giá tiêu trực tuyến

Giá chi tiêu toàn cầu tiên tiến nhất được update từ Thương Hội hồ nước chi tiêu Quốc tế. Giá chi tiêu quy thay đổi quý phái VNĐ/kg bởi Giacaphe.com triển khai theo đòi tỷ giá chỉ của ngân hàng Vietcombank.

Bạn đang xem: giá tiêu trực tuyến

Thị trường USD/Tấn VNĐ/Kg
Indonesia - Lampung Black Pepper4,346
Indonesian White Pepper6,577
Brazil Black Pepper ASTA 5703,350
Malaysia - Black Pepper Kuching ASTA4,900
Malaysia - White Pepper ASTA7,300

Giá chi tiêu trong nước bấm Độ

Loại tiêu Rupee/100kg VNĐ/Kg
GARBLED65,500--
UNGARBLED63,500--

Xem thêm: các hình ảnh anime

Hiện bên trên toàn cầu chưa tồn tại sàn giao dịch thanh toán triệu tập này mang đến thành phầm hồ nước chi tiêu. Giá chi tiêu bên trên bởi Giacaphe.com update kể từ giao dịch thanh toán mỗi ngày của những vương quốc xuất hiện mặt hàng xuất khẩu xuất khẩu hồ nước chi tiêu lớn số 1 toàn cầu. tin tức chỉ dùng để làm xem thêm.

Xem thêm: vẽ trường học hạnh phúc 2023