Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ

*

Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ,mỗi tủ có 4 ngăn.Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách,biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Giúp mình đi, mình giúp lại cho.

Lời giai thứ nhất là gì?


*

Số ngăn có ở 2 tủ là :

2 x 4 = 8 ( ngăn )

số quyển sách xếp trong mỗi ngăn là :

240 : 8 = 30 ( quyển )

Đáp số : 30 quyển


*

C1 : Số sách xếp trong tủ là :

240 : 2 = 120 ( quyển )

Số sách xếp trong mỗi ngăn là :

120 : 4 = 30 ( quyển )

Đáp số : 30 quyển

C2: Số ngăn có ở hai tủ là :

2 x 4 = 8 ( ngăn)

Số sách xếp trong mỗi ngăn là :

240 : 8 = 30 ( quyển )

Đáp số : 30 quyển


có 3 ngăn đựng sách.số sách của cả 3 ngăn hơn số sách ở ngăn thứ nhất và ngăn thứ hai là 28 cuốn.số sách ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách ở ngăn thứ ba là 8 cuốn nhưng lại it hơn số sách ngăn thứ nhất là 15 cuốn.Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu cuốn sách?
Xem thêm: Bài Soạn Siêu Ngắn: Thực Hành Phép Tu Từ Ẩn Dụ Và Hoán Dụ, Soạn Bài Thực Hành Phép Tu Từ Ẩn Dụ Và Hoán Dụ

bài 1: có 2 kệ sách. kệ thứ nhất có 104 quyển. kệ thứ hai có nhiều hơn kệ thứ nhất 27 quyển. hỏi cả hai kệ có bao nhiêu quyển sách?

Ai làm nhanh mình tik, mình đang cần gấp , giải rõ giúp ình , cảmơn


Tổng số sách ổ3 ngănlà 2294 số sách ỏe ngăn thứ nhất kem tống số sách ở 3ngăn là 1560 quyển số sách ngăn thư 2 kém ngăn thứ nhất 39quyển Tính số sách ở mỗi ngăn


Hai ngăn sách có tổng cộng 96 quyển sách. Số sách của ngăn thứ nhất bằng\(\frac{1}{3}\)số sách ngăn thứ hai. Hỏi số sách của ngăn thứ hai nhiều hơn bao nhiêu quyển?


Cô thư viện trường xếpsách vào hai tủ lớn.Biết rằng 1/3 số sách ở tủthứ nhất bằng 1/5 số sách ở tủ thứ hai và bằng 245 quyển.Tìm số sách ở hai tủ?


câu này mẹ mình copy trên vn.doc ý có bài này khó quá các bạn giúp mình nha

thùng thứ nhất có 160l dầu, thùng thứ 2 chứa 115l dầu ng ta lấy ra ở mỗi thùng số l dầu như nhau thì số l dầu như nhau thì số dầu còn lại ở thùng thứ nhất gấp 4 lần số dầu còn lại ở thùng thứ 2.Hỏi mỗi thùng lấy ra bao nhiêu l dầu?

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU !!!!


Một giá sách hai ngăn có tất cả 48 quyển trong đó số sách ở ngăn trên bằng 1/8 số sách ở cả hai ngăn. Hỏi số sách ở ngăn dưới gấp mấy lần số sách ngăn trên?

Các bạn giúp mình nhanh nha
Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Tranh Đề Tài Tự Chọn Lớp 7 Đơn Giản, Vẽ Tranh Đề Tài Phong Cảnh Đẹp, Ấn Tượng Nhất

Hồng có 28 quyển sách, số sách của Hông so với số sách của Lan thì kém 3 lần. Hỏi Lan phải chuyển cho Hồng bao nhiêu quyển sách để số sách của Lan còn gấp hai lần số sách của Hông.


Các bạn giải bài này giúp mình nhé:

BạnLâm có một quyển truyện tranh cũ có 120 trang. Nhưng vì để lâu ngày nên bị mọt ăn mất một số trang. Các trang bị mọt ăn lần lượtlà 18, 32, 81 và 105.Hỏi quyển sách của Lâm còn lại bao nhiêu trang?