CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

  -  

Nội dung bài giảng tìm hiểu về các loại công thức của hợp chất hữu cơ: Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo. Trình bày phương pháp thiết lập công thức đơn giản.

Bạn đang xem: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Công thức đơn giản nhất

1.2. Công thức phân tử

1.3. Cách thiết lập CTPT của HCHC

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 21 Hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

4. Hỏi đáp về Bài 21 Chương 4 Hóa học 11 


1.1.1. Định nghĩaCông thức đơn giảng nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên ltố trong phân tử.1.1.2. Cách thiết lập CTĐGNGọi công thức đơn giản nhất (CTĐGN) của hợp chất đó là: CxHyOzLập tỉ lệ: x:y:z = nC : nH :nO = \( = \frac{{{m_C}}}{{12}}:\frac{{{m_H}}}{1}:\frac{{{m_O}}}{{16}}\)Hoặc \(x:y:z = \frac{{\% C}}{{12}}:\frac{{\% H}}{1}:\frac{{\% O}}{{16}}\)

=>CTĐGN của hợp chất: CxHyOz (x, y, z: Số nguyên tối giản)


1.2.1. Định nghĩaCông thức phân tử (CTPT) là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.1.2.2. Mối quan hệ giữa CTPT và CTĐGN

Hợp chất

Metan

etilen

Ancol etylic

axit axetic

Glucozơ

CTPT

CH4

C2H4

C2H6O

C2H4O2

C6H12O6

CTĐGN

CH4

CH2

C2H6O

CH2O

CH2O


Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử là một số nguyên lần số ngtử của nó trong CTĐGN.Trong một số trường hợp:CTPT = CTĐGNMột số chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có cùng CTĐGN
1.3.1. Thông qua CTĐGN(CaHbOc)n → MA = (12a + 1b + 16c) .n Với a,b,c đã biết kết hợp MATính được n => CTPT1.3.2. Dựa vào thành phần trăm về khối lượng các nguyên tốXét sơ đồ: CxHyOz → xC + yH + zO.

Klg (g) M(g) 12x y 16z

%m 100% C% H% Z%.

Từ tỉ lệ: \(\frac{M}{{100}} = \frac{{12x}}{{\% C}} = \frac{y}{{\% H}} = \frac{{16z}}{{\% O}}\)

\(\Rightarrow x = \frac{{M.\% C}}{{12.100\% }};y = \frac{{M.\% H}}{{100\% }};z = \frac{{M.\% O}}{{16.100\% }}\)

1.3.3. Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy

CxHyOz+(x+y/4–z/2)O2→ xCO2 + y/2H2O

1mol xmol y/2mol

\(x = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_A}}};y = \frac{{2.{n_{{H_2}O}}}}{{{n_A}}}\)

Biết MA; x; y →12x+1y+16z = MA

\(\Rightarrow z = \frac{{{M_A} - 12x - 1y}}{{16}}\)

 


Bài tập minh họa


Bài 1:

Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam một HCHC A thu được 0,448 lit khí CO2 (đkc) và 0,36 gam H2O. Tìm CTĐGN của A?

Hướng dẫn:

Đặt CTĐGN của A là \({C_x}{H_y}{O_z}\)

\({m_C} = \frac{{12.0,448}}{{22,4}} = 0,24(g);{m_H} = \frac{{2.0,36}}{{18}} = 0,04(g)\)

⇒ mO= 0,6 – 0,24 – 0,04 = 0,32 (g)

Lập tỉ lệ:

\(x:y:z = \frac{{0,24}}{{12}}:\frac{{0,04}}{1}:\frac{{0,32}}{{16}} = 0,02:0,04:0,02\)

Biến đổi thành tỉ lệ số nguyên đơn giản: 1:2:1

=> CTĐGN là: CH2O

Bài 2:

Phenol phtalein có %m: %C = 75,47% , % H = 4,35%, % O = 20,18%. Khối lượng mol phân tử của phenolphtalein là 318 g/mol. Hãy lập CTPT của nó. 

Hướng dẫn:

Gọi CxHyOz (x,y,z là số nguyên dương)

\(\begin{array}{l} x = \frac{{318.75,47}}{{12.100}} = 20;y = \frac{{318.4,35}}{{100}} = 14;\\ z = \frac{{318.20,18}}{{16.100}} = 4 \end{array}\)

=>CTPT: C20H14O4


3. Luyện tập Bài 21 Hóa học 11


Sau bài học cần nắm:

Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo.Trình bày phương pháp thiết lập công thức đơn giản.

Xem thêm: Tả Một Nhân Vật Trong Truyện Cổ Tích Lớp 5, Tả Một Nhân Vật Trong Truyện Mà Em Đã Đọc


3.1. Trắc nghiệm


Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 21 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.


