GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 9 TẬP 1

  -  
Giải VBT Toán lớp 9 trang 10, 11, 12 Tập 1: Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách bài tập.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 9 tập 1


Giải bài tập Sách bài tập Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình sách bài tập Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác, chuẩn bị tốt cho việc tiếp thu, giảng dạy bài học mới đạt hiệu quả.

Giải bài tập SBT Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

1. Bài 36 trang 10 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Áp dụng quy tắc khai phương, hãy tính:

Lời giải:

2. Bài 37 trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính:

Lời giải:

3. Bài 38 trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho các biểu thức:

 

a. Tìm x để A có nghĩa. Tìm x để B có nghĩa

b. Với giá trị nào của x thì A = B?

Lời giải:

b. Với x > 3 thì A và B đồng thời có nghĩa

Vậy với x > 3 thì A = B.

Xem thêm: Quả Và Hạt Do Bộ Phận Nào Của Hoa Tạo Thành, Quả Có Chức Năng Gì

4. Bài 39 trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Biểu diễn  với a 0; b 0

5. Bài 40 trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn biểu thức:

Lời giải:

6. Bài 41 trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn các biểu thức:

Lời giải:

7. Bài 42 trang 12 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho của x rồi tính giá trị của nó:

Lời giải:

* Nếu x > 0 thì |x| = x

Ta có: 4x - √8 + |x| = 4x - √8 +x = 5x - √8

Với x = -√2 ta có: 5(-√2 ) - 8 = -5√2 - 2√2 = -7√2

* Nếu -2 2 ≥ 0 ⇔ a - 2√ab + b ≥ 0

⇒ a + b ≥ 2√ab ⇔ 

Dấu đẳng thức xảy ra khi a = b.

10. Bài 45 trang 12 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Với a ≥ 0 và b ≥ 0, chứng minh:

 

Lời giải:

Vì a ≥ 0 nên √a xác định, b ≥ 0 nên √b xác định

Ta có: (√a - √b )2 ≥ 0 ⇒ a - 2√ab + b ≥ 0 ⇒ a + b ≥ 2√ab

⇒ a + b + a + b ≥ a + b + 2√ab

⇒ 2(a + b) ≥ (√a )2 + 2√ab + (√b )2

11. Bài 46 trang 12 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Với a dương, chứng minh a + 1/a ≥ 2

Lời giải:

12. Bài 1 trang 12 Sách bài tập Toán 9 Tập 1 (Bài tập bổ xung):

Giá trị của √(49/0,09) bằng

A. 7/3; B. 70/3;

C. 7/30 D. 700/3.

Hãy chọn đáp án đúng.

Xem thêm: Thành Tựu Chọn Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng, Giải Bài Tập Sinh Học 9

Lời giải:

Chọn đáp án B

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích đầy đủ các môn được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Lời giải vở bài tập Toán lớp 9 Tập 1 trang 10, 11, 12 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!