Giải bài tập vật lý 9 bài 4

  -  

C1. Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1, cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào?

Hướng dẫn:

Trong sơ đồ mạch điện hình 4.1 sgk, các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau

*

2. Bài C2 trang 11 sgk vật lí 9

C2. Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch nối tiếp R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 4

U1

=

R1

U2

R2

Hướng dẫn:

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2 là như nhau, ta có

I

= U1

= U2

từ đó suy ra

U1

= R1

R2

R2

R1

R2

3. Bài C3 trang 12 sgk vật lí 9

C3. Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp là: Rtđ = R1 + R2.

Hướng dẫn:

Trong mạch nối tiếp ta có U = U1 + U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2).

Mặt khác, U = IRtđ. Từ đó suy ra: Rtđ = R1 + R2.

4. Bài C4 trang 12 sgk vật lí 9

C4. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2.

*

+ Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

+ Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? vì sao?

Hướng dẫn:

+ Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Cuộc Chia Tay Những Con Búp Bê (Chi Tiết), Soạn Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê

+ Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

5. Bài C5 trang 13 sgk vật lí 9

C5. Cho hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a.

*

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Hướng dẫn:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch đó là Rtđ = R1 + R2 = 20 + 20 = 40Ω.

Xem thêm: Đồng Phân Của C7H16 Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo, Viết Ctct Va Goi Tên C7H16

b) Đoạn mạch mới có ba điện tích mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương của nó là R = R1 + R2 + R3 = 20 + 20 + 20 = 60Ω.