Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống ở cạn

  -  
Home/ Môn học/Sinch học/Đặc điểm kết cấu bên cạnh của thằn lằn nhẵn đuôi dài mê say nghi với đời sống trọn vẹn nghỉ ngơi cạn
*

1/Đặc điểm cấu tạo ko kể của rắn mối nhẵn đuôi nhiều năm thíchnghi với đời sống hoàn toàn ngơi nghỉ cạn:– Da thô, tất cả vảy sừng bao quanh giúp ngăn uống cản sự bay hơinước.

Bạn đang xem: đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống ở cạn

– Có cổ lâu năm góp phát huy được các giác quan lại nằm ở đầu, tạoĐK bắt mồi thuận lợi.– Mắt tất cả mí cử động, có nước mắt góp đảm bảo đôi mắt nhằm màngmắt không bị khô.– Màng nhĩ nằm ở hốc bé dại bên trên đầu giúp bảo đảm màng nhĩ,phía những dao động âm tkhô hanh vào màng nhĩ.

Xem thêm: Xà Phòng Hóa Hoàn Toàn 17.24 Gam Chất Béo Cần Vừa Đủ 0,06 Mol Nao

– Bàn chân 5 ngón bao gồm vuốt Tham mê gia sự di chuyển trên cạn.– Thân dài, đuôi cực kỳ dài là động lực chính của việc di chuyển.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Chia Một Số Thập Phân Cho Một Số Thập Phân Cho Một Số Thập Phân


*

hienchau
0
Reply

Đáp án:

Giải mê say quá trình giải:

∗)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">∗)∗)Điểm sáng cấu trúc kế bên của thằn lằn bóng đam mê nghi với cuộc sống làm việc cạn– Da thăn uống lằn khô, có vảy sừng phủ bọc.⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Giúp ngăn uống cản sự bay khá nước của cơ thể– Có cổ dài⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Làm đẩy mạnh mục đích những giác quan liêu nằm trên đầu, tạo thành điều kiện bắt mồi dễ dàng dàng– Mắt gồm mí cử động, gồm nước mắt và đường lệ⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Bảo vệ mắt, tất cả nước mắt nhằm màng mắt không trở nên khô– Màng nhĩ phía bên trong một hốc nhỏ bên đầu⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Giúp đảm bảo an toàn màng nhĩ và phía những giao động âm tkhô hanh vào màng nhĩ– Thân nhiều năm, đuôi rất dài⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Chính là hễ lực bao gồm của sự di chuyển– Bàn chân có năm ngón có vuốt⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Cùng tsi mê gia dịch rời trên cạn.