ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Y=AX+B

  -  
*
Trả lời thắc mắc 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Tân oán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Xem bỏ ra tiết
Bạn đang xem: đồ thị của hàm số y=ax+b

*
Trả lời thắc mắc 3 Bài 3 trang 51 SGK Toán thù 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 51 SGK Tân oán 9 Tập 1. Vẽ vật thị của những hàm số sau:

Xem chi tiết


*
Bài 15 trang 51 sgk Tân oán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 51 SGK Toán thù 9 tập 1. Vẽ vật thị của những hàm số...

Xem đưa ra tiết


*
Bài 16 trang 51 sgk Tân oán 9 tập 1

Giải bài xích 16 trang 51 SGK Toán thù 9 tập 1. Vẽ đồ vật thị những hàm số y = x cùng y = 2x + 2

Xem chi tiết


*
Bài 17 trang 51 SGK Tân oán 9 tập 1

Giải bài bác 17 trang 51 SGK Toán thù 9 tập 1. Vẽ vật thị của những hàm số y = x + 1

Xem đưa ra tiết


*
Bài 18 trang 52 sgk Tân oán 9 tập 1

Giải bài bác 18 trang 52 SGK Tân oán 9 tập 1. Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11...

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 19 trang 52 sgk Tân oán 9 tập 1

Giải bài bác 19 trang 52 SGK Toán 9 tập 1. Đồ thị của hàm số y = √3 x + √3 được vẽ bằng compa với thước thẳng

Xem chi tiết


*
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 3 - Chương 2 - Đại số cửu

Giải Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Đại số 9

Xem đưa ra tiết
Xem thêm: Giải Phương Trình Lượng Giác: Cos 3X+ Cos 2X Cos3X 1 = 0, A, Cos3X + Cos2X

*
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số cửu

Giải Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem bỏ ra tiết


*
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương thơm 2 - Đại số cửu

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Đại số 9

Xem đưa ra tiết


*
Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 3 - Chương thơm 2 - Đại số cửu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Đại số 9

Xem đưa ra tiết


*
Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Đại số 9

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài bác


Xem thêm: Cách Sắp Xếp Bố Cục Trong Trang Trí, Cách Sắp Xềp Bố Cục Trong Trang Trí

*

Đăng ký để nhấn giải thuật tốt với tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaituyệt.com gửi các thông báo mang đến chúng ta nhằm nhận thấy những lời giải hay cũng giống như tư liệu miễn giá thành.