Diện tích hình bình hành toán lớp 4

  -  

Bài 2.

Bạn đang xem: Diện tích hình bình hành toán lớp 4

Hình bình hành ABCD bao gồm cạnh đáy AB = 15centimet, độ cao AH bằng 3/5 cạnh đáy. Tính diện tích S của hình bình hành đó.

Giải:

Chiều cao của hình bình hành ABCD bằng:

15 x 3/5 = 9 (cm)

Diện tích hình bình hành ABCD bằng:

15 x 9 = 135 (cm2)

Đáp số: 135cm2.

Bài 3. Có một miếng khu đất hình bình hành cạnh đáy bằng 32m, tín đồ ta mở rộng miếng khu đất bằng phương pháp tăng cường mức độ dài cạnh lòng thêm 4m được miếng đất hình bình hành mới. Có diện tích S rộng diện tích S miếng đất thuở đầu là 56centimet. Hỏi diện tích của miếng khu đất thuở đầu là bao nhiêu?

Giải:

*

Miếng khu đất sau thời điểm mở rộng tất cả diện tích rộng diện tích lúc đầu là 56m2. Phần tăng lên là diện tích S một hình bình hành tất cả cạnh lòng là 4m với có chiều cao bằng chiều cao của miếng khu đất ban đầu.

Chiều cao của miếng khu đất lúc đầu bằng:

56 : 4 = 14 (m)

Diện tích của miếng đất ban đầu:

32 x 14 = 488 (m2)

Đáp số: 488mét vuông.

Bài 4. Có một miếng đất hình bình hành, cạnh lòng bằng 48m, chiều cao kỉm cạnh đáy 12m, trên miếng khu đất tín đồ ta tLong rau xanh, từng mét vuông thu hoạch được 2kilogam rau xanh. Hỏi số rau xanh thu hoạch bên trên miếng khu đất là bao nhiêu?

Giải:

Chiều cao của miếng đất là:

48 – 12 = 36 (m)

Diện tích của miếng đất:

48 x 36 = 1728 (m2)

Số rau củ thu hoạch bên trên miếng đất:

2 x 1728 = 3456 (kg)

Đáp số: 3456kg

Bài 5. Tính diện tích hình chữ nhật AKCH biết hình bình hành ABCD gồm diện tích bởi 28cm2.

Xem thêm: Công Nghệ 8 Bài 24: Khái Niệm Về Chi Tiết Máy Và Lắp Ghép, Lý Thuyết Công Nghệ 8: Bài 24

*

Giải:

Chiều cao AH của hình bình hành ABCD là:

28 : 7 = 4 (cm)

Độ lâu năm cạnh HC hình chữ nhật AKCH là:

7 – 2 = 5 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật AKCH là:

5 x 4 = đôi mươi (cm2)

Đáp số: 20cm2

Bài 6. Tìm diện tích S của hình H bao gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BMNC, biết hình chữ nhật BMNC có chu vi bởi 18centimet và chiều lâu năm MN gấp hai lần chiều rộng BM.

Giải:

*

Nửa chu vi hình chữ nhật BMNC bằng:

18 : 2 = 9 (cm)

Coi chiều dài hình chữ nhật BMNC tất cả 2 phần bằng nhau thì chiều rộng của chính nó gồm 1 phần như vậy.

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật BMNC:

9 : 3 = 3 (cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật BMNC:

3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật BMNC:

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD:

6 x 2 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 18 = 30 (cm2)

Đáp số: 30cm2

C. BÀI TẬPhường TỰ LUYỆN

Bài 1. Tính diện tích S hình bình hành có:

a) Độ lâu năm lòng 12m, chiều cao 5m

b) Độ lâu năm đáy 2m 5dm, chiều cao 18dm

c) Độ nhiều năm đấy 56cm, chiều cao 7dm

Bài 2. Cho hình bình hành có:

a) Diện tích 135cm2 cùng độ lâu năm đáy 15centimet. Tính độ cao của hình bình hành.

b) Diện tích 420dm2 với độ cao 3m. Tính độ lâu năm đáy của hình bình hành.

Bài 3. Cho hình bình hành ABCD có AB = 18centimet, AH = 10cm, BC = 12centimet. Tính độ lâu năm đoạn thẳng AK, biết AH vuông góc với DC cùng AK vuông góc với BC.

*

Bài 4. Hình vẽ mặt bao gồm hình chữ nhật ABCD cùng hình bình hành ABMN. Biết chu vi hình chữ nhật ABCD là 84m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 6m. Tính diện tích hình bình hành ABMN.

Xem thêm: Lý Thuyết Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Về Điện Tích Định Luật Cu Lông

*

Bài 5. Hình vẽ bên gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật ABEG. Biết BC = 20centimet, AH = 27cm, BE = 18cm. Tính chu vi hình chữ nhật ABEG.