Giải Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 1

  -  

Đây là cmùi hương mở màn của lịch trình giờ đồng hồ Anh lớp 12, luân chuyển xung quanh chủ đề cuộc sống thường ngày mái ấm gia đình - một chủ đề tương đối thân quen cùng gần cận. Bài viết cung ứng hầu như từ bỏ vựng, kết cấu phải học cũng giống như trả lời giải pháp làm các bài tập trong phần A - Reading.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng gồm trong bài xích học:

Dưới đấy là các từ bỏ mới thực hiện trong phần Reading:

shift  <∫ift> (n): ca, kípbiologist  (n): nhà sinch đồ dùng họcresponsibility (n): trách rưới nhiệmhousehold chores (n); câu hỏi đơn vị, câu hỏi vặt trong nhàattempt <ə"tempt>: sự cầm gắngmischievous <"mist∫ivəs> (adj): tinh nghịch, tai quáiclose-knit <"klousnit>:gắn bó với nhau (về tình cảm, quyền lợi)

II. Cấu trúc nên chú ý trong bài bác học:

to join hands: nắm tay nhau, thuộc nhaukhổng lồ take/assume the responsibility to lớn sb for sth: chịu trách nhiệm với ai về điều gì đólớn run the household: xem xét vấn đề nhàkhổng lồ be willing (to lớn vày sth) : chuẩn bị sẵn sàng có tác dụng dòng gìkhổng lồ give sầu a hand: góp một tayto win a place at university: thi đỗ vào ngôi trường đại họckhổng lồ take out the garbage: đổ rác

III. Hướng dẫn giải bài tập 

1. Before you read

Hỏi với trả lời các câu sau:

1. Where is the family?

The family is sitting in their living room

2. What is each thành viên of the family doing?

The father is playing with the son and the mother is helping the girl with her study.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 12 unit 1

3.Is the family happy? Why (not)?

It"s a happy và closely-knit family, everyone of which loves and helps one another.

2. While you read:

Đây là bài bác đọc của unit trong sách giáo khoa:

I come from a family of five sầu people : my parents , my two younger brothers và I . My mother works as a nurse in a big hospital. She has to lớn work a long hours and once a week she has lớn work on a night shift . My father is a biologist . He works from 8 am lớn 5 pm in a lab , but sometimes when there is a project he doesn’t come home until very late at night . Althought my parents are very busy at work, they try to lớn spover as muchồng time for their childrens as possible . It is generally believed the “ men make house and women make trang chủ “ but in my family , both parents join hands lớn give us a nice hoyuse và a happy hime.My mother is a very caring woman . She takes the responsibility for running the household . She is always the first one khổng lồ get up in the morning khổng lồ make sure that we leave home for school with breakfast and in suitable clothers . In the afternoon , after hospital , she rushes to the market , the hurries trang chính so that dinner is readdy on the table by the time Dad gets home. Dad is always willing to lớn give sầu a h& with cleaning the house . Unlike most men , he enjoys cooking. Sometimes , at weekends . he cooks us some special dishes. His eel soup is better than any other soups I have ever eatẹn. As I am now in my final year at the secondary school, và in my attempt lớn win a place at university , I am under a lot of study pressure. However. Being the eldest child and the only daughter in the family I try ti help with household chores. My main reponsibility is khổng lồ wash the dishes & take out the garbege. I also look after the boys , who are quite active & mischievous sometimes, but most of the time they are quite obedient and hard-working . They love sầu joining my father in mending things around the house ar weekover.We are a very close-knit family và very supportive of one another. We often share our feelings , and whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. We always feel safe & secure in our family. It is a base fryên which we can go into the world with confidence .

Task 1: Chọn giải đáp gồm nghĩa liền kề tuyệt nhất với những câu đến sẵn

1.He doesn"t come home until very late at night. (Anh ấy không về đơn vị cho tới tối muộn)

A. He never comes home late at night.B. He comes home late at night. (Anh ấy về bên dịp tối muộn)C. He sometimes comes home late at night.

