Giải Phương Trình Lượng Giác: Cos 3X+ Cos 2X

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinc họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục đào tạo công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học từ nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn hưởng thụ sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Giải phương trình lượng giác: cos 3x+ cos 2x

*


a/

(Leftrightarrow4cos^3x-3cosx+2cos^2x-1-cosx-1=0)

(Leftrightarrow2cos^3x+cos^2x-2cosx-1=0)

(Leftrightarrow cos^2xleft(2cosx+1 ight)-left(2cosx+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(cos^2x-1 ight)left(2cosx+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=0\2cosx+1=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=0\cosx=-frac12endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=kpi\x=pmfrac2pi3+k2piendmatrix ight.)b/

(cosleft(8sinx ight)=1)

(Leftrightarrow8sinx=k2pi)

(Leftrightarrow sinx=frackpi4)

Do (-1le sinxle1Rightarrow-1lefrackpi4le1)

(Rightarrow k=left-1;0;1 ight\)

(Rightarrowleft<eginmatrixsinx=-fracpi4\sinx=0\sinx=fracpi4endmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixx=pm arcsinleft(fracpi4 ight)+k2pi\x=pipm arcsinleft(fracpi4 ight)+k2pi\x=kpiendmatrix ight.)c/

(Leftrightarrow1+2cos^2x-1+cosx=0)

(Leftrightarrow2cos^2x-cosx=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=frac12endmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+kpi\x=pmfracpi3+k2piendmatrix ight.)

d/

Đặt (left{eginmatrixleft|sinx ight|=age0\cosx=bendmatrix ight.) ta được hệ:

(left{eginmatrixa+3b=2\a^2+b^2=1endmatrix ight.) (Rightarrowleft{eginmatrixa=2-3b\a^2+b^2=1endmatrix ight.)

(Rightarrowleft(2-3b ight)^2+b^2-1=0)

(Rightarrow10b^2-12b+3=0Rightarrowleft<eginmatrixb=frac6+sqrt610Rightarrow a=frac2-3sqrt610left(l ight)\b=frac6-sqrt610Rightarrow a=frac2+3sqrt610endmatrix ight.)

(Rightarrow cosx=frac6-sqrt610)

(Rightarrow x=pm arccosleft(frac6-sqrt610 ight)+k2pi)


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tựa như

HELPING NOW!!!

Giair pmùi hương trình lượng giác sau:

1) cosx - cos2x +cos3x = 0

2) cos2x - sin2x = sin3x + cos4x

3) cos2x + 2sinx - 1 - 2sinxsosx = 0

4) 1+ sinx - cosx = sin2x - cos2x

5) (sqrt2) sin (2x+(dfracpi4)) - sinx - 3cosx +2 =0

6) sin2x + 2cos2x = 1+sinx - 4cosx


Lớp 11 Toán Bài 2: Phương thơm trình lượng giác cơ bản
0
0

Giải các phương trình sau:

a, cos3x-4cos2x+3cosx-4=0, ∀x∈<0;14>

b, (2cosx-1)(2cos+cosx)=sin2x-sinx

c, cos3x+cos2x+1+sin2x+cos2x=0


Lớp 11 Tân oán Bài 2: Phương thơm trình lượng giác cơ phiên bản
2
0

Giải các phương thơm trình sau:

a, (sqrt2) sin (left(2x+fracpi4 ight))=3sinx+cosx+2

b, 1+sinx+cosx+sin2x+cos2x=0

c, (2cosx-1)(2sinx+cosx)=sin2x-sinx

d, cos3x+cos2x-cosx-1=0


Lớp 11 Tân oán Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bạn dạng
4
0

Giải phương trình:

a,(Tanx+Cosx-Cos^2x=Sinxleft(1+Tanx.Tandfracx2 ight))

b,(1+Sinx+Cosx+Sin2x+Cos2x=0)


Lớp 11 Tân oán Bài 2: Phương thơm trình lượng giác cơ bạn dạng


Xem thêm: Bài Tập: Các Phép Tính Với Số Thập Phân Số Và Số Thập Phân, Bài Tập Các Phép Tính Về Phân Số Và Số Thập Phân

1
0

Giải các pmùi hương trình sau

a. Cosx+cos2x+cos3x+cos4x=0

b. Sinx+sin3x+sin5x+sin7x=0


Lớp 11 Toán thù Bài 2: Pmùi hương trình lượng giác cơ phiên bản
2
0

giải những pt

a) (4cos^2left(6x-2 ight)+16cos^2left(1-3x ight)=13)

b) (cosleft(2x+150^o ight)+3sinleft(15^o-x ight)-1=0)

c) (sqrt3sin2x+sqrt3sinx+cos2x-cosx=2)

d) (cos2x-sqrt3sin2x-sqrt3sinx+4=cosx)


Lớp 11 Tân oán Bài 2: Pmùi hương trình lượng giác cơ bạn dạng
4
0

sinx - sin3x + sin5x =0

sin2x + sin22x = sin23x

cos3x - cos5x = sinx

sin3x + sin5x + sin7x = 0

sinx + sin2x + sin3x - cosx - cos2x - cos3x = 0


Lớp 11 Tân oán Bài 2: Pmùi hương trình lượng giác cơ phiên bản
0
0

Giải các phương trình sau:

a, sinx+cosx+1+sin2x+cos2x=0

b, sinx(1+cos2x)+sin2x=1+cos2x

c, (frac1sinx+frac1sinleft(x-frac3pi2 ight)=4sinleft(frac7pi4-x ight))

d, sin4x+cos4x=(frac78cotleft(x+fracpi3 ight)cotleft(fracpi6-x ight))


Lớp 11 Toán thù Bài 2: Pmùi hương trình lượng giác cơ bạn dạng
5
0

Tìm tập xác định của hàm số:

y=(frac3sinx+cosxcosleft(4x+frac2pi5 ight)+cosleft(3x-fracpi4 ight))

Tìm quý hiếm khoảng nghiệm của những pmùi hương trình sau:

cos(fracx2)= (fracsqrt23) trong tầm (2π, 4π)

Giải những phương thơm trình:

a, cos3x+cos2x-cosx-1=0

b, (2cos-1)(2sinx+cosx)=sin2x-sinx


Lớp 11 Tân oán Bài 2: Phương thơm trình lượng giác cơ phiên bản
4
0

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...


Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Truyện Dân Gian Ngữ Văn 6, Soạn Bài Ôn Tập Truyện Dân Gian

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN