Chuyển phân số thành phân số thập phân: 16/80 =

  -  
Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân. Bài 2 trang 39 sgk Toán 5 – Luyện tập trang 38 SGK Toán lớp 5

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

 \(\frac{45}{10}\); \(\frac{834}{10}\); \(\frac{1954}{100}\); \(\frac{2167}{1000}\); \(\frac{2020}{10000}\).

Bạn đang xem: Chuyển phân số thành phân số thập phân: 16/80 =

Hướng dẫn giải:Quảng cáo

\(\frac{45}{10}\) = 4,5 đọc là bốn phẩy năm

\(\frac{834}{10}\) = 83,4 đọc là tám mươi ba phẩy bốn

\(\frac{1954}{100}\) = 19,54 đọc là mười chín phẩy năm mươi tư

\(\frac{2167}{1000}\) = 2,167 đọc là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy

\(\frac{2020}{10000}\) = 0,2020 đọc là không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.


Bài học: Chuyên mục:
Bài trướcBài 1 trang 38 phần luyện tập sgk Toán 5,Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):
Bài tiếp theoBài 2 trang 39 phần luyện tập sgk Toán 5, Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân,

Quảng cáo
Danh sách bài tập
Bài 4 trang 43 phần luyện tập Toán 5, Tìm số tự nhiên x,biết:
Bài 3 trang 43 phần luyện tập sgk Toán 5, Tìm chữ số x, biết: 9,7×8
Bài 2 trang 43 phần luyện tập sgk Toán 5, Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
Bài 1 trang 43 phần luyện tập sgk Toán 5, 84,2.84,19
Bài 4 trang 39 phần luyện tập sgk Toán 5, b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập...
Bài 3 trang 39 phần luyện tập sgk Toán 5, Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Mục lục môn Toán 5


Xem đầy đủ: Toán 5


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Luyện từ và câu – Cách nối các vế câu ghép trang 5, 6, 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2:...
I - Nhận xét1. Dùng dấu gạch xiên (/) ngăn cách các vế câu trong từng câu ghép dưới đây :. Luyện từ và...
Miêu tả một giàn cây leo nơi vườn quê, Sân nhà em được che rợp một giàn thiên lí.Năm ngoái chữa nhà, lát lại...

Xem thêm: Giải Bài Thực Hành Địa Lí 9 Bài 10, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 9


Tả cây cối - Miêu tả một giàn cây leo nơi vườn quê. Sân nhà em được che rợp một giàn thiên lí.Năm ngoái...
Bài 3 trang 133 sgk Toán 5, Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30...
Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút.. Bài 3 trang 133 sgk toán...
Lesson Five: Skills Time! – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5): Look at the pictures. What do you...
Lesson Five: Skills Time! - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Tôi thất vọng và buồn chán, vì thế mẹ...

Xem thêm: Bài 21: Quy Luật Địa Đới Và Phi Địa Đới Và Quy Luật Phi Địa Đới


Thuỷ tinh có những tính chất gì ? Bài 29: Thủy tinh
Thuỷ tinh có những tính chất gì ?: Bài 29: Thủy tinh. Thuỷ tinh có những tính chất gì ?...