GIẢI BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ 9 BÀI 10

  -  


*

Trang chủ » GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 9 – BÀI 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm


Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.

Bạn đang xem: Giải bài thực hành địa lí 9 bài 10

Các nhóm câyNăm 1990Năm 2002
Tổng số……………………(100%)……………………(100%)
Cây lương thực(……………………….)(……………………….)
Cây công nghiệp(……………………….)(……………………….)
Cây thực phẩm, cây ăn quả(……………………….)(……………………….)

Lời giải:

Các nhóm câyNăm 1990Năm 2002
Tổng số9040,0 (100%))12831,4 (100%)
Cây lương thực71,664,8
Cây công nghiệp13,218,2
Cây thực phẩm, cây ăn quả15,217

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9:Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây.

Lời giải:

*

Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa trên bảng số liệu đã tính, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai:

Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do:

*

Lời giải:

Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do:

*

Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào số liệu bảng 10.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.

Xem thêm: Soạn Bài Đề Văn Nghị Luận Và Lập Ý Cho Bài Văn Nghị Luận

Lời giải:

*

Bài 5 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai.

Xem thêm: Bài Soạn Siêu Ngắn: Đoàn Thuyền Đánh Cá, Soạn Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá

Đàn lợn tăng nhanh là do:

*

Lời giải:

Đàn lợn tăng nhanh là do:

*

Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai.

Đàn trâu không tăng là do:

*