Giải sách bài tập vật lý 9 bài 4

  -  

Giải bài xích tập trang 9 bài bác 4 đoạn mạch thông liền Sách bài bác tập (SBT) Vật lí 9. Câu 4.1: Hai điện trngơi nghỉ R1, R2 và ampe kế được mắc tiếp nối cùng nhau vào hai điểm A, B...

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 bài 4


Bài 4.1 trang 9 Sách bài bác tập (SBT) Vật lí 9

Hai năng lượng điện trở R1, R2 với ampe kế được mắc nối tiếp cùng nhau vào nhì điểm A, B.

a. Vẽ sơ đổ mạch năng lượng điện trên.

b. Cho R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB theo nhì cách.

Trả lời

Sơ đồ vật mạch năng lượng điện nhỏng hình dưới

Tính hiệu năng lượng điện vậy theo nhì cách:

Cách 1: (U_1 = mI mR_1 = 1V;U_2 = mI mR_2 = 2V;U_AB = U_1 + U_2 = 1 + 2 = 3V)

Cách 2: (U_AB = mI mR_t md = 0,2 imes 15 = 3V)

 

 

Bài 4.2 trang 9 Sách bài xích tập (SBT) Vật lí 9

Một năng lượng điện trngơi nghỉ 10Ω được mắc vào hiệu năng lượng điện cầm cố 12V.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ, Bài Thơ, Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ, Bài Thơ

a. Tính độ mạnh chiếc điện chạy qua năng lượng điện trlàm việc đó.

b. Muốn đánh giá tác dụng tính sinh hoạt bên trên, ta hoàn toàn có thể sử dụng ampe kế để đo. Muốn nắn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ cái năng lượng điện vẫn tính được cần gồm ĐK gì đối với ampe kế ? Vì sao ?

Trả lời:

Cường độ chiếc điện chạy qua điện trsinh hoạt là: (I = U over R = 12 over 10 = 1,2A)

Ampe kế đề xuất có năng lượng điện trsinh sống khôn cùng nhỏ tuổi so với điện trlàm việc của đoạn mạch, khi đó điện trsống của ampe kế không tác động đến điện trsinh sống của đoạn mạch. Dòng năng lượng điện chạy qua ampe kế đó là độ mạnh chiếc điện chạy qua đoạn mạch vẫn xét.

Bài 4.3 trang 9 Sách bài xích tập (SBT) Vật lí 9

Cho mạch năng lượng điện gồm sơ đồ gia dụng nlỗi hình 4.1, trong số ấy điện trờ R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu năng lượng điện ráng thân hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

a. Số chỉ của vôn kế với ampe kế là từng nào ?

b. Chỉ với nhị điện trsống trên đây, nêu hai phương pháp làm bức tốc độ loại năng lượng điện vào mạch lên vội vàng cha lần (tất cả cầm cố biến hóa UAB).

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 7 Bài 27 Vật Lý 7, Giải Vở Bài Tập Vật Lí 7

Trả lời:

Ta có: (I = U_AB over R_td = U_AB over R_1 + R_2 = 12 over 30 = 0,4A;U = IR_1 = 0,4.10 = 4V)

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A

b. Cách 1:

Giữ nguyên nhì năng lượng điện trsống mắc thông suốt tuy nhiên tăng hiệu điện gắng của đoạn mạch lên cấp 3 lần

Cách 2:

Chỉ mắc năng lượng điện trsinh hoạt R1 =10Ω ngơi nghỉ trong mạch, giữ hiệu năng lượng điện nỗ lực nlỗi thuở đầu.

Bài 4.4 trang 9 Sách bài xích tập (SBT) Vật lí 9

Cho mạch năng lượng điện tất cả sơ đổ nlỗi hình 4.2,trong số ấy năng lượng điện trsinh sống R1 = 5Ω, R2 = 15Ω, vôn kế chỉ 3V 

a. Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu?

b. Tính hiệu điện rứa giữa nhị đầu AB của đoạn mạch

Trả lời:

a. Số chỉ của ampe kế là: (I = U_2 over mR_2 = 3 over 15 = 0,2 mA)