Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 8

  -  

Giải bài bác tập trang 8 bài rèn luyện Vsinh hoạt bài xích tập (VBT) Toán thù lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết phân số thập phân tương thích vào địa điểm chấm dưới mỗi gạch của tia số...
Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 8

Đề bài

1. Viết phân số thập phân phù hợp vào vị trí chấm bên dưới mỗi gạch của tia số

*
 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

(9 over 4 = ldots = ldots ) (11 over 20 = ldots = ldots )

(15 over 2 = ldots = ldots) (2 over 500 = ldots = ldots )

(18 over 30 = ldots = ldots ) (4 over 400 = ldots = ldots )

3. Chuyển thành phân số thập phân tất cả mẫu số là 100

(eqalign & 17 over 10 = ............. = .............. cr & 9 over 25 = ............. = ..............

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 100, Luyện Tập, Giải Bài 1, 2, 3 Sgk Toán 5


Xem thêm: Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt Là Gì, Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt


cr & 200 over 1000 = ............. = .............. cr & 38 over 200 = ............. = .............. cr )

4. Một lớp học tập gồm 30 học sinh, trong đó có số học sinh mê thích học môn Toán, số học sinh say mê học tập vẽ . Hỏi lớp học kia gồm từng nào học sinh thích học tập Tân oán, bao nhiêu học viên yêu thích học tập vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân tương thích vào chỗ chnóng dưới từng vén của tia số

*
 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

(eqalign & 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 over 20 = 11 imes 5 over 20 imes 5 = 55 over 100 cr và 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 cr & 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100 cr )

3. Chuyển thành phân số thập phân tất cả mẫu mã số là 100

(eqalign & 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100 cr và 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100 cr )

4. Một lớp học gồm 30 học sinh, trong các số đó tất cả (90 over 100) số học sinh ham mê học tập môn Toán thù, (80 over 100) số học viên thích hợp học tập vẽ . Hỏi lớp học kia gồm bao nhiêu học viên yêu thích học tập Toán thù, từng nào học sinh say đắm học vẽ?