GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 BÀI 11

  -  
*
Bài 11.1 trang 31 SBT Vật lý 9

Giải bài 11.1 trang 31 SBT Vật lý 9. Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 11


*
Bài 11.2 trang 31 SBT Vật lý 9

Giải bài 11.2 trang 31 SBT Vật lý 9. Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức là U1=6V, khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=8Ω và R2=12Ω


*
Bài 11.3 trang 31 SBT Vật lý 9

Giải bài 11.3 trang 31 SBT Vật lý 9. Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1=6V, U2=3V và khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=5Ω và R2=3Ω.


*
Bài 11.4 trang 32 SBT Vật lý 9

Giải bài 11.4 trang 32 SBT Vật lý 9. Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức là UĐ=6V và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ là IĐ=0,75A


*
Bài 11.5 trang 32 SBT Vật lý 9

Giải bài 11.5 trang 32 SBT Vật lý 9. Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn giảm đi 5 lần và tiết diện tăng 2 lần thì điện


*
Bài 11.6 trang 32 SBT Vật lý 9

Giải bài 11.6 trang 32 SBT Vật lý 9. Câu phát biểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U giữa hai đầu một đoạn mạch có điện trở R và cường độ dòng


*
Bài 11.7 trang 33 SBT Vật lý 9

Giải bài 11.7 trang 33 SBT Vật lý 9. Hãy ghép mỗi đoạn câu ở phần a, b, c, d với một đoạn câu ở phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một


*
Bài 11.8 trang 33 SBT Vật lý 9

Giải bài 11.8 trang 33 SBT Vật lý 9. Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, dây thứ nhất có điện trở R1=15Ω, có chiều dài l1=24m


*
Bài 11.9 trang 33 SBT Vật lý 9

Giải bài 11.9 trang 33 SBT Vật lý 9. Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có hiệu điện thế định mức tương ứng là U1=1,5V và U2=6V;


*
Bài 11.10 trang 34 SBT Vật lý 9

Giải bài 11.10 trang 34 SBT Vật lý 9. Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có cùng hiệu điện thế định mức là U1=U2=6V; khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=12Ω và R2=8Ω.

Xem thêm: Sự Biến Đổi Tuần Hoàn Cấu Hình Electron Nguyên Tử, Giải Hóa 10 Bài 8: Của Các Nguyên Tố Hóa Học


*
Bài 11.11 trang 34 SBT Vật lý 9

Giải bài 11.11 trang 34 SBT Vật lý 9. Hãy chứng minh rằng có thể mắc ba bóng đèn này vào hiệu điện thế U=9V để các đèn chiếu sáng bình thường và vẽ sơ đồ của mạch điện này.

Xem thêm: Lý Thuyết Gdcd 10: Bài 12 Công Dân Với Tình Yêu Hôn Nhân Và Gia Đình


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pgdtxhoangmai.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.