GIẢI SÁCH BÀI TẬP TOÁN LỚP 6 TẬP 2

  -  

Giải bài bác tập trang 19 bài 8 đặc điểm cơ phiên bản của phép cộng phân số Sách Bài Tập (SBT) Tân oán lớp 6 tập 2. Câu 66: Tính nkhô nóng...
Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán lớp 6 tập 2

Câu 66 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán thù Lớp 6 tập 2

Tính nhanh:

(1 over 2 + - 1 over 3 + 1 over 4 + - 1 over 5 + 1 over 6 + - 1 over 7 + 1 over 8 + 1 over 7)(+ - 1 over 6 + 1 over 5 + - 1 over 4 + 1 over 3 + - 1 over 2)

Giải

(1 over 2 + - 1 over 3 + 1 over 4 + - 1 over 5 + 1 over 6 + - 1 over 7 + 1 over 8 + 1 over 7)(+ - 1 over 6 + 1 over 5 + - 1 over 4 + 1 over 3 + - 1 over 2)

( = left( 1 over 2 + - 1 over 2 ight) + left( - 1 over 3 + 1 over 3 ight) + left( 1 over 4 + - 1 over 4 ight) )(+ left( - 1 over 5 + 1 over 5 ight) + left( 1 over 6 + - 1 over 6 ight) + left( 1 over 7 + - 1 over 7 ight) + 1 over 8) 

( = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 over 8 = 1 over 8)

Câu 67 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Tân oán Lớp 6 tập 2

Cắt một tấm bìa hình tròn trụ bán kính 2,5centimet thành tư phần không đều nhau nlỗi mẫu vẽ.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa Của Từ, Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa Của Từ


Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 6 Bài 11 : Khối Lượng Riêng, Giải Sbt Vật Lí 6


Em hãy đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:

a) (1 over 2) hình tròn;

b) (2 over 3) hình tròn;

c) (2 over 9;5 over 6;5 over 9) hình tròn

d) (7 over 18;17 over 18;18 over 18) hình tròn

Giải

a) ( m1 over 2 = 3 over 18 + 6 over 18 = 9 over 18) 

Ta ghnghiền miếng bìa chiếm phần (3 over 18) cùng miếng bìa chiếm (6 over 18) ta được (1 over 2) hình tròn

b) (2 over 3 = 3 over 18 + 1 over 18 + 8 over 18 = 12 over 18)

Ta ghép miếng bìa chỉ chiếm (3 over 18), miếng bìa chiếm (1 over 18) với miếng bìa chiếm (8 over 18) ta được (2 over 3) hình trụ.

c) Tương tự: (2 over 9 = 1 over 18 + 3 over 18)

(eqalign & 5 over 6 = 1 over 18 + 6 over 18 + 8 over 18 cr & 5 over 9 = 1 over 18 + 3 over 18 + 6 over 18 cr )

(eqalign và md)7 over 18 = 1 over 18 + 6 over 18;17 over 18 = 3 over 18 + 6 over 18 + 8 over 18 cr và 18 over 18 = 1 over 18 + 3 over 18 + 6 over 18 + 8 over 18 cr )

Câu 68 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

a) Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông:

$$ - 8 over 3 + - 1 over 3

Câu 69 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán thù Lớp 6 tập 2

Vòi nước A rã vào 1 bể không có nước trong 4 tiếng thì đầy. Vòi nước B tung đầy bể ấy vào 5 giờ đồng hồ. Hỏi:

a) Trong 1 tiếng, từng vòi vĩnh tung được số lượng nước bởi mấy phần bể?

b) Trong 1 giờ đồng hồ, cả hai vòi tan thì được số lượng nước bởi mấy phần bể?

Giải

a) Trong 1 giờ vòi A tan được (1:4 = 1 over 4) (bể)

Trong 1 tiếng vòi vĩnh B tung được (1:5 = 1 over 5) (bể)

b) Trong 1 giờ cả nhì vòi chảy được (1 over 4 + 1 over 5 = 5 over 20 + 4 over 20 = 9 over 20) (bể)