu thức)

Phương thơm pháp

Sử dụng quy tắc nhân nhiều thức cùng với đa thức.

Ví dụ:

(x+1)(2x+1)=x.2x+x.1+1.2x+1.1=2×2+x+2x+1=2×2+3x+1(x+1)(2x+1)=x.2x+x.1+1.2x+1.1=2×2+x+2x+1=2×2+3x+1

Dạng 2: Tính quý hiếm biểu thức

Pmùi hương pháp

Giá trị của biểu thức f(x)f(x) tại x0x0 là f(x0)f(x0)

Ví dụ: 

Tính quý hiếm của biểu thức:

A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2) tại x=2x=2

Ta có: 

A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)

⇔A=x.x2+x.1−1.x2−1.1−2x.x2+2x.2−3.x2+3.2

⇔A=x3+x−x2−1−2×3+4x−3×2+6

⇔A=−x3−4×2+5x+5A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)

⇔A=x.x2+x.1−1.x2−1.1−2x.x2+2x.2−3.x2+3.2

⇔A=x3+x−x2−1−2×3+4x−3×2+6⇔A=−x3−4×2+5x+5

Tại x=2x=2 ta có: 

A=−23−4.22+5.2+5=−9A=−23−4.22+5.2+5=−9.

Dạng 3: Tìm xx

Phương pháp

Sử dụng các luật lệ nhân nhiều thức cùng với nhiều thức để biến đổi đem về dạng tìm xx cơ bản.

Xem thêm: Nêu Nguyên Nhân Hình Thành Đất Xám Bạc Màu ? Biện Pháp Giải Bài Tập Công Nghệ 10

Ví dụ: 

Tìm x biết:

(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

Ta có:

(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

⇔x.x+3.x+2.x+2.3−x.x−5.x+2.x+2.5=6

⇔x2+3x+2x+6−x2−5x+2x+10=6

⇔2x+16=6⇔2x=−10

⇔x=−5(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

⇔x.x+3.x+2.x+2.3−x.x−5.x+2.x+2.5=6

⇔x2+3x+2x+6−x2−5x+2x+10=6

⇔2x+16=6

⇔2x=−10

⇔x=−5

các bài tập luyện nhân nhiều thức với nhiều sản phẩm lớp 8

Bài 1: Kết quả của phép tính (x -2)(x +5) bởi ?

A. x2 – 2x – 10.

B. x2 + 3x – 10

C. x2 – 3x – 10.

D. x2 + 2x – 10

Bài 2: Thực hiện nay phnghiền tính ta bao gồm hiệu quả là ?

A. 28x – 3.

B. 28x – 5.

C. 28x – 11.

D. 28x – 8.

Bài 3: Giá trị của x thỏa mãn nhu cầu ( x + 1 )( 2 – x ) – ( 3x + 5 )( x + 2 ) = – 4×2 + một là ?

A. x = – 1.

B. x =

C. x = .

Xem thêm: Nêu Cách Xác Định Tọa Độ Địa Lý Của Một Điểm, Nêu Cách Xác Định Tọa Độ Địa Lí Của 1 Điểm

D. x = 0

Bài 4: Biểu thức rút ít gọn của biểu thức A = ( 2x – 3 )( 4 + 6x ) – ( 6 – 3x )( 4x – 2 ) là ?

A. 0 B. 40x

C. -40x D. Kết trái không giống.

Bài 5: Rút ít gọn biểu thức A = (x + 2).(2x – 3) + 2 ta được:

A. 2×2+ x – 4 B. x2+ 4x – 3

C. 2×2– 3x + 2 D. –2×2+ 3x -2

Bài 6: Rút ít gọn gàng biểu thức A = (2×2 + 2x).(-2×2 + 2x ) ta được:

A. 4×4+ 8×3+ 4×2 B. –4×4 + 8×3

C. –4×4+ 4×2 D. 4×4 – 4×2

Có thể chúng ta cần: Cách tính trọng lượng riêng

Bài 7: Tính cực hiếm biểu thức: A = (x + 3).(x2 – 3x + 9) tại x = 10

A.1980 B. 1201

C. 1302 D.1027

Bài 8: Tìm x biết: (2x + 2)(x – 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

Bài 9: Tìm x biết: (3x + 1). (2x- 3) – 6x.(x + 2) = 16

A. x = 2 B. x = – 3

C. x = – 1 D. x = 1

Giải tập nhân 1-1 thức cùng với nhiều thức toán lớp 8 chọn lọc

Câu 1: Giải bài tập tân oán 8