Giáo Án Bài Toán Có Lời Văn Lớp 1

  -  

+ Giúp học sinh : Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn thường có : Các số ( gắn với các thông tin đã biết ) Câu hỏi ( Chỉ thông tin cần tìm )II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các tranh như SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Đếm từ 0 đến 10 , từ 10 đến 20 . Số nào đứng liền sau số 13 ? + Số nào đứng liền trước số...
Bạn đang xem: Giáo án bài toán có lời văn lớp 1


Tên Bài Dạy : BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂNI. MỤC TIÊU :+ Giúp học sinh :- Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn thường có :  Các số ( gắn với các thông tin đã biết )  Câu hỏi ( Chỉ thông tin cần tìm )II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :+ Các tranh như SGKIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Đếm từ 0 đến 10 , từ 10 đến 20 . Số nào đứng liền sau số 13 ? + Số nào đứng liền trước số 18 ? + Số nào ở giữa số 16 và 18 ? + Từ 0 đến 20 số nào lớn nhất ? Số nào bé nhất ? + Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 3. Bài mới :TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Giới thiệu bài toán có lời văn Mt : Học sinh bước đầu nhận biết bài toán có lời văn thường có các số , câu hỏi.

Xem thêm: Soạn Bài Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện Hoặc Đoạn Trích, Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện (Hoặc Đoạn Trích)Xem thêm: Kể Chuyện Lớp 4 Những Chú Bé Không Chết Trang 70 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 2

1) Giới thiệu bài toán có lời văn :  Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm -Học sinh tự nêu yêu cầu của bài -Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh -Có 1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới. vẽ rồi viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm để có Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn ? bài toán -Học sinh đọc lại bài toán sau khi đã điền đầy đủ các số -Có 1 bạn, thêm 3 bạn nữa. Hỏi có tất -Giáo viên hỏi : Bài toán đã cho biết gì ? cả bao nhiêu bạn ? -Nêu câu hỏi của bài toán ? -Tìm xen có tất cả bao nhiêu bạn ? -Theo câu hỏi này ta phải làm gì ? -Học sinh nêu yêu cầu của bài toán : viết số thích hợp vào chỗ chấm để có  Bài 2 : bài toán -Có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả mấy con thỏ- Cho học sinh quan sát tranh điền số còn thiếutrong bài toán và đọc bài toán lên cho các bạn - Có 5 con thỏ, thêm 4 con thỏ nữanghe -Có tất cả mấy con thỏ - Tìm số thỏ có tất cả-Bài toán cho biết gì ?-Bài toán hỏi gì ? -Học sinh đọc : Có 1 gà mẹ và 7 gà-Bài toán yêu cầu ta tìm gì ? con. Hỏi … -Bài toán còn thiếu câu hỏi  Bài 3 : -Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà ?-Gọi học sinh đọc bài toán -Học sinh đọc lại bài toán-Bài toán còn thiếu gì ?-Khuyến khích học sinh nêu câu hỏi-Sau mỗi lần học sinh nêu câu hỏi giáo viên chohọc sinh đọc lại bài toán.-Lưu ý : Trong các câu hỏi đều phải có : - Từ “ Hỏi “ ở đầu câu-Trong câu hỏi của bài toán này nên có từ “ Tấtcả “-Viết dấu ? ở cuối câu -Có 4 con chim đậu trên cành , có thêm 2 con chim bay đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim ?  Bài 4 :-Giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh tự điềnsố thích hợp, viết tiếp câu hỏi vào chỗ chấmtương tự như bài 1 và bài 3-Cho học sinh nhận xét bài toán thường có cácsố và có dấu hỏi -Có 3 con nai, thêm 3 con nai.Hỏi cóHoạt động 2 : Trò chơi tất cả mấy con nai.Mt : Luyện tập đặt bài toán theo tranh-Giáo viên treo tranh : 3 con nai, thêm 3 connai-Yêu cầu học sinh đặt bài toán-Cho chơi theo nhóm. Giáo viên giao cho mỗinhóm 2 tranh, yêu cầu học sinh thảo luận. Cửđại diện đọc 2 bài toán phù hợp với tranh.Nhóm nào nêu đúng nhất nhóm đó thắng.4.Củng cố dặn dò :- Giáo viên nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh tích cực hoạt động .- Dặn học sinh ôn lại bài, tập đặt bài toán và giải bài toán- Chuẩn bị trước bài : Bài Toán Có Lời Văn5. Rút kinh nghiệm :