cho tôi mượn cắn một miếng

 • Reads 179,869
 • Votes 13,786
 • Parts 60

Ongoing, First published Aug 21, 2020

Bạn đang xem: cho tôi mượn cắn một miếng

Table of contents

 • Tue, Aug 3, 2021

 • chương1: lớp học tập trực tuyến.

  Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • chương7: thì thầm phiếm

  Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

  Xem thêm: truyện thế giới của tôi chỉ có anh ấy

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

  Xem thêm: đọc truyện thần mộ

 • chương59: phiên nước ngoài 3 (hoàn)

  Tue, Aug 3, 2021

cho tôi mượn cắn một miếng
  
  Tác giả: Huyền Tam Thiên.
  
  thể loại: đam mĩ, tân tiến, ABO, vườn ngôi trường, HE, 1×1
  
  hiện tượng phiên bản raw: tiếp tục triển khai xong.
  
  hiện tượng phiên bản edit: 56 chương+3pn
  
  edit: https://huyenthunv.com
  (Mọi người ghi nhớ cỗ vũ gia chủ nha ^^)
  -----------
  
  Đan Kì Diệp thụ _ Tần Dĩ Mục công 
  
  *Vườn ngôi trường điềm văn, chỉ mất cho nhau, đái tam nỡ, sau chục tám tuổi tác mới nhất đem hít nhẹ nhàng.
  
  *Ghép song AO truyền thống lâu đời, ngọt văn. (Chính văn không tồn tại sinh tử)
  
  *Học thần cao lãnh đạm mạc công x học tập bá thiếu thốn niên cường tráng thụ.
  
  *Đảo ngược. (Chương 1 cao tam, chương 2 cao nhất).
  
  *Không mến tự động tháo lui, ko ác ý gỡ mìn.
  
  Nội dung: ảo tưởng, không khí tình, vườn ngôi trường tương đối ngọt.
  
  Diễn viên: Đan Kì Diệp, kết hợp diễn: Tần Dĩ Mục.
  
  Một câu reviews vắn tắt: một miếng, ngay tắp lự cắm chặt!
  
  Lập ý: cần mẫn tiếp thu kiến thức thường ngày thiên về phía đằng trước.
  _______________
  
  lưu ý: ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ NHÀ. KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI NƠI KHÁC!!!

#739ngọt