Câu 1:Phân tích 0,29 gam một hợp chất hữu cơ chỉ chứa C, H, O ta có %C = 62,06%; %H = 10,34%. Vậy khối lượng oxi trong hợp chất là:


A.0,07 gB.0,08 gC.0,09 gD.0,16 g

Câu 2:

Sudan là 1 nhóm phẩm màu azo được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, thực phẩm và mỹ phẩm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sudan dần bị hạn chế và cấm sử dụng do được chứng minh có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư trên người.Sudan gồm nhiều loại, trong đó Sundan I là chất hữu cơ có màu đỏ thẫm thường được dùng để tạo màu đỏ trong các loại thực phẩm, ớt bột, tương ớt, tương cà, pizza.... và son môi.Trong Sudan I, C chiếm 77,42%C; 4,84%H; 11,29%N và 6,45%O về khối lượng. Biết CTPT của Sudan I trùng với CT đơn giản nhất. CTPT của Sudan I là:


A.C24H20N4OB.C18H16N2OC.C22H16N4OD.C16H12N2O

Câu 3:

Phân tích hai hợp chất hữu cơ A thấy có %C = 92,3%; %H = 7,7%.Biết 2 lít chất A (ở 273oC, 1atm ) là 3,489 gam.Vậy A có tên là?


A.C6H6B.C6H5CH=CH2C.C2H2D.C6H5CH3

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hợp chất A thu được 8,8 gam CO2và 3,6 gam H2O.Tìm công thức thực nghiệm của A.


A.(CH2O)2B.(CH2O)nC.(C3H5O)nD.CH2O

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 


Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 11 Bài 21.

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Các Bài Toán Về Tập Hợp Lớp 10 Có Đáp Án

Bài tập 5 trang 95 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 95 SGK Hóa học 11

Bài tập 21.1 trang 29 SBT Hóa học 11

Bài tập 21.2 trang 29 SBT Hóa học 11

Bài tập 21.3 trang 30 SBT Hóa học 11

Bài tập 21.4 trang 30 SBT Hóa học 11

Bài tập 21.5 trang 30 SBT Hóa học 11

Bài tập 21.6 trang 30 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao


4. Hỏi đáp về Bài 21 Chương 4 Hóa học 11


Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa pgdtxhoangmai.edu.vn thảo luận và trả lời nhé.


*

Bài học cùng chương


Hoá học 11 Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
Hoá học 11 Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Hoá học 11 Bài 23: Phản ứng hữu cơ
Hoá học 11 Bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ON
ADSENSE /

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11


Toán 11

Lý thuyết Toán 11

Giải bài tập SGK Toán 11

Giải BT sách nâng cao Toán 11

Trắc nghiệm Toán 11

Đại số 11 Chương 1


Ngữ văn 11

Lý thuyết Ngữ Văn 11

Soạn văn 11

Soạn văn 11 (ngắn gọn)

Văn mẫu 11

Soạn bài Vào phủ Chúa Trịnh


Tiếng Anh 11

Giải bài Tiếng Anh 11

Giải bài Tiếng Anh 11 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11

Unit 1 lớp 11 Friendship

Tiếng Anh 11 mới Unit 1


Vật lý 11

Lý thuyết Vật Lý 11

Giải bài tập SGK Vật Lý 11

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 11

Trắc nghiệm Vật Lý 11

Vật lý 11 Chương 1


Hoá học 11

Lý thuyết Hóa 11

Giải bài tập SGK Hóa học 11

Giải BT sách nâng cao Hóa học 11

Trắc nghiệm Hóa 11

Hoá Học 11 Chương 1


Sinh học 11

Lý thuyết Sinh 11

Giải bài tập SGK Sinh 11

Giải BT sách nâng cao Sinh 11

Trắc nghiệm Sinh 11

Sinh Học 11 Chương 1


Lịch sử 11

Lý thuyết Lịch sử 11

Giải bài tập SGK Lịch sử 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Lịch Sử 11 Chương 1 LSTG Cận Đại


Địa lý 11

Lý thuyết Địa lý 11

Giải bài tập SGK Địa lý 11

Trắc nghiệm Địa lý 11

Địa Lý 11 Khái quát nền KT-XH TG


GDCD 11

Lý thuyết GDCD 11

Giải bài tập SGK GDCD 11

Trắc nghiệm GDCD 11

GDCD 11 Học kì 1


Công nghệ 11

Lý thuyết Công nghệ 11

Giải bài tập SGK Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11

Công nghệ 11 Chương 1


Tin học 11

Lý thuyết Tin học 11

Giải bài tập SGK Tin học 11

Trắc nghiệm Tin học 11

Tin học 11 Chương 1


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 11

Tư liệu lớp 11


Xem nhiều nhất tuần

Tự tình

Câu cá mùa thu

Vào phủ Chúa Trịnh

Cấp số cộng

Cấp số nhân

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 2

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Văn mẫu và dàn bài hay về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

pgdtxhoangmai.edu.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247