Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp

  -  

I. LÝTHUYẾT TRỌNG TÂM

1. Đoạn mạch mắc tuy vậy song

Đoạn mạch mắc tuy vậy tuy nhiên là đoạn mạch bao gồm các đồ vật điện được nối với nhau thành những đoạn mạch rẽ, các đoạn mạch rẽ này còn có chung điểm đầu cùng tầm thường điểm cuối.

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp

*

Thiết bị điện gồm đèn 1 mắc song tuy nhiên với đèn 2

2. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc tuy vậy song

+ Trong đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy vậy, cường độ loại điện chạy trong mạch chính bằng tổng cường độ mẫu điện chạy trong các vật dụng điện (trong các đoạn mạch rẽ).

Ta có: I = I1 + I2.

+ Đo cường độ mẫu điện qua từng thiết bị điện ta sử dụng ampe kế mắc tiếp nối với mạch năng lượng điện đó (tốt đo cường độ loại năng lượng điện qua mỗi đoạn mạch rẽ) rồi sau đó áp dụng: I = I1 + I2.

3. Hiệu điện vắt giữa hai đầu đoạn mạch mắc tuy nhiên song

+ Trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song, hiệu điện nuốm giữa nhị đầu đoạn mạch có các đồ vật mắc song tuy nhiên bởi hiệu năng lượng điện gắng giữa nhị đầu mỗi thiết bị điện (nhì đầu mỗi đoạn mạch rẽ).

Ta có: U = U1 = U2.

- Đo hiệu điện vắt giữa nhị đầu từng thứ điện (mỗi đoạn mạch rẽ) như thế nào xuất xắc giữa nhị đầu đoạn mạch thì ta chỉ việc dùng Vôn kế mắc song tuy nhiên với hai đầu đoạn mạch kia.

II. GIẢI BÀI TẬPhường SÁCH GIÁO KHOA

Câu C1 (trang 79 SGK Vật Lí 7):

Quan gần kề hình 28.1a với b nhằm nhận ra hai bóng đèn được mắc tuy vậy song:

– Hai điểm làm sao là nhì điểm nối phổ biến của những trơn đèn?

– Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm thông thường là mạch rẽ. Đó đầy đủ mạch rẽ nào?

– Đoạn mạch nối nhị điểm bình thường cùng với nguồn điện là mạch chủ yếu Hãy cho biết đâu là mạch chính?

*

*

Trả lời:

Hai điểm M với N là nhì điểm nối thông thường của những đèn điện.

– Các mạch rẽ: M12N và M34N

– Mạch thiết yếu có đoạn nối điểm M với cực dương với đoạn nối điểm N qua công tắc nguồn tới cực của điện áp nguồn.

Câu C2 (trang 79 SGK Vật Lí 7):

Hãy mắc mạch năng lượng điện nhỏng hình 28.la.

– Đóng công tắc nguồn, quan liêu tiếp giáp khả năng chiếu sáng các đèn.

– Tháo một đèn điện, đồng công tắc. Quan tiếp giáp độ sáng bóng đèn sót lại và nêu dìm xem về độ sáng của chính nó so với trước kia.

*

Trả lời:

– Đóng công tắc, ta quan liêu ngay cạnh thấy khả năng chiếu sáng các đèn như nhau.

– lúc túa giảm một trong những hai đèn mắc tuy vậy tuy vậy, bóng đèn còn lại sáng sủa dũng mạnh hơn (đối với khi cả hai đèn các sáng).

Xem thêm: Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học 12, Soạn Bài Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học

Câu C3 (trang 80 SGK Vật Lí 7):

Hãy cho thấy vôn kế được mắc ra sao cùng với đèn 1 và đèn 2.

a) Đóng công tắc nguồn, đọc và ghi số chỉ U12 của vôn kế vào bảng 1 của bảng báo cáo.?

b) Làm tựa như để đo hiệu điện ráng U34 và UMN

Trả lời:

Vôn kế được mắc tuy nhiên song với hình thức nên đo hiệu điện cầm.

+ Mắc tuy nhiên song vôn kế để đo hiệu năng lượng điện ráng thân nhị đầu 1 với 2 của đèn điện Đ1

Þ Đọc với ghi số chỉ của vôn kế ta được U12

+ Mắc tuy nhiên song vôn kế nhằm đo hiệu điện nuốm giữa nhì đầu 3 với 4 của bóng đèn Đ2

Þ Đọc và ghi số chỉ của vôn kế ta được U34

+ Mắc tuy nhiên tuy nhiên vôn kế vào đoạn mạch MN nhằm đo hiệu năng lượng điện nắm thân hai đầu đoạn mạch MN

Þ Đọc cùng ghi số chỉ của vôn kế ta được UMN

Ta thấy: UMN = U12 = U34

Câu C4 (trang 80 SGK Vật Lí 7):

Hoàn thành thừa nhận xét 2c vào bản báo cáo

Trả lời:

Nhận xét: Hiệu năng lượng điện cố gắng giữa hai đầu của những đèn mắc song song là U12 với U34. Hiệu điện cầm thân nhì điểm tầm thường là UMN và UMN = U12 = U34

+ Đo cường độ cái năng lượng điện trong đoạn mạch tuy vậy song:

– Mắc tiếp liền ampe kế cùng với đèn Đ1, đóng góp ngắt năng lượng điện K, phát âm số chỉ trên ampe kế ta được I1

– Mắc thông suốt ampe kế cùng với đèn Đ2, đóng ngắt điện K, hiểu số chỉ trên ampe kế ta được I2.

– Mắc nối tiếp ampe kế vào mạch chủ yếu, đóng góp ngắt điện K, phát âm số chỉ bên trên ampe kế ta được I: Call là cường độ dòng điện trong I mạch chính.

Ta thấy: I = I1 + I2.

Câu C5 (trang 80 SGK Vật Lí 7):

Hoàn thành dấn xét 3b trong phiên bản báo cáo

Trả lời:

Nhận xét: Cường độ loại điện mạch bao gồm bởi tổng những cường độ dòng điện mạch rẽ I = I1 + I2.

MẪU BÁO CÁO

BÀI 28. THỰC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

Họ cùng tên: …………………………………… Lớp: ………………………………..

1. Điền tự hay các từ bỏ phù hợp vào chổ trống:

a) Vôn kế được dùng làm đo hiệu điện núm giữa nhì điểm.

b) Chốt (+) của vôn kế được mắc cùng với rất dương của nguồn điện.

c) Ampe kế dùng để làm đo độ mạnh mẫu điện.

d) Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để làm thế nào cho chốt (+) của chính nó được mắc vào phía rất dương của nguồn điện.

2. Đo hiệu điện cụ so với đoạn mạch song song.

a) Vẽ vào form tiếp sau đây sơ đồ gia dụng mạch điện tương tự hình 28.1a, trong những số đó có thêm vôn kế được mắc cùng với nhị đầu đèn điện 2.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Các Thành Phần Chính Của Câu (Chi Tiết), Soạn Bài Các Thành Phần Chính Của Câu

*

b) Kết trái đo (tmê mẩn khảo):

Bảng 1

Vị trí mắc vôn kế

Hai điểm 1 với 2

Hai điểm 3 cùng 4

Hai điểm M và N

Hiệu năng lượng điện thế

U12 = 2,9 V

U34 = 2,9 V

UMN = 2,9 V

c) Nhận xét:

Hiệu điện núm giữa nhì đầu những đèn mắc tuy vậy tuy vậy là bằng nhau và bằng hiệu năng lượng điện cố kỉnh thân nhì điểm nối bình thường UMN = U12 = U34

3. Đo cường độ chiếc năng lượng điện so với đoạn mạch song song

a) Kết quả đo (tđam mê khảo):

Bảng 2

Vị trí mắc ampe kế

Cường độ loại điện

Mạch rẽ 1

I1 = 0,15 A

Mạch rẽ 2

I2 = 0,1 A

Mạch chính

I = 0,25 A

b) Nhận xét:

Cường độ cái điện mạch thiết yếu bởi tổng các cường độ cái điện mạch rẽ : I = I1+ I2.