 => Chọn giải đáp B

2. "Men build the house và women make it home" (Đàn ông xây nhà ở, bọn bà làm tổ ấm)

A. Both men & women are good at building houses.B. Men & women have sầu to lớn live separately.C. Men’s responsibility is to lớn work và tư vấn the family & women’s job is khổng lồ look after the family. (Trách nát nhiệm của đàn ông là thao tác làm việc với cung ứng gia đình và công việc của thiếu phụ là âu yếm gia đình).

 => Chọn lời giải C

3. Our parents join hands khổng lồ give sầu us a nice house and a happy home. (Bố mẹ tôi cùng cả nhà phổ biến tay làm cho chúng tôi một ngôi nhà đẹp và hạnh phúc)

A. Our parents work together to give sầu us a nice house and a happy trang chủ. (Bố bà mẹ tôi cùng mọi người trong nhà tầm thường tay để cho Shop chúng tôi một khu nhà ở đẹp với hạnh phúc)B. Our parents take each other’s hands when they give sầu us a nice house & a happy trang chính.C. Our parents shake hands when they give sầu us a nice house and a happy trang chính.

 => Chọn đáp án A

4. The boys are mischievous sometimes. (Những cậu bé nhỏ nhiều khi vô cùng tinch nhãi con, nghịch ngợm)

A. The boys are well-behaved sometimes.B. The boys enjoy playing tricks & annoying people sometimes (Những cậu bé nhỏ thỉnh thoảng dùng mánh khóe với có tác dụng những bạn cạnh tranh chịu)C. The boys miss their parents sometimes.

Xem thêm: Soạn Bài Trợ Từ Thán Từ Ngữ Văn 8, Soạn Bài Trợ Từ, Thán Từ

 => Chọn lời giải B

5. We are a very close-knit family. (Chungs tôi là một trong gia đình siêu khăng khít)

A. Members of our family have sầu very cthua thảm relationships with each other. (các thành viên trong mái ấm gia đình tôi có mối quan hệ siêu thân cận cùng với những người dân khác)B. Members of our family need each other.C. Members of our family are never cthua kém to lớn each other. 

=> Chọn lời giải A

 

Task 2: Đọc cùng trả lời câu hỏi:

1. How busy are the parents in the passage?

The mother has to work a long hours & once a week she has to work on a night shift & the father works from 8 am to lớn 5 pm in a lab , and sometimes when there is a project he doesn’t come home page until very late at night.

2. How caring is the mother?

She’s always the first to get up in the morning to make sure her children can leave sầu trang chính for school with breakfast và in suitable clothes, và she always makes dinner ready before her husbvà gets trang chính.

3. How vì the father and the daughter nội dung the household chores?

The father sometimes cooks some special dishes & mends things around the house at weekends. And the daughter helps with the household chores: washing up và taking out the garbage. She also takes care of her two younger brothers.

4.What is the daughter attempt lớn vị after secondary school?

She attempts to lớn win a seal in a university.

5. Why bởi vì the children feel they are safe and secure in their family?

Because they are a close-knit & supportive sầu of one another, they often nói qua their feelings và whenever problems come up, they discuss them frankly & quickly find solutions

3.After you read:

So sánh gia đình được diễn đạt trong khúc văn kèm gia đình của bạn

Dưới đây là một nội dung bài viết gợi nhắc cho các bạn ttê mê khảo:

Unlike the family descibed in the text, my family as four people in my family: My father, my mother, my younger sister và I. My mother is an English teacher, she works quite far from trang chính so that she has khổng lồ go to work very early in the morning. My father is a doctor. He is very busy everyday, sometimes he has to work on a night shift, the same with the mother in the passage. In spite of being very busy with their job, my family always spkết thúc time together, especially at weekend. My parents take me and my sister out for dinner, và we also go to the cinema to lớn watch some interesting movie.

My biggest goal this time is to lớn pass the entrance exam of the university, so that I have lớn spover lots of time learning. However, my sister and I join hands to help my parents to bởi houseworks và cook meals when they come trang chính late. The gaps between my sister & I is quite big, so we not very close-knit, but we love and always willing khổng lồ help each other every time.

Xem thêm: Bài 4 Trang 70 Sgk Toán 5 Luyện Tập, Một Thửa Ruộng Hình Chữ Nhật Có Chiều Rộng 12,5M

I bởi not spover much time talking with my parents about problems, và we all busy everyday. However, we spkết thúc time together as much as possible lớn build-up the family"s relationships between members.