Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2

  -  

Giải Cùng em học Toán thù lớp 5 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 với giải thuật cụ thể. Câu 1. Tính diện tích hình thang : a) Có độ dài nhị lòng theo lần lượt là 21 cm; 14m; chiều cao 10cm ; b) Có độ nhiều năm nhị đáy theo thứ tự là 7,2m; 4,8m; chiều cao 5m.

Bạn đang xem: Giải cùng em học toán lớp 5 tập 2


Bài 1

Tính diện tích hình thang :

a) Có độ dài nhị đáy theo thứ tự là 21 cm; 14m; chiều cao 10cm.

b) Có độ nhiều năm hai lòng theo thứ tự là 7,2m; 4,8m; chiều cao 5m.

Pmùi hương pháp giải:

Để tính diện tích S ta lấy tổng độ lâu năm hai lòng nhân với độ cao rồi phân chia mang đến (2) (và một đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : (14m=1400cm).

Diện tích hình thang kia là:

((21 + 1400) imes 10:2 = 7105,,(cm^2))

b) Diện tích hình thang kia là: 

((7,2 + 4,8) imes 5:2 = 30,,(m^2))

Đáp số: a) (7105cm^2) ;

b) (30m^2).


Bài 2

Tính diện tích S mảnh bìa hình thang có kích thước nlỗi mẫu vẽ :

*

Pmùi hương pháp giải:

Hình thang đã cho là hình thang bao gồm độ cao là (12cm), độ dài nhì đáy là (18cm) cùng (25cm). Để tính diện tích S ta lấy tổng độ lâu năm nhì lòng nhân cùng với chiều cao rồi phân tách đến (2).

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình thang đó là :

((18 + 25) imes 12:2 = 258,,(cm^2))

Đáp số: (258cm^2.)


Bài 3

Đánh vết (×) vào ô trống bên dưới hình thang bao gồm diện tích nhỏ dại rộng 100m2.

*

Phương pháp giải:

- Xác định độ lâu năm nhì đáy với độ cao của hình thang rồi tính diện tích nhị hình thang.

Xem thêm: Soạn Bài Bố Cục Của Văn Bản Ngữ Văn 8 Ngắn Nhất, Soạn Bài Bố Cục Của Văn Bản (Chi Tiết)

- Để tính diện tích ta lấy tổng độ lâu năm nhị đáy nhân với độ cao rồi phân chia mang đến (2).

Lời giải đưa ra tiết:

Hình thang a có độ cao là (9m), độ nhiều năm nhì đáy là (10m) và (15m).

Hình thang b có độ cao là (10m), độ nhiều năm nhị đáy là (7m) với (12m).

Diện tích hình thang a là:

((10 + 15) imes 9:2 = ,,112,5,,(m^2))

Diện tích hình thang b là:

((7 + 12) imes 10:2 = 95,,(m^2))

Ta có: (112,5cm^2 > 100cm^2) ; (95cm^2 Trên một thửa ruộng hình thang cùng với các form size được biểu đạt nlỗi hình mẫu vẽ dưới đây, bạn ta tdragon rau củ cải bắp hết (30\%) diện tích S. Tính số ki-lô-gam cải bắp thu hoạch được, biết từng mét vuông thu hoạch được (10kg) bắp cải.

*

Pmùi hương pháp giải:

- Quan gần cạnh mẫu vẽ nhằm search chiều lâu năm, chiều rộng và độ cao của thửa ruộng hình thang.

- Tính diện tích thửa ruộng ta lấy tổng độ nhiều năm nhì lòng nhân với chiều cao rồi phân chia cho (2).

- Tính diện tích tLong cải bắp ta rước diện tích S thửa ruộng phân chia mang đến (100) rồi nhân cùng với (30).

- Tính số ki-lô-gam rau nhận được ta mang số ki-lô-gam rau xanh nhận được tại một mét vuông nhân cùng với diện tích S trồng cải bắp.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 8 Sách Bài Tập Tập 1, Sách Bài Tập Toán 8

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích của thửa ruộng đó là:

((40 + 60) imes 30 :2 = 1500) ((m^2))

Diện tích tdragon rau củ cải bắp là :

(1500 : 100 imes 30 = 450;(m^2))

Số ki-lô-gam cải bắp thu hoạch được là :

(10 imes 450 = 4500;(kg))

Đáp số: (4500kg).

Loigiaixuất xắc.com
*
Bình luận
Bài tiếp sau
*

Các bài bác liên quan: - Tuần 19 - Cùng em học tập Toán 5
*
*
*
*
*

*


Vấn đề em gặp bắt buộc là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp pgdtxhoangmai.edu.vn
Cảm ơn chúng ta sẽ thực hiện Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ thầy giáo buộc phải nâng cấp điều gì nhằm bạn cho bài viết này 5* vậy?